Tarievenlijst PGB budget

Tarievenlijst PGB budget

Het PGB budget wordt berekend op basis van de klassen waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Voor al die klassen zijn door het ministerie van VWS tarieven vastgesteld. Een overzicht van deze tarieven staan in het document Tarieventabel PGB die u hieronder kunt downloaden.

Als voor meer functies een budget wordt toegekend, worden de verschillende bedragen bij elkaar opgeteld. De tarieven gelden 'op jaarbasis'. Als het budget voor een periode korter dan een jaar wordt toegekend, wordt het bedrag natuurlijk lager.

Tarieven 2015

De tarieven in onderstaand document zijn geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De tarieven zijn van toepassing voor budgethouders met een indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of logeren.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader.

Let op:

Vanaf 1 januari 2012 staan er maximumtarieven in de PGB-regeling. Ook voor bemiddelingskosten gelden maxima.