Stap 2: Het zorgkantoor kent het pgb toe

Uw aanvraag is goedgekeurd

Zodra het zorgkantoor uw aanvraag heeft goedgekeurd, stellen we uw budget vast.

  • U krijgt een toekenningsbeschikking met de hoogte van het bedrag
  • De toekenningsbeschikking is geldig tot uiterlijk 31 december
  • In december ontvangt u een nieuwe beschikking voor het volgende jaar

Vanaf het moment dat uw persoonsgebonden budget begint, krijgt u van het Centraal Administratiekantoor (CAK) ook elke maand een rekening voor uw eigen bijdrage

Uw aanvraag is afgewezen

  • We wijzen uw aanvraag af als u failliet bent verklaard, als er sprake is van schuldsanering op de grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of als u niet op een woonadres in Nederland woont.
  • Er zijn ook andere reden om uw aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft waarbij een pgb niet mogelijk is. Of als u geen geschikte, gewaarborgde hulp heeft terwijl dit wel voor u verplicht is.
  • Wilt u zorg ontvangen van één zorgverlener waarmee Menzis Zorgkantoor al een contract heeft afgesloten? Dan heeft u geen pgb nodig. We regelen dan de zorg en betaling voor u

Veel voorkomende vragen

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8.30 -12.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier