Het coronavirus

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vertellen we u meer over het coronavirus. Het coronavirus is veel in het nieuws en heeft grote gevolgen voor iedereen. U heeft vast ook gemerkt dat er door het coronavirus veel dingen veranderd zijn. We snappen dat dit veel vragen bij u oproept. We hebben daarom een lijst met vragen en antwoorden voor u samengesteld. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. Mogelijk staat uw vraag er nu (nog) niet bij, maar op een later moment wel.

Bent u budgethouder of vertegenwoordiger? VWS denkt op dit moment na over aanvullende maatregelen voor de inzet van pgb tijdens deze crisis. We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

Meer weten over het coronavirus? Kijk voor begrijpelijke uitleg op www.corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ook hebben we een lijst met initiatieven voor u opgesteld.

Laatst bijgewerkt op 6 april 2020

Algemene vragen

De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een vaccinatie tegen het virus is er nog niet. Alleen de symptomen van de ziekte worden op dit moment bestreden.

Meer vragen over uw zorgverzekering en het coronavirus? Neem contact op met uw zorgverzekeraar. Verzekerd bij Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Het is vooral belangrijk dat u thuisblijft als u zich ziek voelt. Ook al voelt u zich maar een klein beetje ziek. Blijf thuis als u een loopneus hebt, moet hoesten of niezen, keelpijn hebt of koorts hebt. Voelt u zich ziek? Laat dit dan zo snel mogelijk aan uw zorginstelling, familie of begeleider weten. U hoeft uw huisarts niet te bellen.

Worden uw klachten erger? Zoals meer dan 38 graden koorts, hoesten of moeilijk ademen? Bel dan uw huisarts. U wordt niet standaard meer getest op het coronavirus door de huisarts.

Woont u in een instelling? Dan kunnen zij besluiten u te testen op het coronavirus. Bij meerdere positieve testen wordt uitgegaan van een uitbraak en wordt er niet verder getest, maar worden er maatregelen genomen. 

Volg de richtlijnen van het RIVM.

De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor een aantal klanten valt een deel van de zorg die zij kregen nu weg. Bijvoorbeeld door het sluiten van de dagbesteding, hulp bij de boodschappen of het missen van een praatje.
In het hele land ontstaan er verschillende initiatieven waar iemand hulp kan aanbieden én waar u hulp kunt vragen. Deze zijn online te vinden, via de welzijnsorganisatie in uw buurt of vraag er naar bij uw zorgaanbieder. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Het is helaas niet mogelijk om iemand te bezoeken die in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm woont. Gelukkig kunt u altijd met andere mensen bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Benieuwd of er ook andere mogelijkheden zijn? Vraag het de zorgaanbieder.

Voor mensen in de laatste levensfase geldt een uitzondering op de bezoekersregeling. De zorgaanbieder kan u hier meer over vertellen. Deze ingrijpende maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april.

Als u de gesprekken mist? Of  kunt u wel wat extra hulp gebruiken met bijvoorbeeld de boodschappen? Bekijk dan onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er wat voor u tussen. Of vraag naar hulp in uw buurt. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Bezoek krijgen in een zorginstelling is helaas niet altijd mogelijk. Gelukkig kunt u altijd met andere mensen bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Benieuwd of er ook andere mogelijkheden zijn? Vraag het de zorgaanbieder.

Zorginstelling bepalen zelf of bezoek toegestaan is. Per dag mag één bewoner dan maximaal één persoon zien voor een uur. Dit kan alleen als de bezoeker geen klachten heeft. Als iemand in de zorginstelling het coronavirus heeft, dan is bezoek niet toegestaan.

Deze ingrijpende maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april. Als u de gesprekken mist? Of kunt u wel wat extra hulp gebruiken met bijvoorbeeld de boodschappen? Bekijk dan onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er wat voor u tussen. Of vraag naar hulp in uw buurt. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Volg de adviezen van het RIVM en vraag uw aanbieder of zorgverlener naar de maatregelen die zij nemen. U kunt uw vragen over het coronavirus met hen bespreken. Zij kunnen uw situatie het beste inschatten.    

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor een indicatie voor langdurige zorg. Zij leggen hiervoor ook een huisbezoek af. Vanwege het coronavirus zijn zij gestopt met deze huisbezoeken. Op de website van het CIZ vindt u meer informatie. Ook staat daar hoe u contact met het CIZ kunt op nemen. 

De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor een aantal klanten valt een deel van de zorg die zij kregen nu weg. Bijvoorbeeld door het sluiten van de dagbesteding, hulp bij de boodschappen of het missen van een praatje.

In het hele land ontstaan er verschillende initiatieven waar iemand hulp kan aanbieden én waar u hulp kunt vragen. Deze zijn online te vinden, via de welzijnsorganisatie in uw buurt of vraag er naar bij uw zorgaanbieder. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Klik hier voor een lijst met initiatieven.

Neem alleen een taxi als dit echt niet anders kan en houdt de richtlijnen van het RIVM aan. Reis alleen of met uw gezin en houdt afstand tot de chauffeur. Stap zelf in en uit. Hulp nodig? Zorg ervoor dat iemand die u goed kent en vaak ziet dit kan doen.

Ga achterin zitten en doe zelf uw veiligheidsgordel om. Voor rolstoelvervoer zal de chauffeur een aantal handelingen moeten doen. Ook adviseren we u uw bagage zelf in de kofferruimte te plaatsen of houd deze op schoot. Hulp nodig? Zorg ervoor dat iemand die u goed kent en vaak ziet dit kan doen.

Vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)

Menzis volgt de richtlijn van het RIVM. Dit betekent dat wij geen persoonlijke afspraken meer maken. Onze kantoren zijn gesloten voor bezoekers en er worden geen klanten thuis bezocht. Waar mogelijk gaan afspraken telefonisch door. Heeft u vragen over uw pgb? Dan kunt u iedere werkdag van 8.30 tot en met 17.00 uur contact opnemen met de afdeling pgb op telefoonnummer 088 222 49 49.

VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen realiseren. Daarom wordt op dit moment nagedacht hoe budgethouders/vertegenwoordigers meer ruimte kunnen krijgen om het pgb in te zetten tijdens deze crisis. Er liggen 3 oplossingsrichtingen.

VWS onderzoekt nu samen met Per Saldo, BVKZ, de verstrekkers en de SVB hoe deze 3 oplossingen uitgewerkt moet worden voor de praktijk zodat deze uitvoerbaar is voor alle partijen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via de gebruikelijke kanalen.

Probeer in eerste instantie zo veel mogelijk een beroep te doen op uw netwerk zodat eventuele andere zorgverleners niet overbelast raken. Het RIVM heeft een advies opgesteld voor zorgverleners met bepaalde klachten. Ook de overheid roept zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben.

Een andere zorgverlener
Heeft u toch een andere professionele zorgverlener nodig? Dan adviseren wij u gebruik te maken van andere zorgverleners waarmee u een overeenkomst heeft. Mocht u niet in staat zijn om dit zelf te regelen of is er geen vervanger en heeft u toch noodzakelijke zorg nodig? U kunt hulp krijgen bij het regelen van uw administratieve lasten door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning kost u niets. De contactgegevens van een cliëntondersteuner bij u in de regio vindt u op onze website.

Wij kunnen u helaas niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. Lukt het u niet om uw noodzakelijke zorg vanuit het pgb te regelen? U kunt contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheid om uw zorgvraag in natura (zorg in natura) te kunnen regelen en financieren. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Een nieuwe zorgverlener
Wilt u een nieuwe zorgverlener inhuren? Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

Een bestaande zorgverlener extra uren laten werken
Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken? Controleer dan of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een vast maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren uit te laten betalen.
Denkt u eraan dat een zorgverlenend familielid niet meer dan 40 uur per week mag werken?

Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Zij geven advies voor mensen die bepaalde klachten hebben. Als u geen klachten heeft en uw zorgverlener ook niet roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven.

Binnen het ministerie van VWS wordt er nagedacht over hoe budgethouders en/of vertegenwoordigers meer ruimte kunnen krijgen om het pgb in te zetten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt deze informatie bijgewerkt.

Het Menzis zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor wij geen mogelijkheden hebben om in deze situatie een rol te spelen. Kan uw noodzakelijke zorgvraag niet meer ingevuld worden? U kunt contact opnemen met Menzis Zorgadvies. Onze zorgadviseurs kunnen u wel bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB.

Het Menzis zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor wij geen mogelijkheden hebben om in deze situatie een rol te spelen.

Binnen het ministerie van VWS wordt er nagedacht over hoe budgethouders en/of vertegenwoordigers meer ruimte kunnen krijgen om het pgb in te zetten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt deze informatie bijgewerkt.

Kan uw noodzakelijke zorgvraag niet meer ingevuld worden? U kunt ook contact opnemen met Menzis Zorgadvies. Onze zorgadviseur kunnen u wel bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier

VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen realiseren. Binnen het ministerie wordt er daarom nagedacht hoe de budgethouders/vertegenwoordigers meer ruimte kunnen krijgen om het pgb in te zetten tijdens deze crisis. Er liggen 3 oplossingsrichtingen.

VWS onderzoekt nu samen met Per Saldo, BVKZ, de verstrekkers en de SVB hoe deze 3 oplossingen uitgewerkt moet worden voor de praktijk zodat deze uitvoerbaar is voor alle partijen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u hierover.

Probeer in eerste instantie zo veel mogelijk een beroep te doen op uw (mantelzorg)netwerk zodat eventuele andere zorgverleners niet overbelast raken. Heeft u door het uitvallen van de dagbesteding meer zorg thuis nodig? Dan kunt u een vervangende zorgverlener inzetten. Is er geen vervanger en is toch zorg nodig? Dan kan contact opgenomen worden met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. Wel kan bij grote zorgen over de acute invulling van de zorgvraag, contact worden opgenomen met het zorgkantoor.

Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?
Controleer of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt de bestaande zorgverlener een maandloon voor vaste uren, dan moet een wijziging van de zorgovereenkomst worden ingediend. !Let op. Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken.
Extra budget voor noodzakelijke zorg thuis in verband met sluiting van de dagbesteding is beschikbaar voor:

  • Wlz-cliënten die vanwege de landelijke maatregel geen dagbesteding kunnen ontvangen; én,
  • noodzakelijke zorg thuis nodig hebben; én,
  • dat niet geboden kan worden door leden van het cliëntsysteem.

Neem hiervoor contact op met ons op.

Een nieuwe zorgverlener zoeken
Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen bij het regelen en zoeken van een vervangende zorgverlener. Deze ondersteuning kost u niets. De contactgegevens van een cliëntondersteuner bij u in de regio vindt u op onze website.

Het Menzis zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor wij u niet kunnen bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener.

Zorg in natura
Lukt het u niet om uw noodzakelijke zorg vanuit het pgb te regelen? U kunt contact opnemen met de zorgadviseurs. Zij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden voor een passende daginvulling of om uw zorgvraag in natura (zorg in natura) te kunnen regelen en financieren. De zorgadviseurs kunnen ook antwoord geven op uw vragen over beschikbare zorgaanbieders.

U kunt de zorgadviseurs bereiken via 088- 222 42 42. In de zorgatlas kunt u ook informatie vinden over het gecontracteerde zorgaanbod.

Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet. Informele zorgverleners (zoals familieleden) mogen niet meer dan 40 uur werken.

VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen organiseren. Binnen het ministerie wordt er daarom nagedacht hoe de budgethouders/vertegenwoordigers meer ruimte kunnen krijgen om het pgb in te zetten tijdens deze crisis. Er liggen 3 oplossingsrichtingen.

VWS onderzoekt nu samen met Per Saldo, BVKZ, de verstrekkers en de SVB hoe deze 3 oplossingen uitgewerkt moet worden voor de praktijk zodat deze uitvoerbaar is voor alle partijen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via de gebruikelijke kanalen.

Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kunt u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact met ons op. Bel 088 222 49 49 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Vraag de zorgverlenende instelling om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.

Beschermende maatregelen zijn voornamelijk noodzakelijk als de budgethouder zelf besmet is met het Corona virus. Daarnaast zijn de mondkapjes schaars geworden in Nederland, gebruik deze daarom niet onnodig. Indien u of iemand met wie u samenwoont corona heeft, kunnen beschermende maatregelen vergoed worden via het formulier bijkomende zorgkosten. Via bijkomende zorgkosten kunnen budgethouders uit hun pgb bijzondere zorgkosten declareren, die geen zorg betreffen maar wel verband houden met de zorg. Dit zijn bijvoorbeeld opleidingen, maaltijden of reis- en verblijfskosten voor zorgverleners. Tot dat de landelijke maatregelen voorbij zijn, komen er voor een beperkte doelgroep een aantal producten bij.

Ja, dit mag. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM hanteert om volksgezondheid te beschermen.

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt de lijst met vitale beroepen vast. De lijst is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Ik heb een pgb en mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

  • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij
  • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan
  • Veel vragen gaan over persoonlijke situaties en voor behoeftes. Een antwoord kan dus voor in iedere situatie anders zijn. U kunt altijd contact opnemen met onze collega‚Äôs via 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur). Of stel uw vraag via ons contactformulier

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.