Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp uit de AWBZ of de WMO?

Regelmatig krijgt het zorgkantoor vragen of opmerkingen over de huishoudelijke hulp. Kan een klant een beroep doen op de AWBZ of moet hij/zij de gemeente benaderen? Het gaat dan veelal om mensen die van het CIZ een verblijfsindicatie (ZZP) hebben gekregen.

In onderstaand schema staan alle mogelijkheden ten aanzien van het huishoudelijke hulp weergegeven voor mensen met een ZZP-indicatie

  • HV is huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ;
  • HH is huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.
Wijze van verzilvering Datum indicatiestelling verblijf HV AWBZ of HH Wmo Bijzonderheden / opmerking
1. Intramuraal (verhuizen naar instelling) Geen onderscheid op datum HV AWBZ Wanneer de klant nog niet is opgenomen kan hij een beroep doen op de Wmo voor HH (want: extramurale zorg). Na opname worden alle functies vanuit de awbz betaald.
2. Zelf zorg inkopen met een PGB Vóór 1-1-2009 HH Wmo De klant krijgt evt. HH uit de Wmo. Wanneer hij een nieuwe indicatie krijgt en weer voor PGB kiest, dan kan HV met het PGB ingekocht worden.
3. Zelf zorg inkopen met een PGB Na 1-1-2009 HV AWBZ Klant mag PGB besteden aan HV, en krijgt sinds 1-1-2011 hiervoor extra budget.
4. VPT (volledig pakket thuis) Geen onderscheid op datum HV AWBZ VPT is niet afdwingbaar; wanneer een afspraak met een zorgaanbieder gemaakt kan worden, valt HV onder de awbz.
5. Langdurig thuis (ZZP vertaald naar extramurale functies/klassen) Geen onderscheid op datum HH Wmo Dit is extramurale zorg en daarom ten laste van Wmo.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.invoeringwmo.nl