Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met een beschikking van het zorgkantoor, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de beschikking. Wij adviseren u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Beschikkingen

Voorbeelden van beschikkingen van het Zorgkantoor zijn:


 • toekenningsbeschikking
 • afwijzing of goedkeuring zorgverlener Wlz
 • afwijzing of goedkeuring verstrekking
 • beschikking meerzorg
 • beëindigingsbeschikking
 • vaststellingsbeschikking

Zo ziet een bezwaarschrift eruit

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet deze er op een bepaalde manier uitzien. Dat is wettelijk verplicht. Anders kan uw bezwaarschrift niet behandeld worden en kunt u dus niet geholpen worden. Let in uw bezwaarschrift op de volgende onderdelen:

 • vermeld de datum waarop u de brief stuurt
 • zet uw naam, adres en woonplaats in de brief
 • zet in uw brief met welke beschikking van het zorgkantoor u het niet eens bent. Geef in uw brief tenminste een omschrijving van de beschikking waar u op reageert. U kunt ook een kopie toevoegen aan uw brief
 • zet in uw brief ook waarom u het niet eens bent met deze beschikking
 • onderteken uw brief met uw naam en handtekening
 • vermeld in het bezwaarschrift het liefst ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij kunnen dan makkelijk contact met u opnemen om de afhandeling te bespoedigen

Adresgegevens

Stuur het bezwaarschrift naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Klachten en Bezwaar
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

Wat gebeurt er daarna?

Nadat u uw bezwaarschrift heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw bezwaar mondeling toe te lichten. U wordt dan uitgenodigd voor een zogenoemde ‘hoorzitting’. Binnen 12 weken krijgt u een antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’. We streven ernaar om u sneller te informeren.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u krijgt, de beslissing op bezwaar.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.