Bezwaar

Ik wil bezwaar maken 

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het zorgkantoor? Bijvoorbeeld de beëindiging van uw PGB? Een besluit over uw zorg in natura thuis (MPT of VPT)? Of de afwijzing of goedkeuring van uw zorgverlener Wlz? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit. In onze folder kunt u ook lezen hoe u een bezwaar kunt indienen.

Wilt u zeker weten dat uw bezwaar bij het juiste adres is aangekomen? Dan adviseren we u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen. 

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit? 

Om bezwaar te maken moet u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit van het zorgkantoor. Zorg ervoor dat de volgende gegevens in uw bezwaarschrift staan:

  • De datum waarop u de brief verstuurt;
  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • Het besluit van het zorgkantoor waar u het niet mee eens bent. Geef in uw brief tenminste een omschrijving van het besluit waar u op reageert. U kunt ook een kopie van het  besluit toevoegen aan uw brief;
  • De reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Onderteken uw brief;

Zonder deze gegevens kunnen we uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. Vermeld in het bezwaarschrift bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. We kunnen dan snel en eenvoudig contact met u opnemen om de afhandeling van uw bezwaarschrift te bespoedigen. 

Let op: maakt iemand anders namens u bezwaar? Voegt u dan een machtiging toe waarin staat aangegeven dat men namens u de bezwaarprocedure mag voeren.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Bezwaar & Klacht Wlz
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

Wat gebeurt er daarna?

Nadat uw bezwaarschrift is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt gevraagd worden uw bezwaarschrift nader toe te lichten tijdens een hoorzitting. Binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn krijgt u een schriftelijke beslissing op uw bezwaar. Ons streven blijft echter om zo snel mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u van ons krijgt. 

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.