Folders en formulieren

We hebben voor u de formulieren en brochures van Menzis Zorgkantoor op een rij gezet. Opgedeeld in zorg in natura (zin) en persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in natura (zin)

Met het machtigingsformulier machtigt u iemand tot het opvragen van uw gegevens over uw zorg in natura.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

PGB Portaal

Maakt u (nog) geen gebruik van het PGB Portaal? De juiste formulieren vindt u op de website van mijnpgb.nl. Deze sluiten beter aan op het portaal.

Naar website mijnpgb

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wijzigingen 

Wijzigingen die gevolgen hebben voor uw persoonsgebonden budget, bent u verplicht door te geven aan het Zorgkantoor.

Wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (PDF, 130 kb)
Met het wijzigingsformulier pgb geeft u algemene wijzigingen door.

Verklaring gewaarborgde hulp (PDF, 70 kb)
Tijdens het aanvragen van een pgb stuurt u deze verklaring op naar het Zorgkantoor om uw gewaarborgde hulp aan te melden. Wilt u uw huidige gewaarborgde hulp wijzigen? Dan moet u de verklaring ook opsturen.

Budgetplan (PDF, 160 kb)
Tijdens het aanvragen van een pgb stuurt u het budgetplan naar het Zorgkantoor. Heeft u meer budget nodig binnen uw maximaal budget? Dan stuurt u het budgetplan ook toe.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Financieel 

Maximaal budget per zorgprofiel 2023 (PDF, 750 kb)
Als u een pgb krijgt toegekend, wordt er een budget op maat toegekend. In deze tarieventabel ziet u hoeveel u maximaal voor uw zorgprofiel kunt ontvangen.

Vergoedingenlijst pgb langdurige zorg (PDF, 250 kb)
In de vergoedingenlijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of deze vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.

Weekplanner (PDF, 190 kb)
Soms vragen we u een weekplanner in te vullen. Bijvoorbeeld bij uw aanvraag voor een pgb of een wijziging.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Informatief 

Folder welkom in de Langdurige Zorg (PDF, 1500 kb)
Dit is een folder waarin de langdurige zorg kort wordt uitgelegd.

10 punten pgb-vaardigheid (PDF, 250 kb)
Check wat u als budgethouder of gewaarborgde hulp ten minste moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan.

Informatiebulletin 2023 (PDF, 115 kb)
In dit informatiebulletin informeert het Zorgkantoor u over actuele onderwerpen in het pgb in 2023.

Zorgzwaartepakket en zorgprofielen (PDF, 130 kb)
In dit document wordt een overzicht gegeven van zorgzwaarte pakketten, die toegang hebben tot het pgb-Wlz.

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen (PDF. 400 kb)
In deze brochure leest u uitgebreide informatie over het aanvragen van een pgb bij het Zorgkantoor.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Extra budget

Ontvangt u een pgb en kunt u onvoldoende zorg inkopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra budget. Er bestaan speciale regelingen voor extra budget pgb.

Meer informatie over het aanvragen van extra budget leest u op de pagina Regeling extra budget pgb.