Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met een beschikking van het zorgkantoor, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de beschikking. Wij adviseren u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Beschikkingen

Voorbeelden van beschikkingen van het Zorgkantoor zijn:


 • toekenningsbeschikking
 • afwijzing of goedkeuring zorgverlener Wlz
 • afwijzing of goedkeuring verstrekking
 • beschikking meerzorg
 • beëindigingsbeschikking
 • vaststellingsbeschikking

Zo ziet een bezwaarschrift eruit

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet deze er op een bepaalde manier uitzien. Dat is wettelijk verplicht. Anders kan uw bezwaarschrift niet behandeld worden en kunt u dus niet geholpen worden. Let in uw bezwaarschrift op de volgende onderdelen:

 • vermeld de datum waarop u de brief stuurt
 • zet uw naam, adres en woonplaats in de brief
 • zet in uw brief met welke beschikking van het zorgkantoor u het niet eens bent. Geef in uw brief tenminste een omschrijving van de beschikking waar u op reageert. U kunt ook een kopie toevoegen aan uw brief
 • zet in uw brief ook waarom u het niet eens bent met deze beschikking
 • onderteken uw brief met uw naam en handtekening
 • vermeld in het bezwaarschrift het liefst ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij kunnen dan makkelijk contact met u opnemen om de afhandeling te bespoedigen

Adresgegevens

Stuur het bezwaarschrift naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Klachten en Bezwaar
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

Wat gebeurt er daarna?

Nadat u uw bezwaarschrift heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw bezwaar mondeling toe te lichten. U wordt dan uitgenodigd voor een zogenoemde ‘hoorzitting’. Binnen 12 weken krijgt u een antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’. We streven ernaar om u sneller te informeren.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u krijgt, de beslissing op bezwaar.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.