Niet eens met de beslissing

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Zorgkantoor, CAK of CIZ, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Een beslissing van het Zorgkantoor over uw Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Een beslissing van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) over uw Eigen Bijdrage.
 • Een beslissing van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over het indicatiebesluit.

Zo ziet een bezwaarschrift eruit:

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet deze er op een bepaalde manier uitzien. Dat is wettelijk verplicht. Anders kan uw bezwaarschrift niet behandeld worden en kunt u dus niet geholpen worden. Let in uw bezwaarschrift op de volgende onderdelen:

 • Vermeld de datum waarop u de brief stuurt
 • Zet uw naam, adres en woonplaats in de brief
 • Zet in uw brief met welke beslissing van het zorgkantoor u het niet eens bent. Geef in uw brief tenminste een omschrijving van het bezwaar waar u op reageert. U kunt ook een kopie toevoegen aan uw brief.
 • Zet in uw brief ook waarom u het niet eens bent met deze beslissing. Stuur een kopie mee van de beslissing waarmee u het niet eens bent
 • Onderteken uw brief met uw naam en handtekening
 • Vermeld in het bezwaarschrift het liefst ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij kunnen dan makkelijk contact met u opnemen om de afhandeling te bespoedigen
Let goed op:
Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de beslissing. Wij adviseren u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Adres afdeling bezwaar

Menzis Zorgkantoor
t.a.v. Afdeling Bezwaar
Postbus 477
7500 AL Enschede

Wat gebeurt er daarna?

Nadat u uw bezwaarschrift heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw bezwaar mondeling toe te lichten. U wordt dan uitgenodigd voor een zogenaamde ‘hoorzitting’.
Binnen 12 weken krijgt u een antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’. We streven ernaar om u sneller te informeren.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u krijgt, de beslissing op bezwaar.

Bent u het ook niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u naar de Centrale Raad van Beroep. Die zal dan een oordeel geven.

Kosten

Wanneer de rechter of de Centrale Raad u gelijk geeft, hoeft u in de meeste gevallen niet de ‘griffierechten’ te betalen. Dit zijn kosten die voor behandeling van een rechtzaak betaald moeten worden.

De kosten van eventuele juridische bijstand kunnen ook worden vergoed, als u bij bezwaar of (hoger) beroep in het gelijk wordt gesteld. Voor de vergoeding van kosten van juridische bijstand gelden vaste bedragen. Maar u moet wel meteen vragen of dit vergoed wordt. Als u er achteraf om vraagt, moet u het altijd zelf betalen.

Bedragen

 • Alle hulp die u van Menzis krijgt, is gratis
 • Voor een rechtbankprocedure betaalt u ongeveer € 45 griffierechten
 • Het oordeel van de Centrale Raad kost ongeveer € 105

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.