Cliëntenraden

Regelmatig komen de cliëntenraden van het Menzis Zorgkantoor bij elkaar. Voor de sector Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en voor de sector Verpleging en Verzorging zijn er bijeenkomsten in de regio Arnhem, Groningen en Twente.

Panel cliëntenraden

In het najaar van 2020 is het panel van cliëntenraden gestart, onder begeleiding van Menzis Zorgkantoor. Dit panel is opgericht om de relatie tussen zorgkantoor en cliëntenraden te verbeteren, waarbij informatie en ideeën tussen beide partijen worden uitgewisseld. Daarnaast stimuleert het panel onderlinge uitwisseling tussen de verschillende deelnemende cliëntenraden.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die besproken worden:

  • Het contact met de achterban;
  • Het inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor;
  • Informatieverstrekking aan cliënten;
  • Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

De adviseurs Klantperspectief van Menzis Zorgkantoor organiseren eens per twee à drie maanden een (online) bijeenkomst voor de deelnemende cliëntenraadsleden. Cliëntenraden die zich hebben aangemeld worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. In de praktijk betekent dit dat er meestal één à twee leden van een raad vertegenwoordigd zijn.

De wens is om het panel in de toekomst op te gaan delen naar regio en/of zorgsoort (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ), om zo nog gerichter op de specifieke behoeften van cliëntenraden in te kunnen spelen.

Heeft uw cliëntenraad interesse om aan te sluiten bij het panel? Of wilt u graag meer informatie? Mail uw interesse naar klantzorgkantoor@menzis.nl. Dan neemt een adviseur Klantperspectief contact met u op.

Bijeenkomsten cliëntenraden

Naast de panelbijeenkomsten organiseert Menzis Zorgkantoor ook bijeenkomsten waarvoor alle cliëntenraden van gecontracteerde zorgaanbieders worden uitgenodigd.
Hierbij kunt u denken aan de volgende thema’s:

  • Uitleg over de rol van het Zorgkantoor en de relatie met cliëntenraden;
  • Uitleg over het inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor;
  • Inspiratiesessie digitalisering en innovatie in de zorg. 

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het Zorgkantoor:

Persoonlijke verhalen

Hoe is het om lid te zijn van het panel en wat komt er bij kijken? Lees het hier in een reeks persoonlijke gesprekken.
Lees meer

Aanmelden panel

Heeft uw cliëntenraad interesse om aan te sluiten bij het panel? Of wilt u graag meer informatie? Neem contact op met een van  onze Adviseurs Klantperspectief.

Contact