Tarievenlijst PGB budget AWBZ

Tarievenlijst PGB budget AWBZ

Het PGB budget wordt berekend op basis van de klassen waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Voor al die klassen zijn door het ministerie van VWS tarieven vastgesteld. Een overzicht van deze tarieven staan in het document Tarieventabel PGB - AWBZ die u hieronder kunt downloaden.

Als voor meer functies een budget wordt toegekend, worden de verschillende bedragen bij elkaar opgeteld. De tarieven gelden 'op jaarbasis'. Als het budget voor een periode korter dan een jaar wordt toegekend, wordt het bedrag natuurlijk lager.

Tarieven 2014

De tarieven in onderstaand document zijn geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De tarieven zijn van toepassing voor budgethouders met een indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Voor budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (ZZP-indicatie) blijft het bruto PGB-budget in 2014 hetzelfde als in 2013.

Let op:

Vanaf 1 januari 2012 staan er maximumtarieven in de PGB-regeling. Ook voor bemiddelingskosten gelden maxima.