Cliëntenraden

Regelmatig komen de cliëntenraden van het Menzis Zorgkantoor bij elkaar. Voor de sector Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en voor de sector Verpleging en Verzorging zijn er bijeenkomsten in de regio Arnhem, Groningen en Twente.

Samenvatting van het inkoopbeleid 

Op 28 mei 2021 hebben zorgkantoren de aanvulling voor 2022 op het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023 gepubliceerd.

Het landelijk inkoopkader is het uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen zorgaanbieders en het zorgkantoor. Het gaat om afspraken over hoe de kwaliteit van de zorg goed blijft of beter wordt. Afspraken die ervoor zorgen dat er ook genoeg zorg beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. En afspraken over de kosten van de zorg. Voor u als (vertegenwoordiger van een) klant en lid van de cliëntenraad zijn dit belangrijke afspraken. Zij hebben immers invloed op uw wonen en leven of dat van de mensen die u vertegenwoordigt.

Van het landelijke inkoopkader is dit jaar ook een publieksversie gemaakt.

Kennismakingsgesprekken panel

Om de relatie met cliëntenraden vanuit Menzis Zorgkantoor is er een panel in het
leven geroepen. In augustus en september zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd met leden
van cliëntenraden die hebben aangegeven plaats te willen nemen in dit panel. Tijdens de gesprekken is er gesproken over waar de behoefte ligt en hoe Menzis Zorgkantoor het beste de verbinding kunnen maken met de cliëntenraden. In dit verslag is een samenvatting gemaakt van de uitkomsten van de gesprekken en een voorstel voor het vervolg.

Brainstormsessies 2020

Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juni 2020 vonden er - door de coronacrisis - alternatieve bijeenkomsten plaats: online brainstormsessies over de samenwerking tussen het Zorgkantoor en de cliëntenraden. We hebben ervaringen en wensen met elkaar uitgewisseld voor een nog betere relatie.

Bijeenkomsten 2019

Sector Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

Op maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 19 september heeft het Menzis Zorgkantoor bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden in de regio Twente, Arnhem en Groningen voor de sector GZ. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere stilgestaan bij de rol van het Zorgkantoor, het programma Volwaardig leven en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Sector Verpleging en Verzorging

Op dinsdag 3, donderdag 5 en donderdag 12 september heeft het Menzis Zorgkantoor bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden in de regio Arnhem, Groningen en Twente voor de sector Verpleging en Verzorging. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere stilgestaan bij de rol van het Zorgkantoor, de eerste ervaringen met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de veranderingen in 2020.

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het Zorgkantoor:

Nieuwsbrieven voor cliëntenraden

Aanmelden panel

Heeft uw cliëntenraad interesse om aan te sluiten bij het panel? Of wilt u graag meer informatie? Mail uw interesse naar klantzorgkantoor@menzis.nl. Dan neemt een Adviseur Klantperspectief contact met u op.