Niet eens met de beslissing

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Zorgkantoor, CAK of CIZ, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Een beslissing van het Zorgkantoor over uw Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Een beslissing van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) over uw Eigen Bijdrage.
 • Een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over het indicatiebesluit.

Zo ziet een bezwaarschrift eruit:

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet deze er op een bepaalde manier uitzien. Dat is wettelijk verplicht. Anders kan uw bezwaarschrift niet behandeld worden en kunt u dus niet geholpen worden. Let in uw bezwaarschrift op de volgende onderdelen:

 • Vermeld de datum waarop u de brief stuurt
 • Zet uw naam, adres en woonplaats in de brief
 • Zet in uw brief met welke beslissing van het zorgkantoor u het niet eens bent. Geef in uw brief tenminste een omschrijving van het bezwaar waar u op reageert. U kunt ook een kopie toevoegen aan uw brief.
 • Zet in uw brief ook waarom u het niet eens bent met deze beslissing. Stuur een kopie mee van de beslissing waarmee u het niet eens bent
 • Onderteken uw brief met uw naam en handtekening
 • Vermeld in het bezwaarschrift het liefst ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij kunnen dan makkelijk contact met u opnemen om de afhandeling te bespoedigen
Let goed op:
Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de beslissing. Wij adviseren u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Adres afdeling bezwaar

Menzis Zorgkantoor
t.a.v. Afdeling Bezwaar
Postbus 477
7500 AL Enschede

Wat gebeurt er daarna?

Nadat u uw bezwaarschrift heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw bezwaar mondeling toe te lichten. U wordt dan uitgenodigd voor een zogenaamde ‘hoorzitting’.
Binnen 12 weken krijgt u een antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’. We streven ernaar om u sneller te informeren.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u krijgt, de beslissing op bezwaar.

Bent u het ook niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u naar de Centrale Raad van Beroep. Die zal dan een oordeel geven.

Kosten

Wanneer de rechter of de Centrale Raad u gelijk geeft, hoeft u in de meeste gevallen niet de ‘griffierechten’ te betalen. Dit zijn kosten die voor behandeling van een rechtzaak betaald moeten worden.

De kosten van eventuele juridische bijstand kunnen ook worden vergoed, als u bij bezwaar of (hoger) beroep in het gelijk wordt gesteld. Voor de vergoeding van kosten van juridische bijstand gelden vaste bedragen. Maar u moet wel meteen vragen of dit vergoed wordt. Als u er achteraf om vraagt, moet u het altijd zelf betalen.

Bedragen

 • Alle hulp die u van Menzis krijgt, is gratis
 • Voor een rechtbankprocedure betaalt u ongeveer € 45 griffierechten
 • Het oordeel van de Centrale Raad kost ongeveer € 105

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.