Persoonsgebonden Budget (PGB)

De regie over uw zorg in eigen handen

Wat is het?

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt u geld waarmee u zelf de zorg inkoopt die u nodig heeft. U moet een contract afsluiten met een zorgaanbieder. Ook moet u zelf bijhouden welke zorg u heeft ingekocht en wat de kosten zijn. Deze administratie moet u aan uw zorgkantoor laten zien. Een eventuele eigen bijdrage blijft natuurlijk wel voor uw rekening.

Voor wie is het?

U kunt voor een PGB kiezen als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat u recht heeft op langdurig verblijf in een zorginstelling of bij een indicatie met een zorgbehoefte langer dan een jaar als het gaat om persoonlijke verzorging en verpleging. Van begeleiding moet u daar minimaal 10-uur per week van gebruik maken. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk als een ander gezinslid ook is geïndiceerd voor AWBZ-zorg. Voor huidige budgethouders heeft dit geen gevolgen.

Bewuste-keuze-gesprekken

Voordat u een budget krijgt, toetst het Zorgkantoor of u hiervoor in aanmerking komt via een persoonlijk bewuste-keuze-gesprek. U krijgt informatie over het PGB, een aanvraagformulier en een budgetplan. Als u deze invult en stuurt naar het zorgkantoor, beoordeelt het zorgkantoor of u in aanmerking komt voor een PGB.

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen

Het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft een folder gemaakt: Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen. In de folder leest u in 8 stappen hoe u zelf zorg kunt inkopen. U kunt de folder hieronder downloaden: Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen.

Zorg in natura

Is het PGB toch niets voor u, dan kunt u gebruik maken van zorg in natura. Dit is zorg die door de zorgverlener is verleend en via het zorgkantoor wordt betaald. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed. Een eventuele eigen bijdrage blijft natuurlijk wel voor uw rekening.