Mantelzorg

Zorgt u langdurig voor iemand in uw omgeving? Dat heet mantelzorg. Die zorg is waardevol, maar vaak ook intensief. Onze zorgadviseurs helpen u graag in uw rol als mantelzorger. Met informatie en advies.

Er zijn bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Vaak zijn dat partners, kinderen of buren van een zieke, oudere of iemand met een handicap of met psychische problemen. Mantelzorger zijn is bijna nooit een keuze; het overkomt je.

Wanneer bent u een mantelzorger?

Definitie volgens het Sociaal Cultureel Planbureau:

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.’

  • Het gaat daarbij om onbetaalde hulp.
  • Mantelzorg kan nooit als verplichting worden opgelegd.
  • Hulp aan iemand zonder gezondheidsbeperking, bijvoorbeeld oppassen op kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorg tijdelijk overdragen aan een ander?

Goed voor een ander zorgen? Dat kan alleen zolang u de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in het leven: werk, gezin, vrienden, studie of ontspanning. Daarvoor bestaat vervangende zorg. Ook wel respijtzorg genoemd.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. We noemen dit ook wel vervangende mantelzorg. In de Wlz kennen we dit in de vorm van logeeropvang. Bij logeeropvang logeert uw familielid of vriend in een zorginstelling. Dit is mogelijk wanneer de langdurige zorg thuis via een mpt of vpt wordt ontvangen of geregeld is via een pgb. Verblijft uw naaste in een instelling? Dan bestaat er geen recht op logeeropvang.

Daarnaast kan uw naaste mogelijk ook gebruik maken van deeltijdverblijf. Deeltijdverblijf houdt in dat uw naaste met een gemiddeld vast patroon van verblijfplaats wisselt: ze wonen deels thuis en deels in een instelling. Deze optie is mogelijk bij de leveringsvormen mpt en pgb.

Meer weten over de mogelijkheden? Vraag het onze Zorgadviseurs. Bel 088 222 42 42 (ma t/m vr van 8:30 tot 17:00 uur) of stel uw vraag via het contactformulier.

Zorgt u voor een naaste?

Wanneer u zelf mantelzorger wordt, zijn er veel dingen waaraan u moet denken. Wilt u een overzicht? Download hieronder de Mantelzorgchecklist.

Mantelzorgerchecklist

Cliëntondersteuning

Heeft u vragen over mantelzorg? Kijk waar cliëntondersteuning u mee kunt helpen.

Cliëntondersteuning

Vergoedingen en hulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Hoe de gemeente die waardering invult, bepaalt de gemeente. Veel gemeenten geven een blijk van waardering in de vorm van een attentie of een geldbedrag. Informeer bij het Wmo-loket van uw gemeente naar de mogelijkheden.

Meer weten? Kijk hier voor de contactgegevens van uw gemeente.

Ook zijn er meerdere zorgverzekeraars die een vergoeding voor mantelzorg bieden vanuit de aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Bent u aanvullend verzekerd bij Menzis? Lees dan meer over aanvullende vergoedingen.

Mantelzorgservice

We helpen u graag als u een vraag heeft over mantelzorg.