Stap 2: Het zorgkantoor kent het pgb toe

Goedkeuring van uw aanvraag

Zodra we uw aanvraag hebben goedgekeurd, stellen we uw budget vast.

 • U krijgt een toekenningsbeschikking met de hoogte van uw budget. De toekenningsbeschikking is geldig tot uiterlijk 31 december
 • In december ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking voor het volgend kalenderjaar
 • Het CAK stuurt u iedere maand een rekening voor uw eigen bijdrage

Uw aanvraag is goedgekeurd

Zodra het zorgkantoor uw aanvraag heeft goedgekeurd, stellen we uw budget vast.

 • U krijgt een toekenningsbeschikking met de hoogte van het bedrag
 • De toekenningsbeschikking is geldig tot uiterlijk 31 december
 • In december ontvangt u een nieuwe beschikking voor het volgende jaar

Vanaf het moment dat uw persoonsgebonden budget begint, krijgt u van het Centraal Administratiekantoor (CAK) ook elke maand een rekening voor uw eigen bijdrage

Uw aanvraag is afgewezen

 • We wijzen uw aanvraag af als u failliet bent verklaard, als er sprake is van schuldsanering op de grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of als u niet op een woonadres in Nederland woont.
 • Er zijn ook andere reden om uw aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft waarbij een pgb niet mogelijk is. Of als u geen geschikte, gewaarborgde hulp heeft terwijl dit wel voor u verplicht is.
 • Wilt u zorg ontvangen van één zorgverlener waarmee Menzis Zorgkantoor al een contract heeft afgesloten? Dan heeft u geen pgb nodig. We regelen dan de zorg en betaling voor u

Veel voorkomende vragen

 • Ik ben het niet eens met het besluit

  Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit. In onze folder kunt u ook lezen hoe u een bezwaar kunt indienen.

  Wilt u zeker weten dat uw bezwaar bij het juiste adres is aangekomen? Dan adviseren we u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen. Dit kan naar Menzis Zorgkantoor, afdeling Bezwaar & Klacht Wlz, Postbus 477 7500 AL Enschede.
 • Wanneer eindigt mijn pgb?

  Het pgb eindigt:

  • als u permanent wordt opgenomen in een Wlz-instelling
  • als u langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis
  • als u zelf vraagt om beëindiging van het pgb
  • als u de zorg waarvoor u een pgb ontvangt, in natura wilt krijgen
  • als u failliet bent verklaard of als sprake is van schuld-sanering op grond van de WSNP
  • als u niet langer over een vast woonadres beschikt
  • als u zich niet houdt aan de verplichtingen
  • als u komt te overlijden.

  Wordt u ondersteund door een gewaarborgde hulp?

  Dan eindigt het pgb ook als het zorgkantoor vindt dat die ondersteuning niet langer goed georganiseerd is of als u geen gewaarborgde hulp meer heeft. U moet het zorgkantoor zelf informeren over wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op het toegekende pgb. Als het pgb eindigt dan mag u uw pgb nog besteden aan het salaris (en vakantiegeld en –dagen) dat u nog aan zorgverleners moet betalen in verband met wettelijke opzegtermijnen.

 • Wanneer heb ik geen recht op een pgb?

  Wanneer u een van de volgende zorgprofielen heeft, komt u niet in aanmerking voor een pgb:

  • Zorgprofiel 9B VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • Zorgprofiel 1 LVG wonen met enige behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel 2 LVG wonen met behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel 3 LVG wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • Zorgprofiel 4 LVG wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel 5 LVG besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel SGLVG behandeling in een SGLVG behandelcentrum
  • Zorgprofiel GGZ-B voortgezet verblijf GGZ met behandeling
  • Zorgprofiel 5 GGZ-W beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 10.30 -15.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier