Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp uit de AWBZ of de WMO?

Regelmatig krijgt het zorgkantoor vragen of opmerkingen over de huishoudelijke hulp. Kan een klant een beroep doen op de AWBZ of moet hij/zij de gemeente benaderen? Het gaat dan veelal om mensen die van het CIZ een verblijfsindicatie (ZZP) hebben gekregen.

In onderstaand schema staan alle mogelijkheden ten aanzien van het huishoudelijke hulp weergegeven voor mensen met een ZZP-indicatie

  • HV is huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ;
  • HH is huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.
Wijze van verzilvering HV AWBZ of HH Wmo Bijzonderheden / opmerking
1. Intramuraal (verhuizen naar instelling) HV AWBZ Wanneer de klant nog niet is opgenomen kan hij een beroep doen op de Wmo voor HH (want: extramurale zorg). Na opname worden alle functies vanuit de AWBZ betaald.
2. VPT (volledig pakket thuis) HV AWBZ VPT is niet afdwingbaar; wanneer een afspraak met een zorgaanbieder gemaakt kan worden, valt HV onder de AWBZ.
3. Zelf zorg inkopen met een PGB HV AWBZ Klant heeft ZZP-indicatie, maar kiest voor PGB; mag PGB besteden aan HV, en krijgt sinds 1-1-2011 hiervoor hoger budget.
4. Langdurig thuis (ZZP vertaald naar extramurale functies/klassen) HH Wmo Dit is extramurale zorg en daarom ten laste van Wmo.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.invoeringwmo.nl