Het coronavirus

Op deze pagina vertellen we u meer over het coronavirus. Het coronavirus is veel in het nieuws en heeft invloed op het leven van ons allemaal. Niemand weet precies hoe lang en hoeveel invloed corona op ons leven blijft houden. U heeft vast ook gemerkt dat er door het coronavirus veel dingen veranderd zijn. De veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We snappen dat dit veel vragen bij u oproept. We hebben daarom een lijst met vragen en antwoorden voor u samengesteld. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Staat uw vraag er niet tussen? Of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer pgb: 088 222 49 49 (ma t/m vr van 8.30 t/m 17.00 uur)

Telefoonnummer Zorgadvies:088 222 42 42 (ma t/m vr van 8.30 t/m 17.00 uur)

Of stel uw vraag online via ons contactformulier.

Meer weten over het coronavirus? Ga voor begrijpelijke uitleg naar Steffie. Steffie legt corona eenvoudig uit en vertelt wat je wel en wat je niet moet doen.

Laatst bijgewerkt op 10 november 2021.

Actuele informatie

Voor actuele informatie en antwoorden op de meeste vragen over het coronavirus (COVID-19) kunt u het beste op de website van de Rijksoverheid en het RIVM kijken.

Algemene vragen

 • 1. Biedt mijn zorgverzekering dekking tegen het coronavirus?

  De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ook worden vanaf 6 januari 2021 de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Een vaccin tegen het coronavirus helpt om corona te bestrijden in Nederland.

  Meer vragen over uw zorgverzekering en het coronavirus? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

  Verzekerd bij Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • 2. Ik heb een indicatie nodig voor de Wlz. Kan dit nog wel?  

  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor een indicatie voor langdurige zorg. Zij leggen hiervoor een huisbezoek af. Het kan zijn dat het CIZ haar werkwijze rondom huisbezoeken vanwege de coronabesmettingen heeft aangepast. Zij volgen hierbij de landelijke richtlijnen. 

  Meer weten over de maatregelen die voor u gelden? Of wilt u in contact komen met het CIZ? Bekijk de website van het CIZ.

 • 3. Welke maatregelen gelden er bij mijn zorgaanbieder? 

  Het coronavirus is erg besmettelijk. Je kunt het coronavirus snel krijgen van anderen. Of u kunt het coronavirus aan anderen doorgeven. We moeten er samen voor zorgen dat u en uw dierbaren geen coronavirus krijgen. Of er wel of geen speciale maatregelen gelden, bepaalt uw aanbieder of de overheid. Zij kunnen het beste inschatten welke maatregelen nodig zijn om besmettingen te voorkomen. Maatregelen zijn regels die er voor zorgen dat er iets verandert.

  Zorgmedewerkers weten dat dit een moeilijke periode is voor u en uw familie. Zij proberen alles zo goed mogelijk te regelen. Heeft u hier vragen over? Stel die dan aan uw begeleider of familie. Of aan iemand anders die in uw buurt is. Zij kunnen u vertelen welke maatregelen gelden en wat je het beste kunt doen.

 • 4. Geldt er een bezoekregeling in het verpleeghuis? 

  U kunt op bezoek gaan bij iemand die in een verpleeghuis of kleine zorginstelling woont. Om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, gelden er voorwaarden aan uw bezoek. Informeer vooraf bij het verpleeghuis welke bezoekregels en voorwaarden daar precies gelden.

  Blijf altijd thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus en laat u testen.
  Bewoners van verpleeghuizen en kleine zorginstellingen mogen onder voorwaarden bezoek ontvangen.

  Nu het aantal besmettingen in Nederland weer toeneemt, maakt elk verpleeghuis een plan. Hierin staat hoe wordt omgegaan met bezoek, sociaal contact en een eventuele uitbraak in het verpleeghuis. Op bezoek? Informeer bij het verpleeghuis waar u op bezoek wilt gaan voor alle informatie over de regels voor bezoek naar de maatregelen. En of u een mondkapje of chirurgisch mondneusmasker moet dragen.

  De basis van bezoek blijft liggen in het opvolgen van de richtlijnen: anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.
  Zorgmedewerkers weten dat dit een moeilijke periode is voor u en uw familie. Zij proberen alles zo goed mogelijk te regelen. Heeft u hier vragen over? Stel die dan aan de zorgaanbieder.

 • 5. Kan ik op bezoek bij mijn familielid of kennis in de gehandicaptenzorg? 

  Elke zorginstelling heeft eigen bezoekregels. Informeer vooraf welke bezoekregels en voorwaarden precies gelden. De regels zijn vaak afhankelijk van:

  • het aantal besmettingen binnen de instelling of in de omgeving;
  • het ingeschatte risico op mogelijke besmettingen;
  • wat bewoners nodig hebben.

  Bekijk de regels voor uw vertrek of neem contact op met de instelling.

Vragen over (meer) zorg - zorg in natura

 • 1. Kan ik nog logeren bij mijn zorgaanbieder?

  Uw aanbieder kan u vertellen of logeren wel of niet mogelijk is. Zij vertellen u dan ook of er nog extra maatregelen gelden. Maatregelen zijn regels die er voor zorgen dat er iets verandert.

  Is logeren (nog) niet mogelijk? Informeer dan bij uw zorgaanbieder naar eventuele alternatieven. 

 • 2. Ik krijg minder zorg. Mag dat?

  Gaat uw aanbieder (tijdelijk) minder zorg leveren? Dan moet dit altijd gebeuren in goed overleg met u en de betrokken mantelzorgers. Minder zorg mag nooit een gevaar opleveren voor u.

  Maakt u zich zorgen? Bespreek dit dan eerst met uw aanbieder. Zij kunnen het beste inschatten welke zorg en ondersteuning nodig is. Afhankelijk van uw situatie wordt gekeken hoe goede zorg geregeld kan worden.

  Komt u er niet uit? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Afdeling Zorgadvies via telefoonnummer 088 222 42 42 (ma t/m vr van 8.30 t/m 17:00 uur). Of stel uw vraag via het contactformulier.

  Gebruik maken van gratis ondersteuning? Bekijk onze website voor meer informatie en de adresgegevens. 

 • 3. Ik wil mijn familielid graag uit de zorginstelling naar huis halen. Kan dit en waar moet ik rekening mee houden?

  Bezoek krijgen in een instelling is helaas niet altijd mogelijk. Gelukkig kunt u altijd bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Denkt u erover na om uw familielid tijdelijk in huis te nemen om voor hem of haar te zorgen? Dan is het belangrijk om dit te bespreken met de aanbieder.

  De aanbieder kan zeggen dat het beter is om uw dierbare in de instelling te laten. Bijvoorbeeld omdat thuis niet dezelfde zorg gegeven kan worden dan in de instelling. En houdt u ook rekening met de volgende aandachtspunten?

  1. Het kan zijn dat u bij het ophalen van uw familielid een verklaring moet ondertekenen waarin u vastlegt dat u de zorg(plicht) formeel overneemt van de instelling. In deze verklaring staat vaak dat u de verantwoordelijkheid van de zorgverlening overneemt en dat u geen aanvullende hulp in de thuissituatie krijgt.
  2. Denkt u ook aan het maken van afspraken over de terugkeergarantie? Op basis van de huidige wet- en regelgeving mag iemand 14 dagen achter elkaar buiten de instelling (thuis) verblijven, zonder dat de financiering wordt stopgezet.
  3. Het kan zijn dat uw familielid na terugkeer in de instelling, twee weken in quarantaine wordt geplaatst.
  4. Als zorgkantoor houden we er rekening mee dat de druk op de zorg de komende tijd zal toenemen. We vinden het belangrijk dat u zich realiseert dat in een crisissituatie de aanbieder kan besluiten om alle beschikbare bedden in te zetten voor de zorg. Dit kan betekenen dat ook de (tijdelijk) leegstaande kamer van uw familielid gebruikt gaat worden door iemand anders. Als uw dierbare dan terug wil naar de zorginstelling kan het voorkomen dat dit nog niet mogelijk is. Het kan dan zelfs zo zijn dat uw familielid op een andere plek of zelfs op een andere locatie (eventueel in een andere gemeente) wordt geplaatst. Dit wordt door de aanbieder bepaalt, familie heeft daarin geen zeggenschap. Dit geldt ook als er sprake is van een crisisopname. Ook dan bepaalt de aanbieder welke opname voorrang heeft en of plaatsing mogelijk is.
  5. Denkt u tot slot ook aan de vergoeding van zorg? De aanbieder waar uw familielid woont, regelt normaal gesproken de medische zorg, de medicatieverstrekking, mondzorg en hulpmiddelen. Op het moment dat u uw familielid ophaalt, adviseren wij u om hierover duidelijke afspraken te maken met de aanbieder. Het kan zijn dat u dit nu zelf moet regelen of betalen.

Algemene vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1. Gaat mijn afspraak met Menzis Zorgkantoor door?

  Op dit moment maken we voor bewuste-keuze-gesprekken en huisbezoeken een afspraak via beeldbellen. Alleen als het echt niet anders kan, leggen we bezoeken aan huis af. We nemen daarbij uiteraard de RIVM-maatregelen in acht.

 • 2. Ik heb persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Hoe kom ik hier aan?

  Bent u getest omdat u klachten heeft? Dan krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen en mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt hiervoor een recept van de huisarts, met dit recept kunt u de beschermingsmiddelen bij uw apotheek ophalen. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Heeft u geen corona? Dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Bent u wel besmet? Dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

  Bent u zorgverlener? 
  Kijk voor meer informatie over het gebruik van PBM op de website van het RIVM of raadpleeg de richtlijn.

  Instructievideo's van het RIVM over het juiste gebruik van mondmaskers en handschoenen:

 • 3. Mag mijn zorgverlener meer dan 40 uur werken om een andere zorgverlener te vervangen?

  De regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen meer dan 40 uur werken, als zij zich houden aan de Arbeidstijdenwet, zie Werktijden en rusttijden op de website van de Rijksoverheid. 

  Dat betekent: 

  1. Maximaal 60 uur per week
  2. Gemiddeld maximaal 48 uur per week, voor een periode van 16 weken
  3. Uitzonderingen voor nachtdiensten

   Voor zorgverleners zonder arbeidsovereenkomst, die dus niet onder de Arbeidstijdenwet vallen, is het uitgangspunt dat zij niet meer dan 40 uur per week werken.
 • 4. Mijn zorgverlener is ziek, ik heb wel zorg nodig. Wat kan ik doen? 

  Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook dat de zorg niet altijd door kan gaan zoals u dat gewend bent of dat u tijdelijk een andere zorgverlener heeft.

  Bespreek eerst met uw huidige zorgverlener en/of zorgorganisatie of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. U kunt dit aanvragen via het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona. Meer weten? Bekijk onze pagina over deze toeslag.

  Lukt dat niet? Wij kunnen u ook helpen met zoeken naar alternatieven. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in natura. Onze zorgadviseurs kunnen u hierbij helpen. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier

 • 5. Mijn zorgverlener wil niet komen. Wat nu?

  Wij verwijzen u naar de richtlijnen van het RIVM. Als u geen klachten heeft en uw zorgverlener ook niet, roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven.

  Wil uw zorgverlener toch niet komen? En kan uw noodzakelijke zorgvraag niet meer ingevuld worden? Bekijk dan of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. U kunt dit aanvragen via het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona. Meer weten? Bekijk onze pagina over deze toeslag.

  Hulp nodig?
  Omdat wij geen overeenkomsten hebben met pgb-zorgverleners, kunnen wij helaas geen rol spelen in deze situatie. U kunt wel contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij kunnen u bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Pgb vragen over de toeslag Extra Kosten vanwege het coronavirus en de niet-geleverde zorgregeling

 • 1. Wat houdt de regeling Extra Kosten Corona in?

  Bij Extra Kosten Corona gaat het om kosten als gevolg van extra zorg of vervangende zorg vanwege Corona.

  Extra kosten Corona vraagt u aan middels het aanvraagformulier, kijk hier voor aanvullende informatie

 • 2. Hoe houd ik niet geleverde zorg bij?

  Om gebruik te maken van de doorbetalingsregeling moet de budgethouder een registratie bijhouden van niet-geleverde zorg, die wel betaald wordt.. Ook wordt, in geval de zorg niet kan worden geleverd in verband met besmetting, van budgethouders verwacht dat zij een schriftelijke bevestiging van de besmetting opnemen in hun administratie. De registratie betreft dus alleen zorg en ondersteuning die - met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM - niet geleverd kan worden. 

  Voor het formulier of meer informatie gaat u naar onze pagina 'niet-geleverde zorg'.

  Daarnaast is de regeling in mei 2021 uitgebreid met twee uitzonderingsituaties, namelijk:

  1. niet-geleverde zorg door vaccinatie van de zorgverlener onder werktijd, en
  2. niet-geleverde zorg door uitzondering op de mondkapjesplicht.
 • 3. Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen, ook voor niet geleverde zorg?

  De regeling doorbetaling niet-geleverde zorg loopt nog steeds. Om gebruik te maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Ook wordt, in geval de zorg niet kan worden geleverd in verband met besmetting, van budgethouders verwacht dat zij een schriftelijke bevestiging van de besmetting opnemen in hun administratie. De registratie betruft dus alleen zorg en ondersteuning die - met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM - niet geleverd kan worden.
  Voor het formulier of meer informatie gaat u naar onze pagina 'niet-geleverde zorg'.

  Meer informatie over het doorbetalen vindt u op de website van de SVB.

 • 4. Mag het meerzorg budget ook gebruikt worden om andere zorgverleners in te zetten?

  We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor bespreken. Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, dit budget wordt anders besteed als andere zorgverleners worden ingezet. U dient tijdig contact op te nemen met het zorgkantoor en niet achteraf.

 • 5. Heeft afwijkend betalingsgedrag effect op de toewijzing EKT/Meerzorg voor volgend jaar?

  Wordt er nu minder zorg ingezet door bijvoorbeeld een gebrek aan zorgverleners? Dan heeft dit geen gevolgen.

  Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie. Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg.

 • 6. Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

  U kunt uw zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week weer zelf gaan betalen als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Zij moeten deze kosten bijhouden als ‘niet-geleverde zorg’. Noteer de kosten op het registratieformulier.

  Lees meer over ‘niet-geleverde zorg bijhouden’.

 • 7. Ik ben een zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

  Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. 

  Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt u hierdoor in financiële problemen te komen? Ga dan in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met het zorgkantoor in gesprek te gaan.

Vragen over pgb-wooninitiatieven

Ik heb een pgb en mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

 • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij
 • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan
 • Veel vragen gaan over persoonlijke situaties en voor behoeftes. Een antwoord kan dus voor in iedere situatie anders zijn. U kunt altijd contact opnemen met onze collega’s via 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur). Of stel uw vraag via ons contactformulier