Folders en formulieren

Wilt u meer weten over de langdurige zorg? Het Menzis Zorgkantoor, de Sociale Verzekeringsbank en Zorgverzekeraars Nederland geven u graag de juiste informatie. Bekijk en download op deze pagina onze folders en formulieren. Ook over uw persoonsgebonden budget.

Uw persoonsgebonden budget

Download de formulieren en folders over uw persoonsgebonden budget. Zoals declaratieformulieren, de toekenningstabel voor langdurig verblijf en informatiebulletins.

Formulieren en folders pgb

Wilt u contact met ons?