Het coronavirus

Veelgestelde vragen

Bent u budgethouder of vertegenwoordiger? Dan kunt u vanaf 7 april extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kunt u:

 1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
 2. Vervangende zorg inzette
 3. Uw zorgverlener(s) betalen, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 30 juni 2020. Meer weten? Bekijk ons nieuwsbericht op de website.

Meer weten over het coronavirus? Kijk voor begrijpelijke uitleg op www.corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ook hebben we een lijst met initiatieven voor u opgesteld.

Laatst bijgewerkt op 19 juni 2020

Algemene vragen

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een coronatest, hier zijn geen kosten aan verbonden.
Woont u in een instelling? Dan kunnen zij besluiten u te testen op het coronavirus. Bij meerdere positieve testen wordt uitgegaan van een uitbraak en wordt er niet verder getest, maar worden er maatregelen genomen.

Ook zorgverleners kunnen zich testen. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.

Bekijk voor meer informatie en uitgangspunten de Richtlijn van VWS. Ook is er een speciale richtlijn ontwikkeld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

We begrijpen uw zorgen en angst om door uw zorgverlener besmet te raken met het coronavirus. Toch vragen we u om vertrouwen te hebben in uw zorgverlener en geen zorg te mijden. Uw mag erop vertrouwen dat uw zorgverlener weet wat hij of zij doet en zich houdt aan de richtlijnen. Maak daarom als dat mogelijk is gebruik van de zorg die u nodig heeft.
Heeft uw zorgverlener uw zorg stopgezet? Bespreek dan met uw aanbieder of er alternatieven mogelijk zijn. Uw aanbieder zal inschatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden. Dat kan ook betekenen dat u gevraagd wordt een beroep te doen op uw mantelzorg door bijvoorbeeld uw familieleden.

Wilt u weten welke initiatieven er zijn? Bekijkt onze initiatievenlijst dan eens. Mogelijk staat er iets voor u tussen. U kunt ook terecht bij een (onafhankelijke) cliëntondersteuner.

Ja dat kan. U kunt daar samen met de aanbieder van uw familielid afspraken over maken. Daarbij geldt wel dat uw familielid niet kan terugkeren zolang de bezoekbeperkingen nog gelden. Dit om de kans op besmettingsgevaar voor andere bewoners en medewerkers te beperken. Ook is het belangrijk dat u zich realiseert dat uw familielid bij terugkeer naar de instelling twee weken in quarantaine geplaatst kan worden. Of dat er andere maatregelen getroffen worden die geadviseerd worden door het RIVM of de overheid. Zeker voor kwetsbare ouderen en jongeren is twee weken een lange periode.
Zorgaanbieders houden in principe de plek van uw familielid vrij, ook als hij of zij langer dan 14 dagen wegblijft. We vinden het wel belangrijk dat u zich realiseert dat in een crisissituatie de zorgaanbieder, dan wel niet in opdracht van het ROAZ (regionaal overleg acute zorg), kan besluiten om alle beschikbare bedden in te zetten voor de zorg. Dit kan betekenen dat ook de (tijdelijk) leegstaande kamer van uw familielid gebruikt gaat worden door iemand anders. Als uw dierbare dan terug wil naar de zorginstelling kan het voorkomen dat dit nog niet mogelijk is.

Afspraken voor zorg en hulpmiddelen (als bijvoorbeeld incontinentiemateriaal) maakt u met de zorgaanbieder. De aanbieder bepaalt of het mogelijk is om tijdelijk zorg te leveren aan huis, maar is dit zeker niet verplicht.

Vanaf 15 juni is meer dan één vaste bezoeker welkom in het verpleeghuis en het bezoek hoeft niet beperkt te worden tot eens per week. Dit is mogelijk zolang verpleeghuislocaties aan de voorwaarden (onder andere geen besmettingen) voldoen. Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad en een vertegenwoordiging van de zorgprofessionals.
Zo kunnen er onder andere voorwaarden worden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Moet er zo veel mogelijk anderhalve meter afstand gehouden worden. En mag de bezoeker geen klachten hebben die kunnen wijzen op een corona-besmetting.

De verpleeghuizen die bezoek weer toe laten moeten dit aangeven bij de GGD. 

Vanaf het moment dat besloten is geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen, is een uitzonering gemaakt voor mensen die in een stervensfase zijn. Voor deze mensen geldt dat  meerdere familieleden/naasten afscheid kunnen komen nemen als er een aparte ruimte is, afgeschermd van de rest van het pand, bij voorkeur met eigen ingang. Dit is volgens het behandeladvies van Verenso.  Meer informatie vindt u op deze website.
Meer weten hoe het zit bij uw zorgaanbieder? Vraag ernaar bij uw zorgaanbieder. 

De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een vaccinatie tegen het virus is er nog niet. Alleen de symptomen van de ziekte worden op dit moment bestreden.

Meer vragen over uw zorgverzekering en het coronavirus? Neem contact op met uw zorgverzekeraar. Verzekerd bij Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Het is vooral belangrijk dat u thuisblijft als u zich ziek voelt. Ook al voelt u zich maar een klein beetje ziek. Blijf thuis als u een loopneus hebt, moet hoesten of niezen, keelpijn hebt of koorts hebt. Voelt u zich ziek? Laat dit dan zo snel mogelijk aan uw zorginstelling, familie of begeleider weten. 
U hoeft uw huisarts niet te bellen. Wel kunt u zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een coronatest, hier zijn geen kosten aan verbonden. Worden uw klachten erger? Zoals meer dan 38 graden koorts, hoesten of moeilijk ademen? Bel dan uw huisarts. 
Woont u in een instelling? Dan kunnen zij besluiten u te testen op het coronavirus. Bij meerdere positieve testen wordt uitgegaan van een uitbraak en wordt er niet verder getest, maar worden er maatregelen genomen.
Ook zorgverleners kunnen zich testen. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij. 
Ook  is er een overzicht met veelgestelde vragen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor een aantal klanten valt een deel van de zorg die zij kregen nu weg. Bijvoorbeeld door het sluiten van de dagbesteding, hulp bij de boodschappen of het missen van een praatje.
In het hele land ontstaan er verschillende initiatieven waar iemand hulp kan aanbieden én waar u hulp kunt vragen. Deze zijn online te vinden, via de welzijnsorganisatie in uw buurt of vraag er naar bij uw zorgaanbieder. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Vanaf 10 mei is een proef gestart waarbij de bezoekregeling in een aantal verpleeghuizen is versoepelt. Tussen 25 mei en 15 juni mogen alle verpleeghuisorganisaties die aan de randvoorwaarden voldoen, beginnen met het toelaten van één vaste bezoeker in de instelling. Vanaf 15 juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één vaste bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Na 15 juli zal de bezoekregeling verder verruimd worden. Een verpleeghuis mag de deuren openen als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Verpleeghuizen komen in aanmerking om op afdelingen bezoek toe te laten als deze vrij van besmettingen zijn. Voor deelname is het ook van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de locatie hebben ingestemd
 • Er worden onder andere voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting
 • Ook is het belangrijk dat bij bezoek zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand wordt gehouden
 • Ook geldt dat de bezoeker geen klachten mag hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting
 • Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor het toelaten van bezoek. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde. 

De verpleeghuizen die bezoek weer toe laten moeten dit aangeven bij de GGD. 

De basis van bezoek en logeren ligt in het opvolgen van de richtlijnen: anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden. Als dit gebeurt zijn er geen aanvullende beperkingen nodig in op bezoek gaan, bezoek ontvangen, gaan logeren bij ouders of bij een zorgorganisatie. Dit is de situatie als er geen besmettingen op een locatie zijn.
Is bezoek helaas (nog) niet mogelijk? Veel aanbieders hebben mogelijkheden voor bellen of videobellen. En ook zijn er veel andere initiatieven voor contact ontstaan. Vraag naar de mogelijkheden bij de zorgaanbieder. 

De meeste mensen maken nu gebruik van beeldbellen. Bellen met beeld en spraak kan via verschillende programma’s en apps. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp, Skype, Facetime en Zoom. 
Hier vindt u meer uitleg over beeldbellen en het gebruik van de genoemde programma’s.

Volg de adviezen van het RIVM en vraag uw aanbieder of zorgverlener naar de maatregelen die zij nemen. U kunt uw vragen over het coronavirus met hen bespreken. Zij kunnen uw situatie het beste inschatten.    

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor een indicatie voor langdurige zorg. Zij leggen hiervoor ook een huisbezoek af. Vanaf 1 juli  zijn er weer huisbezoeken mogelijk, mits de richtlijnen gevolgd kunnen worden. Het CIZ volgt daarvoor ook de landelijke richtlijnen. 
Op de website van het CIZ vindt u meer informatie. Ook staat daar hoe u contact met het CIZ kunt op nemen. 

De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor een aantal klanten valt een deel van de zorg die zij kregen nu weg. Bijvoorbeeld door het sluiten van de dagbesteding, hulp bij de boodschappen of het missen van een praatje.

In het hele land ontstaan er verschillende initiatieven waar iemand hulp kan aanbieden én waar u hulp kunt vragen. Deze zijn online te vinden, via de welzijnsorganisatie in uw buurt of vraag er naar bij uw zorgaanbieder. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Klik hier voor een lijst met initiatieven.

Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als u twijfelt over uw veiligheid, bespreek dit dat met uw vervoersaanbieder.

We begrijpen uw zorgen. De maatregelen als zo weinig mogelijk fysiek contact, het niet meer ontvangen van bezoek en zorgverleners die extra beschermende kleding dragen zijn ingrijpend. Zeker voor mensen bij wie fysiek contact juist van belang is. Door deze maatregelen kan probleemgedrag ontstaan of juist toenemen. U kunt uw zorgen bespreken met de zorgprofessional van uw dierbare. Zorgprofessionals kunnen ook in deze tijd gebruik maken van het CCE en hun consultaties. Het CCE en andere organisaties bieden op hun website informatie en tips aan om probleemgedrag in tijden van corona te kunnen verminderen. Ook als familielid kunt u deze tips online lezen: cce.nl/probleemgedrag-en-corona

De maatregelen hebben veel gevolgen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Juist in deze tijd is de behoefte aan ondersteuning extra groot.  We adviseren uw zorgen altijd eerst te bespreken met uw aanbieder. Uw aanbieder kan inschatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden.  
Staat uw vraag er niet tussen? Heeft u vragen over hoe het zit in uw situatie? Of heeft u behoefte aan iemand die u kan helpen met het regelen van de (extra) zorg of ondersteuning? U kunt contact opnemen met onze afdeling zorgadvies (Bel: 088 222 42 42) of als u een pgb heeft met de afdeling pgb (Bel 088 222 49 49). Zij helpen u graag. Onze collega's zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken van 8:30 tot 17:00 uur of stel uw vraag via ons contactformulier. Daarnaast kunt u ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning is gratis en is  er voor u. Juist nu. Een overzicht van de contactgegevens vindt u hier.
Wilt u weten welke initiatieven er zijn? Bekijkt onze initiatievenlijst dan eens. Mogelijk staat er iets voor u tussen. 

 

Vragen over zorg bij een zorgaanbieder (zorg in natura)

Uw zorgaanbieder kan het beste antwoord geven op de vraag of u opgenomen kan worden. De zorgprofessional kent uw situatie en kent de situatie in de locatie waar u gaat wonen. Misschien is het nu niet mogelijk, maar later wel. We houden er rekening mee dat de druk op de zorg de komende tijd zal toenemen. Er is daarom afgesproken dat iemand die uit het ziekenhuis komt en/of in geval een crisissituatie komt met voorrang opgenomen wordt. Daarnaast is en blijft het ook mogelijk om in de thuissituatie Wlz-zorg te krijgen, eventueel met extra inzet van zorg. Uw zorgaanbieder kan u hier ook meer over vertellen. 

U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies door te bellen naar 088 222 42 42 (ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur) of uw vraag te stellen via het contactformulier.

Het RIVM geeft aan dat het dragen van een mondkapje voor bescherming alleen geadviseerd wordt door medisch personeel.

Het RIVM: "Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. Simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid."
Bron: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

Uw zorgaanbieder kan bij onvoldoende voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een incidentele besmetting het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) benaderen. Heeft u een pgb? Zie dan de vragen over het pgb. 

Als uw zorgaanbieder minder zorg wil of kan geven, dan moet dit altijd gebeuren in goed overleg met u en de betrokken mantelzorgers. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de afschaling van zorg geen gevaar mag opleveren voor u. We snappen dat u zich zorgen maakt. Bespreek uw zorgen en situatie daarom altijd met uw aanbieder. Uw aanbieder zal inschatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden.
Wilt u weten welke initiatieven er zijn? Bekijkt u onze initiatievenlijst dan eens. Mogelijk staat er iets voor u tussen. 

Uw aanbieder kan u informeren over de mogelijkheden en de geldende maatregelen. Als logeren (nog) niet mogelijk is kan er bijvoorbeeld op een andere manier zorg of zorg op afstand ingezet worden. Uw aanbieder kan u informeren over mogelijkheden en/of alternatieven. 

Voor iedereen in Nederland gelden er aangescherpte maatregelen op het gebied van hygiëne. Deze gelden ook voor zorgmedewerkers. Daarnaast horen we van zorgaanbieders dat ook zij maatregelen in zetten om verspreiding te voorkomen om uw veilig en goed zorg te kunnen geven. Bijvoorbeeld door medewerkers zoveel mogelijk dezelfde klanten te laten bezoeken of het aantal contactmomenten, in goed overleg met u, (tijdelijk) te verminderen.  Benieuwd naar welke maatregelen uw zorgaanbieder heeft getroffen om verspreiding te voorkomen? Of maakt u zich zorgen? Bespreek het met uw zorgaanbieder. 

Er zijn veel technologische zorgoplossingen die in deze tijd kunnen helpen. Denk aan:

 • Een tablet waarmee u elkaar digitaal op de hoogte kunt houden, kunt beeldbellen en andere informatie digitaal kunt delen;
 • Slimme sensoren of camera’s in huis, die alarm slaan als dat nodig is;
 • Een sociale robot die structuur kan bieden, maar ook kan helpen met dagelijkse zorgmomenten;
 • Een app die kan helpen met geheugensteuntjes voor bijvoorbeeld meer structuur;
 • Online platforms waar hulp wordt aangeboden, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen.

Op de website Zorg van Nu vindt u een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast zijn er ook tips en handreikingen voor digitale vaardigheden opgenomen. Nieuwsgierig of deze of andere mogelijkheden ook bij uw aanbieder mogelijk zijn? Informeer ernaar. 

Bezoek krijgen in een zorginstelling is helaas niet altijd mogelijk. Gelukkig kunt u altijd met andere mensen bellen of videobellen. Dan kunt u elkaar ook nog zien. Overweegt u uw familielid tijdelijk in huis te nemen om voor hem of haar te zorgen? Dan adviseren wij u om uw wens te bespreken met de zorgaanbieder.

Soms wordt dit afgeraden omdat thuis niet altijd dezelfde zorg gegeven kan worden dan in de instelling. Ook zijn er een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden:

 1. Het kan zijn dat u bij het ophalen van uw familielid een verklaring moet ondertekenen waarin u vastlegt dat u de zorg(plicht) formeel overneemt van de instelling. In deze verklaring staat vaak dat u de verantwoordelijkheid van de zorgverlening overneemt en dat u geen aanvullende hulp in de thuissituatie krijgt.
 2. Denkt u ook aan het maken van afspraken over de terugkeergarantie? Op basis van de huidige wet- en regelgeving mag iemand 14 dagen achter elkaar buiten de instelling (thuis) verblijven, zonder dat de financiering wordt stopgezet.
 3. Het kan zijn dat uw familielid na terugkeer in de instelling, twee weken in quarantaine wordt geplaatst.
 4. Als zorgkantoor houden we er rekening mee dat de druk op de zorg de komende tijd zal toenemen. We vinden het belangrijk dat u zich realiseert dat in een crisissituatie de zorgaanbieder, dan wel niet in opdracht van het ROAZ (regionaal overleg acute zorg), kan besluiten om alle beschikbare bedden in te zetten voor de zorg. Dit kan betekenen dat ook de (tijdelijk) leegstaande kamer van uw familielid gebruikt gaat worden door iemand anders. Als uw dierbare dan terug wil naar de zorginstelling kan het voorkomen dat dit nog niet mogelijk is. Het kan dan zelfs zo zijn dat uw familielid op een andere plek of zelfs op een andere locatie (eventueel in een andere gemeente) wordt geplaatst. Dit wordt door de zorgaanbieder bepaalt, familie heeft daarin geen zeggenschap. Dit geldt ook als er sprake is van een crisisopname. Ook dan bepaalt de zorgaanbieder welke opname voorrang heeft en of plaatsing mogelijk is.
 5. Denkt u tot slot ook aan de vergoeding van zorg? De zorgaanbieder waar uw familielid woont, regelt normaal gesproken de medische zorg, de medicatieverstrekking, mondzorg en hulpmiddelen.  Op het moment dat u uw familielid ophaalt, adviseren wij u om hierover duidelijke afspraken te maken met de zorgaanbieder. Het kan zijn dat u dit nu zelf moet regelen of betalen.

De zorgaanbieder maakt een inschatting of uw zorgplan gewijzigd moet worden. Dit stemt de aanbieder met u of uw familie af. Heeft u hier vragen over? Maak ze bespreekbaar. We vertrouwen erop dat de aanbieder (in overleg met u) een juiste beslissing kan maken.

Veel locaties voor dagopvang of dagbesteding zijn gesloten en ook logeeropvang kan niet altijd meer. In alle situaties betekent dit dat uw dierbare nu (meer) thuis is. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de thuissituatie. We begrijpen dat u hier vragen over heeft of zich misschien zelf wel zorgen maakt. We adviseren uw zorgen en situatie altijd te bespreken met de zorgaanbieder van uw familielid. De zorgaanbieder kan aangeven welke (extra) zorg en ondersteuning mogelijk is en hoe er passende zorg geregeld kan worden. Maak ook duidelijke afspraken over zorg en hulpmiddelen, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Het is helaas niet mogelijk om een vergoeding voor de extra voedingskosten te krijgen.

Tip: overleg met de aanbieder of er alternatieven ingezet kunnen worden, zoals zorg op afstand.

Wilt u weten welke initiatieven er nog meer zijn? Bekijk onze lijst. Mogelijk staat er iets voor u tussen. Kan u aanbieder niet direct een alternatief bieden? U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies. Zij helpen u graag. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

De corona-maatregelen hebben ook ingrijpende gevolgen zoals het niet meer naar school, de naschoolse-opvang of dagbesteding kunnen. Dit betekent in veel gevallen dat uw familielid meer thuis zal zijn. In deze situaties is het mogelijk dat een aanbieder meer of andere zorg thuis inzet. In de situatie waarbij een aanbieder geen alternatief kan bieden adviseren wij u om contact te zoeken met een andere (gecontracteerde) zorgaanbieder en/of te kijken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld zorg op afstand. U kunt ook contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij kunnen u helpen bij het uitzoeken van uw zorgvraag. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Of bekijk onze lijst met initiatieven. Mogelijk staat er iets voor u tussen.

Vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)

Menzis volgt de richtlijn van het RIVM. Dit betekent dat wij geen persoonlijke afspraken meer maken. Onze kantoren zijn gesloten voor bezoekers en er worden geen klanten thuis bezocht. Waar mogelijk gaan afspraken telefonisch door. Heeft u vragen over uw pgb? Dan kunt u iedere werkdag van 8.30 tot en met 17.00 uur contact opnemen met de afdeling pgb op telefoonnummer 088 222 49 49.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook dat de zorg niet altijd door kan gaan zoals u dat gewend bent of dat u tijdelijk een andere zorgverlener heeft.
Bespreek eerst met uw huidige zorgverlener en/of zorgorganisatie of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en vraagt dit aan middels het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona.
Lukt dat niet? Wij kunnen u ook helpen met zoeken naar alternatieven. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in natura. Onze zorgadviseurs kunnen u hierbij helpen. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.  
Toeslag extra kosten vanwege het coronavirus
U kunt extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het corona-virus.  Lees meer op onze pagina

Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Zij geven advies voor mensen die bepaalde klachten hebben. Als u geen klachten heeft en uw zorgverlener ook niet, roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven.

Het Menzis zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor wij geen mogelijkheden hebben om in deze situatie een rol te spelen. Kan uw noodzakelijke zorgvraag niet meer ingevuld worden? Bekijk dan of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is en vraagt dit aan middels het formulier Extra Kosten als gevolg van Corona. U kunt ook contact opnemen met Menzis Zorgadvies. Onze zorgadviseurs kunnen u wel bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Ook kunnen zorgverleners met klachten zich laten testen bij de GGD. Hieraan zijn geen kosten verbonden, bel 0800-1202 voor een coronatest. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.  

Het Menzis Zorgkantoor heeft geen overeenkomsten met de zorgverleners in pgb waardoor we geen mogelijkheden hebben om in deze situatie een rol te spelen. Wel kunt u mogelijk gebruik maken van de aanvullende maatregelen van VWS.

U kunt namelijk extra zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus. Daarmee kunt u:

 1. meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft
 2. vervangende zorg inzetten
 3. uw zorgverlener(s) betalen, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina. U kunt ook contact opnemen met Menzis Zorgadvies. Onze zorgadviseurs kunnen u wel bemiddelen naar een gecontracteerde zorgaanbieder die u zorg in natura kan bieden. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

De regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis.
Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen meer dan 40 uur werken, als zij zich houden aan de Arbeidstijdenwet, zie Werktijden en rusttijden op de website van de Rijksoverheid.
Dat betekent:

 • Maximaal 60 uur per week
 • Gemiddeld maximaal 48 uur per week, voor een periode van 16 weken
 • Uitzonderingen voor nachtdiensten

Voor zorgverleners zonder arbeidsovereenkomst, die dus niet onder de Arbeidstijdenwet vallen, is het uitgangspunt dat zij niet meer dan 40 uur per week werken.

Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kunt u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact met ons op. Bel 088 222 49 49 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Vraag de zorgverlenende instelling om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.

Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veel gestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis. 

Ook heeft VWS inmiddels een richtlijn opgesteld voor het gebruik van PBM voor mantelzorgers, vrijwilligers of vanuit pgb gefinancierde (in)formele zorgverleners. Het gaat hierbij om zorgverleners die zorg verlenen aan kwetsbare mensen thuis.
Of bekijk de instructievideo's van het RIVM over het juiste gebruik van mondmaskers en handschoenen:
- Instructievideo gebruik mondmaskers
- Instructievideo gebruik handschoenen
 

Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het juiste gebruik van mondmaskers en handschoenen:
• Instructievideo gebruik mondmaskers
• Instructievideo gebruik handschoenen

U vraagt aan uw zorgverlener om op de factuur of declaratie aan te geven hoeveel uren zorg gewerkt is en hoeveel uren zorg er niet gewerkt is. Het kabinet doet een moreel beroep op de zorgverlener om eerlijk en rechtmatig te declareren. Als de zorgverlener een vervangende inkomstenbron heeft gevonden, declareert hij of zij de niet-geleverde zorg niet óók bij u. De uren zorg die niet geleverd zijn, noteert u als niet-geleverde zorg in uw eigen administratie en later op het daarvoor bestemde formulier. Bekijk de pagina met daarop meer informatie en het formulier niet-geleverde zorg.

Ontvangt u geen declaratie van uw zorgverlener? Dan berekent u welke zorg u in een normale situatie zou inkopen bij de zorgverlener. Dat kan per periode verschillen. Om een goede inschatting te kunnen maken, rekent u daarom een gemiddelde uit op basis van de maanden januari, februari en maart. Bijvoorbeeld: U heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 uur en in maart 55 uur. De zorg die u per maand nodig heeft is dan afgerond 54 uur ((45+60+55)/3).

Het vaste maandbudget is vastgesteld op basis van een overeengekomen aantal uren x een vastgesteld tarief. U gebruikt dit vastgesteld tarief voor de berekening van de kosten voor extra geleverde zorg.

Deze bonusregeling voor zorgprofessionals wordt in de zomermaanden uitgewerkt. De bonus is bedoeld voor professionals in de zorg die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en daarbij de effecten van corona hebben ondervonden. Het wordt nog nader uitgewerkt wie voor deze bonus in aanmerking komt.

Vragen over de toeslag Extra Kosten vanwege het coronavirus

Over het algemeen geldt dat niet geleverde zorg vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Er gelden nog een paar uitzonderingen hierop.  Voor het formulier of meer informatie gaat u naar onze pagina 'niet-geleverde zorg'.

Nee, dat mag vanaf 1 juli niet meer. Bespreek altijd eerst met uw zorgverlener(s) uw situatie en uw zorgen over uw eigen veiligheid. Wellicht gaat u zorgverlener (tijdelijk) op zoek naar andere cliënten. Let wel op dat de kans bestaat dat zorgverleners later niet meer beschikbaar zijn als u ze nu niet inzet. Vanaf 1 juli 2020 mag u de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen en declareren. Er gelden nog een paar uitzonderingen hierop.  Lees meer op onze pagina

Meer informatie over het doorbetalen vindt u op de website van de SVB.

U, uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp kan het formulier Extra Kosten Corona ondertekenen en als pdf bestand naar ons opsturen per mail. U kunt het formulier, als .pdf bestand, mailen naar pgbwlz@menzis.nl.

Nee, dat risico loopt u niet voor de extra of vervangende zorg die is geleverd tijdens de coronacrisis. We verwachten wel dat u dit altijd eerst met ons afstemt via het aanvraagformulier ‘Extra Kosten als gevolg van Corona’. Ook moet u alle geleverde zorg goed registeren.

Zorgverlening bij een al gecontracteerde zorgverlener kan starten zodra het ‘Extra kosten corona-formulier’ is goedgekeurd. U hoort zo snel mogelijk of u deze toeslag krijgt.

Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst, aanvraag of wijziging niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt van 1 maart tot 30 juni 2020) niet teruggevorderd.

Bespreek eerst met uw huidige zorgverlener en/of zorgorganisatie of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is.  Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in natura. Na 1 augustus geldt dat u enkel een EKC-aanvraag mag doen wanneer toch nog extra kosten moet maken vanwege corona(maatregelen) én u niet uitkomt binnen uw reguliere budget. 

Lukt dat niet? Wij kunnen u ook helpen met zoeken naar alternatieven. Onze zorgadviseurs kunnen u hierbij helpen. Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur) of stel uw vraag via ons contactformulier.

‘Verwachte zorg’ is het gemiddeld aantal uur zorg dat u per maand nodig heeft, op basis van de 3 maanden ervoor. Bijvoorbeeld: u heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 en in maart 55. Uw ‘verwachte zorg’ voor de komende maanden is dan 53,3 uur (45+60+55)/3).

VWS heeft tijdens de coronacrisis een aantal maatregelen genomen, waaronder het doorbetalen van ‘verwachte zorg’, die niet geleverd is vanwege ziekte of door sluiting van zorginstellingen. Continuïteit in zorg aan budgethouders en bij zorgverleners- en aanbieders is daarbij het belangrijkste uitgangspunt, tijdens én na de crisis.

Dubbele betalingen moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Kan de zorgverlener als gevolg van coronamaatregelen geen zorg leveren bij budgethouder A, maar kan deze zorgverlener wel zorg verlenen aan bijvoorbeeld budgethouder B in hetzelfde tijdsbestek dan zal de zorgverlener dit melden bij budgethouder A. Budgethouder A zal deze uren dan niet declareren als niet geleverde zorg zodat er geen “dubbele” betaling plaats kan vinden voor dezelfde uren.

Voor het pbg-Wlz geldt dat niet geleverde zorg vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Er gelden nog een paar uitzonderingen hierop.  Lees meer op onze pagina

De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. In het reguliere declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of vervangende of extra zorg wel of niet geleverd is. De budgethouder kan dit onderscheid wel maken, omdat u weet welke zorg u wel en niet heeft ontvangen. Daarom vragen wij u dit bij te houden. Noteer de kosten op het registratieformulier voor uw eigen administratie. Uw zorgkantoor kan hier achteraf om vragen.

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en wordt niet teruggevorderd. Laat wel direct aan het zorgkantoor weten van welke vervangende of extra zorg u gebruik maakt, als u dit nog niet heeft gedaan. Vervangende en extra zorg uit de Wlz vraagt u – ook met terugwerkende kracht - aan met het formulier ‘Extra Kosten als gevolg van corona’

We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor bespreken. Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, dit budget wordt anders besteed als andere zorgverleners worden ingezet. U dient tijdig contact op te nemen met het zorgkantoor en niet achteraf. 

Bijvoorbeeld in een situatie wanneer er nu minder zorg ingezet wordt door gebrek aan zorgverleners een verlaging van het budget voor volgend jaar. Dit heeft geen gevolgen. Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie. Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg.

U kunt het formulier bijhouden, maar niet opsturen! In het formulier ‘Niet-geleverde zorg’ houdt u bij welke zorg wel betaald, maar niet geleverd is. Dat is voor de eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.

Ja, dat kan als u als budgethouder een contract met uw vervoerder heeft. U kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. U moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Wlz-vervoerders mogen tot 1 augustus niet-geleverde ritten declareren. Na 31 juli mag u alleen betalen voor vervoer dat daadwerkelijk geleverd is.  Lees meer op onze pagina over niet-geleverde zorg.

U kunt uw zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week weer zelf gaan betalen als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Zij moeten deze kosten bijhouden als ‘niet-geleverde zorg’. Noteer de kosten op het registratieformulier.
Lees meer over ‘niet-geleverde zorg bijhouden’.

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Vanaf 1 juli is het niet meer toegestaan te betalen voor niet-geleverde zorg. Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz).

Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.

Budgethouders kunnen enkel een EKC-aanvraag doen wanneer zij na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun budget. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is.

Bij Extra Kosten Corona gaat het om kosten als gevolg van extra zorg of vervangende zorg vanwege Corona. 
Let op voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aparte maatregelen getroffen, zie hiervoor eerdere publicaties over persoonlijke beschermingsmiddelen (rond 15 mei) en Rijksoverheid.nl.

Extra kosten Corona vraagt u aan middels het aanvraagformulier   

Vragen over pgb en vervoer

Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als u twijfelt over uw veiligheid, bespreek dit dat met uw vervoersaanbieder.

In vervoer van en naar de dagbesteding wordt weer zoveel mogelijk voorzien. Deze ritten die op vaste momenten in de week zijn, kunnen door de vervoerder worden ingepland.

Wlz-vervoerders mogen tot 1 augustus niet-geleverde ritten declareren. Na 31 juli mag u alleen betalen voor vervoer dat daadwerkelijk geleverd is.

Ik heb een pgb en mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

 • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij
 • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan
 • Veel vragen gaan over persoonlijke situaties en voor behoeftes. Een antwoord kan dus voor in iedere situatie anders zijn. U kunt altijd contact opnemen met onze collega’s via 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur). Of stel uw vraag via ons contactformulier

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.