Het coronavirus

Veelgestelde vragen

Bent u budgethouder of vertegenwoordiger? Dan kunt u vanaf 7 april extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kunt u:

 1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
 2. Vervangende zorg inzette
 3. Uw zorgverlener(s) betalen, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni 2020. Meer weten? Bekijk ons nieuwsbericht op de website.

Meer weten over het coronavirus? Kijk voor begrijpelijke uitleg op www.corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ook hebben we een lijst met initiatieven voor u opgesteld.

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2020

Algemene vragen

Vanaf 18 mei 2020 heeft de overheid het testbeleid uitgebreid met zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen. Dat zijn:
1. mantelzorgers
2. vrijwilligers in palliatieve zorg
3. pgb-gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of - aanbieder

Kwetsbare mensen thuis zijn volgens het RIVM: mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen (18+) met chronische aandoeningen.
Uitgangspunten daarbij zijn dat je getest kunt worden als er sprake is van:

 • direct klantcontact, en
 • klachten die passen bij een corona besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)

Bekijk voor meer informatie en uitgangspunten de richtlijn van VWS.

We begrijpen uw zorgen en angst om door uw zorgverlener besmet te raken met het coronavirus. Toch vragen we u om vertrouwen te hebben in uw zorgverlener en geen zorg te mijden. Uw mag erop vertrouwen dat uw zorgverlener weet wat hij of zij doet en zich houdt aan de richtlijnen. Maak daarom als dat mogelijk is gebruik van de zorg die u nodig heeft.
Heeft uw zorgverlener uw zorg stopgezet? Bespreek dan met uw aanbieder of er alternatieven mogelijk zijn. Uw aanbieder zal inschatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden. Dat kan ook betekenen dat u gevraagd wordt een beroep te doen op uw mantelzorg door bijvoorbeeld uw familieleden.

Wilt u weten welke initiatieven er zijn? Bekijkt onze initiatievenlijst dan eens. Mogelijk staat er iets voor u tussen. U kunt ook terecht bij een (onafhankelijke) cliëntondersteuner.

Ja dat kan. U kunt daar samen met de aanbieder van uw familielid afspraken over maken. Daarbij geldt wel dat uw familielid niet kan terugkeren zolang de bezoekbeperkingen nog gelden. Dit om de kans op besmettingsgevaar voor andere bewoners en medewerkers te beperken. Ook is het belangrijk dat u zich realiseert dat uw familielid bij terugkeer naar de instelling twee weken in quarantaine geplaatst kan worden. Of dat er andere maatregelen getroffen worden die geadviseerd worden door het RIVM of de overheid. Zeker voor kwetsbare ouderen en jongeren is twee weken een lange periode.
Zorgaanbieders houden in principe de plek van uw familielid vrij, ook als hij of zij langer dan 14 dagen wegblijft. We vinden het wel belangrijk dat u zich realiseert dat in een crisissituatie de zorgaanbieder, dan wel niet in opdracht van het ROAZ (regionaal overleg acute zorg), kan besluiten om alle beschikbare bedden in te zetten voor de zorg. Dit kan betekenen dat ook de (tijdelijk) leegstaande kamer van uw familielid gebruikt gaat worden door iemand anders. Als uw dierbare dan terug wil naar de zorginstelling kan het voorkomen dat dit nog niet mogelijk is.

Afspraken voor zorg en hulpmiddelen (als bijvoorbeeld incontinentiemateriaal) maakt u met de zorgaanbieder. De aanbieder bepaalt of het mogelijk is om tijdelijk zorg te leveren aan huis, maar is dit zeker niet verplicht.

Na een bijzonder heftige periode zijn de deuren van 25 verpleeghuizen vanaf maandag 10 mei heel voorzichtig opengegaan voor één bezoeker per bewoner. In iedere GGD-regio wordt zo getest met een versoepeling van de bezoekersregeling. Dit zijn de locaties in onze regio's:
1. Verpleeghuis Van Julsingha in Delfzijl, onderdeel van Noorderzorg (Groningen)
2. Ouderenzorglocatie Marsch Kruserbrink in Hardenberg , onderdeel van De Saxenburgh (Overijssel)
3. De Lindenhof in Vorden, onderdeel van Sensire (Gelderland)
4. Locatie Walraven van zorgorganisatie Opella in Bennekom (Gelderland)
GGD-Twente heeft geen verpleeghuis geselecteerd.
Vanaf 25 mei bestaat de mogelijkheid dat in meer verpleeghuizen de bezoekregeling wordt versoepeld. De overheid neemt daar in de week voor 25 mei een besluit over. Deze verpleeghuizen zullen dan aan de lijst worden toegevoegd.

De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een vaccinatie tegen het virus is er nog niet. Alleen de symptomen van de ziekte worden op dit moment bestreden.

Meer vragen over uw zorgverzekering en het coronavirus? Neem contact op met uw zorgverzekeraar. Verzekerd bij Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Het is vooral belangrijk dat u thuisblijft als u zich ziek voelt. Ook al voelt u zich maar een klein beetje ziek. Blijf thuis als u een loopneus hebt, moet hoesten of niezen, keelpijn hebt of koorts hebt. Voelt u zich ziek? Laat dit dan zo snel mogelijk aan uw zorginstelling, familie of begeleider weten. U hoeft uw huisarts niet te bellen.

Worden uw klachten erger? Zoals meer dan 38 graden koorts, hoesten of moeilijk ademen? Bel dan uw huisarts. U wordt niet standaard meer getest op het coronavirus door de huisarts.

Woont u in een instelling? Dan kunnen zij besluiten u te testen op het coronavirus. Bij meerdere positieve testen wordt uitgegaan van een uitbraak en wordt er niet verder getest, maar worden er maatregelen genomen. 

Volg de richtlijnen van het RIVM.

De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor een aantal klanten valt een deel van de zorg die zij kregen nu weg. Bijvoorbeeld door het sluiten van de dagbesteding, hulp bij de boodschappen of het missen van een praatje.
In het hele land ontstaan er verschillende initiatieven waar iemand hulp kan aanbieden én waar u hulp kunt vragen. Deze zijn online te vinden, via de welzijnsorganisatie in uw buurt of vraag er naar bij uw zorgaanbieder. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Het is helaas niet mogelijk om iemand te bezoeken die in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm woont. Gelukkig kunt u altijd met andere mensen bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Benieuwd of er ook andere mogelijkheden zijn? Vraag het de zorgaanbieder.

Voor mensen in de laatste levensfase geldt een uitzondering op de bezoekersregeling. De zorgaanbieder kan u hier meer over vertellen. Deze ingrijpende maatregelen gelden in ieder geval tot 20 mei.

Als u de gesprekken mist? Of  kunt u wel wat extra hulp gebruiken met bijvoorbeeld de boodschappen? Bekijk dan onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er wat voor u tussen. Of vraag naar hulp in uw buurt. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Bezoek krijgen in een zorginstelling is helaas niet altijd mogelijk. Gelukkig kunt u altijd met andere mensen bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Benieuwd of er ook andere mogelijkheden zijn? Vraag het de zorgaanbieder.

Zorginstelling bepalen zelf of bezoek toegestaan is. Per dag mag één bewoner dan maximaal één persoon zien voor een uur. Dit kan alleen als de bezoeker geen klachten heeft. Als iemand in de zorginstelling het coronavirus heeft, dan is bezoek niet toegestaan.

Deze ingrijpende maatregelen gelden in ieder geval tot 20 mei. Als u de gesprekken mist? Of kunt u wel wat extra hulp gebruiken met bijvoorbeeld de boodschappen? Bekijk dan onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er wat voor u tussen. Of vraag naar hulp in uw buurt. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Buro Opaal heeft in opdracht van de Rijksoverheid een uitgave ‘bezoekregeling gehandicaptenzorg’ in begrijpelijke taal gemaakt. In samenwerking met de LFB, dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Lees de bezoekregeling gehandicaptenzorg.

De meeste mensen maken nu gebruik van beeldbellen. Bellen met beeld en spraak kan via verschillende programma’s en apps. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp, Skype, Facetime en Zoom. 
Hier vindt u meer uitleg over beeldbellen en het gebruik van de genoemde programma’s.

Volg de adviezen van het RIVM en vraag uw aanbieder of zorgverlener naar de maatregelen die zij nemen. U kunt uw vragen over het coronavirus met hen bespreken. Zij kunnen uw situatie het beste inschatten.    

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor een indicatie voor langdurige zorg. Zij leggen hiervoor ook een huisbezoek af. Vanwege het coronavirus zijn zij gestopt met deze huisbezoeken. Op de website van het CIZ vindt u meer informatie. Ook staat daar hoe u contact met het CIZ kunt op nemen. 

De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor een aantal klanten valt een deel van de zorg die zij kregen nu weg. Bijvoorbeeld door het sluiten van de dagbesteding, hulp bij de boodschappen of het missen van een praatje.

In het hele land ontstaan er verschillende initiatieven waar iemand hulp kan aanbieden én waar u hulp kunt vragen. Deze zijn online te vinden, via de welzijnsorganisatie in uw buurt of vraag er naar bij uw zorgaanbieder. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Klik hier voor een lijst met initiatieven.

Neem alleen een taxi als dit echt niet anders kan en houdt de richtlijnen van het RIVM aan. Reis alleen of met uw gezin en houdt afstand tot de chauffeur. Stap zelf in en uit. Hulp nodig? Zorg ervoor dat iemand die u goed kent en vaak ziet dit kan doen.

Ga achterin zitten en doe zelf uw veiligheidsgordel om. Voor rolstoelvervoer zal de chauffeur een aantal handelingen moeten doen. Ook adviseren we u uw bagage zelf in de kofferruimte te plaatsen of houd deze op schoot. Hulp nodig? Zorg ervoor dat iemand die u goed kent en vaak ziet dit kan doen.

We begrijpen uw zorgen. De maatregelen als zo weinig mogelijk fysiek contact, het niet meer ontvangen van bezoek en zorgverleners die extra beschermende kleding dragen zijn ingrijpend. Zeker voor mensen bij wie fysiek contact juist van belang is. Door deze maatregelen kan probleemgedrag ontstaan of juist toenemen. U kunt uw zorgen bespreken met de zorgprofessional van uw dierbare. Zorgprofessionals kunnen ook in deze tijd gebruik maken van het CCE en hun consultaties. Het CCE en andere organisaties bieden op hun website informatie en tips aan om probleemgedrag in tijden van corona te kunnen verminderen. Ook als familielid kunt u deze tips online lezen: cce.nl/probleemgedrag-en-corona

Vragen over zorg bij een zorgaanbieder (zorg in natura)

Uw zorgaanbieder kan het beste antwoord geven op de vraag of u opgenomen kan worden. De zorgprofessional kent uw situatie en kent de situatie in de locatie waar u gaat wonen. Misschien is het nu niet mogelijk, maar later wel. We houden er rekening mee dat de druk op de zorg de komende tijd zal toenemen. Er is daarom afgesproken dat iemand die uit het ziekenhuis komt en/of in geval een crisissituatie komt met voorrang opgenomen wordt. Daarnaast is en blijft het ook mogelijk om in de thuissituatie Wlz-zorg te krijgen, eventueel met extra inzet van zorg. Uw zorgaanbieder kan u hier ook meer over vertellen. 

U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies door te bellen naar 088 222 42 42 (ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur) of uw vraag te stellen via het contactformulier.

Het RIVM geeft aan dat het dragen van een mondkapje voor bescherming alleen geadviseerd wordt door medisch personeel.

Het RIVM: "Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. Simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid."
Bron: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

Uw zorgaanbieder kan bij onvoldoende voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een incidentele besmetting het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) benaderen. Heeft u een pgb? Zie dan de vragen over het pgb. 

Als uw zorgaanbieder minder zorg wil of kan geven, dan moet dit altijd gebeuren in goed overleg met u en de betrokken mantelzorgers. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de afschaling van zorg geen gevaar mag opleveren voor u. We snappen dat u zich zorgen maakt. Bespreek uw zorgen en situatie daarom altijd met uw aanbieder. Uw aanbieder zal inschatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden.
Wilt u weten welke initiatieven er zijn? Bekijkt u onze initiatievenlijst dan eens. Mogelijk staat er iets voor u tussen. 

In veel gevallen zal dit niet mogelijk zijn. Vraag hiernaar bij uw zorgaanbieder. Er kan bijvoorbeeld een andere manier van zorg of zorg op afstand ingezet worden. Informeer naar de mogelijkheden en alternatieven bij uw zorgaanbieder.
Of bekijk onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er iets voor u tussen. 

Voor iedereen in Nederland gelden er aangescherpte maatregelen op het gebied van hygiëne. Deze gelden ook voor zorgmedewerkers. Daarnaast horen we van zorgaanbieders dat ook zij maatregelen in zetten om verspreiding te voorkomen om uw veilig en goed zorg te kunnen geven. Bijvoorbeeld door medewerkers zoveel mogelijk dezelfde klanten te laten bezoeken of het aantal contactmomenten, in goed overleg met u, (tijdelijk) te verminderen.  Benieuwd naar welke maatregelen uw zorgaanbieder heeft getroffen om verspreiding te voorkomen? Of maakt u zich zorgen? Bespreek het met uw zorgaanbieder. 

We snappen dat u zich zorgen maakt. Bespreek uw zorgen en situatie daarom altijd met uw aanbieder. Uw aanbieder zal inschatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden.
Wilt u weten welke initiatieven er zijn? Bekijkt onze initiatievenlijst dan eens. Mogelijk staat er iets voor u tussen. U kunt ook terecht bij een (onafhankelijke) cliëntondersteuner.

Er zijn veel technologische zorgoplossingen die in deze tijd kunnen helpen. Denk aan:

 • Een tablet waarmee u elkaar digitaal op de hoogte kunt houden, kunt beeldbellen en andere informatie digitaal kunt delen;
 • Slimme sensoren of camera’s in huis, die alarm slaan als dat nodig is;
 • Een sociale robot die structuur kan bieden, maar ook kan helpen met dagelijkse zorgmomenten;
 • Een app die kan helpen met geheugensteuntjes voor bijvoorbeeld meer structuur;
 • Online platforms waar hulp wordt aangeboden, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen.

Op de website Zorg van Nu vindt u een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast zijn er ook tips en handreikingen voor digitale vaardigheden opgenomen. Nieuwsgierig of deze of andere mogelijkheden ook bij uw aanbieder mogelijk zijn? Informeer ernaar. 

Bezoek krijgen in een zorginstelling is helaas niet altijd mogelijk. Gelukkig kunt u altijd met andere mensen bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Overweegt u uw familielid tijdelijk in huis te nemen om voor hem of haar te zorgen? Dan adviseren wij u om uw wens te bespreken met de zorgaanbieder.

Soms wordt dit afgeraden omdat thuis niet altijd dezelfde zorg gegeven kan worden dan in de instelling. Ook zijn er een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden:

 1. Het kan zijn dat u bij het ophalen van uw familielid een verklaring moet ondertekenen waarin u vastlegt dat u de zorg(plicht) formeel overneemt van de instelling. In deze verklaring staat vaak dat u de verantwoordelijkheid van de zorgverlening overneemt en dat u geen aanvullende hulp in de thuissituatie krijgt.
 2. Denkt u ook aan het maken van afspraken over de terugkeergarantie? Op basis van de huidige wet- en regelgeving mag iemand 14 dagen achter elkaar buiten de instelling (thuis) verblijven, zonder dat de financiering wordt stopgezet.
 3. Het kan zijn dat uw familielid na terugkeer in de instelling, twee weken in quarantaine wordt geplaatst.
 4. Als zorgkantoor houden we er rekening mee dat de druk op de zorg de komende tijd zal toenemen. We vinden het belangrijk dat u zich realiseert dat in een crisissituatie de zorgaanbieder, dan wel niet in opdracht van het ROAZ (regionaal overleg acute zorg), kan besluiten om alle beschikbare bedden in te zetten voor de zorg. Dit kan betekenen dat ook de (tijdelijk) leegstaande kamer van uw familielid gebruikt gaat worden door iemand anders. Als uw dierbare dan terug wil naar de zorginstelling kan het voorkomen dat dit nog niet mogelijk is. Het kan dan zelfs zo zijn dat uw familielid op een andere plek of zelfs op een andere locatie (eventueel in een andere gemeente) wordt geplaatst. Dit wordt door de zorgaanbieder bepaalt, familie heeft daarin geen zeggenschap. Dit geldt ook als er sprake is van een crisisopname. Ook dan bepaalt de zorgaanbieder welke opname voorrang heeft en of plaatsing mogelijk is.
 5. Denkt u tot slot ook aan de vergoeding van zorg? De zorgaanbieder waar uw familielid woont, regelt normaal gesproken de medische zorg, de medicatieverstrekking, mondzorg en hulpmiddelen.  Op het moment dat u uw familielid ophaalt, adviseren wij u om hierover duidelijke afspraken te maken met de zorgaanbieder. Het kan zijn dat u dit nu zelf moet regelen of betalen.

De zorgaanbieder maakt een inschatting of uw zorgplan gewijzigd moet worden. Dit stemt de aanbieder met u of uw familie af. Heeft u hier vragen over? Maak ze bespreekbaar. We vertrouwen erop dat de aanbieder (in overleg met u) een juiste beslissing kan maken.

Veel locaties voor dagopvang of dagbesteding zijn gesloten en ook logeeropvang kan niet altijd meer. In alle situaties betekent dit dat uw dierbare nu (meer) thuis is. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de thuissituatie. We begrijpen dat u hier vragen over heeft of zich misschien zelf wel zorgen maakt. We adviseren uw zorgen en situatie altijd te bespreken met de zorgaanbieder van uw familielid. De zorgaanbieder kan aangeven welke (extra) zorg en ondersteuning mogelijk is en hoe er passende zorg geregeld kan worden. Maak ook duidelijke afspraken over zorg en hulpmiddelen, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Het is helaas niet mogelijk om een vergoeding voor de extra voedingskosten te krijgen.

Tip: overleg met de aanbieder of er alternatieven ingezet kunnen worden, zoals zorg op afstand.

Wilt u weten welke initiatieven er nog meer zijn? Bekijk onze lijst. Mogelijk staat er iets voor u tussen. Kan u aanbieder niet direct een alternatief bieden? U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies. Zij helpen u graag. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

De corona-maatregelen hebben ook ingrijpende gevolgen zoals het niet meer naar school, de naschoolse-opvang of dagbesteding kunnen. Dit betekent in veel gevallen dat uw familielid meer thuis zal zijn. In deze situaties is het mogelijk dat een aanbieder meer of andere zorg thuis inzet. In de situatie waarbij een aanbieder geen alternatief kan bieden adviseren wij u om contact te zoeken met een andere (gecontracteerde) zorgaanbieder en/of te kijken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld zorg op afstand. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij kunnen u helpen bij het uitzoeken van uw zorgvraag. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Of bekijk onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er iets voor u tussen.

De maatregelen hebben veel gevolgen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Juist in deze tijd is de behoefte aan ondersteuning extra groot. Wij hopen u op deze pagina een antwoord te geven op uw vragen.  Staat u vraag er niet tussen? Heeft u vragen over hoe het zit in uw situatie? Of heeft u behoefte aan iemand die u kan helpen met het regelen van de (extra) zorg of ondersteuning? U kunt contact opnemen met onze afdeling zorgadvies (Bel: 088 222 42 42) of als u een pgb heeft met de afdeling pgb (Bel 088 222 49 49). Zij helpen u graag. Onze collega's zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken van 8:30 tot 17:00 uur of stel uw vraag via ons contactformulier. Daarnaast kunt u ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning is gratis en is voor u. Juist nu. Een overzicht van de contactgegevens vindt u hier.

Vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)

Menzis volgt de richtlijn van het RIVM. Dit betekent dat wij geen persoonlijke afspraken meer maken. Onze kantoren zijn gesloten voor bezoekers en er worden geen klanten thuis bezocht. Waar mogelijk gaan afspraken telefonisch door. Heeft u vragen over uw pgb? Dan kunt u iedere werkdag van 8.30 tot en met 17.00 uur contact opnemen met de afdeling pgb op telefoonnummer 088 222 49 49.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook dat de zorg niet altijd door kan gaan zoals u dat gewend bent of dat u tijdelijk een andere zorgverlener heeft.

Bespreek eerst met uw huidige zorgverlener en/of zorgorganisatie of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en vraagt dit aan middels het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona.

Lukt dat niet? Wij kunnen u ook helpen met zoeken naar alternatieven. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in natura. Onze zorgadviseurs kunnen u hierbij helpen. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.  

Toeslag extra kosten vanwege het coronavirus
Om de zorg in deze tijd zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan heeft VWS extra maatregelen genomen. U kunt extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kunt u:

 1. meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
 2. vervangende zorg inzetten
 3. uw zorgverlener(s) betalen, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u moet doen is afhankelijk van de situatie en vertellen we u hieronder:

 1. Uw bestaande zorgverlener verleent meer uren zorg
  Ontvangt uw zorgverlener een vast maandloon en gaat hij of zij meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur deze naar de SVB. Het wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

  Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf? Dan hoeft u niets te doen.

 2. U zet vervangende zorg in
  Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor nieuwe zorg? Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.

  Wilt u weten hoe u dat doet? Meer informatie vindt u op onze website.

 3. U betaalt uw zorgverlener(s) ook al wordt er geen zorg geleverd
  Een voorwaarde is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is.
 4. a. Houd dit alvast bij in uw administratie

  b. Vraag uw zorgverlener of de niet-geleverde zorg op de factuur gezet kan worden.

  Er volgt nog meer informatie over hoe en waar u deze gegevens aan kunt leveren. Zodra er meer over bekend is, leest u dit op onze website.

Mocht u niet in staat zijn om dit zelf te regelen of is er geen vervanger en heeft u toch noodzakelijke zorg nodig? U kunt hulp krijgen bij het regelen van uw administratieve lasten door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning kost u niets. De contactgegevens van een cliëntondersteuner bij u in de regio vindt u op onze website.

Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Zij geven advies voor mensen die bepaalde klachten hebben. Als u geen klachten heeft en uw zorgverlener ook niet, roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven.

Het Menzis zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor wij geen mogelijkheden hebben om in deze situatie een rol te spelen. Kan uw noodzakelijke zorgvraag niet meer ingevuld worden? Bekijk dan of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en vraagt dit aan middels het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona. U kunt ook contact opnemen met Menzis Zorgadvies. Onze zorgadviseurs kunnen u wel bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB.

Het Menzis Zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor we geen mogelijkheden hebben om in deze situatie een rol te spelen. Wel kunt u mogelijk gebruik maken van de aanvullende maatregelen van VWS.

U kunt namelijk extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kunt u:

 1. meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
 2. vervangende zorg inzetten
 3. uw zorgverlener(s) betalen, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina. U kunt ook contact opnemen met Menzis Zorgadvies. Onze zorgadviseurs kunnen u wel bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Het coronavirus is veel in het nieuws en heeft grote gevolgen voor iedereen. U heeft vast ook gemerkt dat er door het coronavirus veel dingen veranderd zijn. Bijvoorbeeld dat de zorg niet altijd door kan gaan zoals u gewend bent. Of dat u tijdelijk een andere zorgverlener heeft.

Probeer in eerste instantie zo veel mogelijk een beroep te doen op uw (mantelzorg)netwerk zodat eventuele andere zorgverleners niet overbelast raken. Lukt dit niet? Kijk dan of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en vraagt dit aan middels het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona.

Lukt dat niet? Wij kunnen u ook helpen met zoeken naar alternatieven. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in natura. Onze zorgadviseurs kunnen u hierbij helpen. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.  

Toeslag extra kosten vanwege het coronavirus
Om de zorg in deze tijd zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan heeft VWS extra maatregelen genomen. U kunt extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kunt u:

 1. meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
 2. vervangende zorg inzetten
 3. uw zorgverlener(s) betalen, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u moet doen is afhankelijk van de situatie en vertellen we u hieronder:

 1. Uw bestaande zorgverlener verleent meer uren zorg
  Ontvangt uw zorgverlener een vast maandloon en gaat hij of zij meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur deze naar de SVB. Het wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

  Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf? Dan hoeft u niets te doen.

 2. U zet vervangende zorg in
  Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor nieuwe zorg? Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.

  Wilt u weten hoe u dat doet? Bekijk onze website.

 3. U betaalt uw zorgverlener(s) ook al wordt er geen zorg geleverd
  Een voorwaarde is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is.
  1. Houd dit alvast bij in uw administratie
  2. Vraag uw zorgverlener of de niet-geleverde zorg op de factuur gezet kan worden.

Er volgt nog meer informatie over hoe en waar u deze gegevens aan kunt leveren. Zodra er meer over bekend is, leest u dit op onze website.

Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet. Informele zorgverleners mogen niet meer dan 40 uur werken.

Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kunt u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact met ons op. Bel 088 222 49 49 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Vraag de zorgverlenende instelling om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.

Het RIVM geeft aan dat het dragen van een mondkapje voor bescherming alleen geadviseerd wordt voor medisch personeel. Uw zorgverlener kan via de algemene richtlijn ‘gebruik PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) buiten het ziekenhuis’ van VWS bepalen of dit nodig is.

Heeft uw zorgverlener beschermingsmiddelen nodig, maar is er een tekort? Dan kan uw zorgverlener contact opnemen met de regionale coördinator voor persoonlijke beschermingsmiddelen corona. Een lijst met alle regiocoördinatoren staat op de website van GGD GHOR Nederland. Vanwege de tekorten aan beschermingsmiddelen is de inkoop en verdeling daarvan centraal geregeld.

Beschermende maatregelen zijn voornamelijk noodzakelijk als de budgethouder zelf besmet is met het Corona virus. Daarnaast zijn de mondkapjes schaars geworden in Nederland, gebruik deze daarom niet onnodig. Indien u of iemand met wie u samenwoont corona heeft, kunnen beschermende maatregelen vergoed worden via het formulier bijkomende zorgkosten. Via bijkomende zorgkosten kunnen budgethouders uit hun pgb bijzondere zorgkosten declareren, die geen zorg betreffen maar wel verband houden met de zorg. Dit zijn bijvoorbeeld opleidingen, maaltijden of reis- en verblijfskosten voor zorgverleners. Tot dat de landelijke maatregelen voorbij zijn, komen er voor een beperkte doelgroep een aantal producten bij.

Uw zorgverlener kan gebruik maken van de algemene richtlijn ‘gebruik PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) buiten het ziekenhuis’ van VWS. 

Ja, dit mag. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM hanteert om de volksgezondheid te beschermen.

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt de lijst met vitale beroepen vast. De lijst is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

U vraagt aan uw zorgverlener om op de factuur of declaratie aan te geven hoeveel uren zorg gewerkt is en hoeveel uren zorg er niet gewerkt is. Het kabinet doet een moreel beroep op de zorgverlener om eerlijk en rechtmatig te declareren. Als de zorgverlener een vervangende inkomstenbron heeft gevonden, declareert hij of zij de niet-geleverde zorg niet óók bij u. De uren zorg die niet geleverd zijn, noteert u als niet-geleverde zorg in uw eigen administratie en later op het daarvoor bestemde formulier. Bekijk de pagina met daarop meer informatie en het formulier niet-geleverde zorg.

Ontvangt u geen declaratie van uw zorgverlener? Dan berekent u welke zorg u in een normale situatie zou inkopen bij de zorgverlener. Dat kan per periode verschillen. Om een goede inschatting te kunnen maken, rekent u daarom een gemiddelde uit op basis van de maanden januari, februari en maart. Bijvoorbeeld: U heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 uur en in maart 55 uur. De zorg die u per maand nodig heeft is dan afgerond 54 uur ((45+60+55)/3).

Vragen over de toeslag Extra Kosten vanwege het coronavirus

U kunt dit bijhouden in een formulier. Bekijk de pagina met daarop meer informatie en het formulier niet-geleverde zorg.  

U mag uw zorgverlener doorbetalen, ook voor niet geleverde zorg. Bespreek met uw zorgverlener of dit nodig is. Heeft u zorgverlener bijvoorbeeld vervangende werkzaamheden gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kunt u uw zorgverlener die als gevolg van het coronavirus op dit moment geen zorg kan leveren toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen komen én zo kan de zorg, ook na de crisis, doorgaan.

Belangrijk hierbij is wel dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald. Bekijk hier de pagina met daarop meer informatie en het formulier niet-geleverde zorg. Ook uw zorgverlener kan op de declaratie aangeven welke uren wel zijn geleverd (bijvoorbeeld in een andere vorm zoals digitaal) en welke uren niet.

U mag zorgverleners doorbetalen. Kan de zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken, maar zegt de zorgverlener zelf af: dan mag u niet doorbetalen.

Meer informatie over het doorbetalen vindt u op de website van de SVB.

U, uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp kan het formulier Extra Kosten Corona ondertekenen en als pdf bestand naar ons opsturen per mail. U kunt het formulier mailen naar pgbwlzklant@menzis.nl.

Nee, dat risico loopt u niet voor de extra of vervangende zorg die is geleverd tijdens de coronacrisis. We verwachten wel dat u dit altijd eerst met ons afstemt via het aanvraagformulier ‘Extra Kosten als gevolg van Corona’. Ook moet u alle geleverde zorg goed registeren.

Zorgverlening bij een al gecontracteerde zorgverlener kan starten zodra het ‘Extra kosten corona-formulier’ is goedgekeurd. U hoort zo snel mogelijk of u deze toeslag krijgt.

Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst, aanvraag of wijziging niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt van 1 maart tot 1 juni 2020) niet teruggevorderd.

Bespreek eerst met uw huidige zorgverlener en/of zorgorganisatie of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en vraagt dit aan middels het formulier Extra Kosten als gevolg van corona

Lukt dat niet? Wij kunnen u ook helpen met zoeken naar alternatieven. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit zorg in natura. Onze zorgadviseurs kunnen u hierbij helpen. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

‘Verwachte zorg’ is het gemiddeld aantal uur zorg dat u per maand nodig heeft, op basis van de 3 maanden ervoor. Bijvoorbeeld: u heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 en in maart 55. Uw ‘verwachte zorg’ voor de komende maanden is dan 53,3 uur (45+60+55)/3).

VWS heeft tijdens de coronacrisis een aantal maatregelen genomen, waaronder het doorbetalen van ‘verwachte zorg’, die niet geleverd is vanwege ziekte of door sluiting van zorginstellingen. Continuïteit in zorg aan budgethouders en bij zorgverleners- en aanbieders is daarbij het belangrijkste uitgangspunt, tijdens én na de crisis.

Dubbele betalingen moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Kan de zorgverlener als gevolg van coronamaatregelen geen zorg leveren bij budgethouder A, maar kan deze zorgverlener wel zorg verlenen aan bijvoorbeeld budgethouder B in hetzelfde tijdsbestek dan zal de zorgverlener dit melden bij budgethouder A. Budgethouder A zal deze uren dan niet declareren als niet geleverde zorg zodat er geen “dubbele” betaling plaats kan vinden voor dezelfde uren.

De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. En in dit reguliere declaratieproces kunnen wij niet zien of zorg wel of niet geleverd is. U kunt dit onderscheid wel maken, en wordt daarom gevraagd dit bij te houden. Er wordt een formulier ontwikkeld waarmee u de niet-geleverde uren kan bijhouden.

Er volgt nog meer informatie over hoe en waar u deze gegevens aan kunt leveren. Zodra er meer over bekend is, leest u dit op onze website

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en wordt niet teruggevorderd. U was in afwachting van de pgb-maatregelen. U kunt gebruikmaken van het formulier Extra Kosten als gevolg van corona. Vul dit in en stuur deze naar ons op. Zo kunnen wij registeren dat u gebruik maakt van vervangende zorg.

Bijvoorbeeld in een situatie wanneer er nu minder zorg ingezet wordt door gebrek aan zorgverleners een verlaging van het budget voor volgend jaar. Dit heeft geen gevolgen. Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie. Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg.

Ik heb een pgb en mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

 • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij
 • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan
 • Veel vragen gaan over persoonlijke situaties en voor behoeftes. Een antwoord kan dus voor in iedere situatie anders zijn. U kunt altijd contact opnemen met onze collega’s via 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur). Of stel uw vraag via ons contactformulier

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.