Stap 1: U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor

Heeft u een indicatie voor de Wlz via het CIZ ontvangen en heeft u aangegeven een pgb te willen? We nemen telefonisch contact met u op. In dit gesprek nemen we door of een pgb voor u mogelijk is.
U heeft recht op een pgb als u:

 • niet in de schuldsanering zit of failliet verklaard bent
 • een zorgverzekering heeft en op een geldig woonadres in Nederland woont
 • een CIZ-indicatie heeft waarbij een pgb mogelijk is

We controleren ook of het voor u verplicht is om een ‘gewaarborgde hulp’ te regelen.

Komt u in aanmerking voor een pgb, dan sturen we u een pakket toe met formulieren. Hierin zit een aanvraagformulier, een budgetplan en verklaring gewaarborgde hulp. U krijgt ook een uitnodiging voor een gesprek. Dit kan soms bij u thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor, in Enschede, Groningen of Wageningen.

 

Voor uw bewuste-keuze-gesprek

Een bewuste-keuze-gesprek
We nodigen u uit voor een bewuste-keuze-gesprek. Dit is een gesprek met de medewerker van het zorgkantoor. Tijdens dit gesprek bespreken we uw keuze voor een pgb.

Past een pgb bij u en uw situatie?

We bespreken of een pgb voor u de beste optie is. We vragen u tijdens dit gesprek bijvoorbeeld:

 • Waarom heeft u gekozen voor een pgb?
 • Bent u op de hoogte van de rechten en plichten van een pgb?
 • Heeft u geïnformeerd naar zorg in natura? En waarom is dit voor u niet mogelijk?
 • Kunt u uw pgb zelf beheren en wie doet de administratie van uw budget? Bij een aantal indicaties is het verplicht dat een gewaarborgde hulp dit namens u doet.

Kiest u voor pgb?

U wilt een persoonsgebonden budget aanvragen:

 • Heeft u het indicatiebesluit al ontvangen?
 • Woont u in de regio Arnhem, Twente of Groningen?

Bel dan het Menzis Zorgkantoor voor een afspraak.

Veel voorkomende vragen

 • Is een bewuste-keuze-gesprek verplicht?

  Ja, dit is verplicht. Wilt u geen gesprek, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

 • Wat is een gewaarborgde hulp?

  Een gewaarborgde hulp is een natuurlijk persoon die namens u instaat voor de verplichtingen van het pgb. Hij/zij helpt u door de taken van het pgb van u over te nemen. Heeft u een indicatie voor een zorgprofiel VV 4 tot en met 7, VG 4 tot en met 8 of GGZ-W 1 tot en met 4? Dan is een gewaarborgde hulp zelfs verplicht.

  Aan de gewaarborgde hulp worden een aantal voorwaarden en eisen gesteld:

  • Natuurlijk persoon;
  • Mag geen zorgverlener zijn;
  • Mag geen betalingsproblemen hebben (WSNP, faillissement, uitstel van betaling);
  • Is niet eerder vertegenwoordiger geweest waarbij niet aan de verplichtingen van het PGB is voldaan.

  Wilt u een gewaarborgde hulp uw pgb laten regelen? Vul dan de verklaring gewaarborgde hulp in en stuur deze naar ons op. Wij beoordelen dan of uw gewaarborgde hulp aan de eisen voldoet. Uw gewaarborgde hulp wordt geregistreerd bij het zorgkantoor. Verandert er iets? Dan dient u dit door te geven aan het zorgkantoor.

  Wilt u weten welke kennis en vaardigheden een gewaarborgde hulp moet hebben? Lees dan de handreiking.

 • Welke informatie zit er in het aanvraagpakket?

  U ontvangt een aantal formulieren die u moet invullen: 

  • een aanvraagformulier
  • een budgetplan, hierin geeft u aan hoe u uw budget gaat besteden
  • een verklaring gewaarborgde hulp (indien noodzakelijk)
 • Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om te kunnen werken met een pgb?

  Bij het werken met een pgb komt het nodige kijken. Check wat u als bedgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, tenminste moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan. U leest er alles over in de infographic '10 punten pgb-vaardigheid' (pdf) en in de handreiking (pdf).

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 10.30 -15.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier