Stap 2 Het zorgkantoor kent het pgb toe

Goedkeuring van uw aanvraag

Zodra we uw aanvraag hebben goedgekeurd, stellen we uw budget vast.

 • U krijgt een toekenningsbeschikking met de hoogte van uw budget. De toekenningsbeschikking is geldig tot uiterlijk 31 december.
 • In december ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking voor het volgend kalenderjaar.
 • Het CAK stuurt u iedere maand een rekening voor uw eigen bijdrage.

 

Veel voorkomende vragen

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit. In onze folder kunt u ook lezen hoe u een bezwaar kunt indienen.

Wilt u zeker weten dat uw bezwaar bij het juiste adres is aangekomen? Dan adviseren we u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen. Bekijk de pagina bezwaar en klachten voor meer informatie. 

Het pgb eindigt:

 • als u permanent wordt opgenomen in een Wlz-instelling;
 • als u langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis;
 • als u zelf vraagt om beëindiging van het pgb;
 • als u de zorg waarvoor u een pgb ontvangt, in natura wilt krijgen;
 • als u failliet bent verklaard of als sprake is van schuld-sanering op grond van de WSNP;
 • als u niet langer over een vast woonadres beschikt;
 • als u zich niet houdt aan de verplichtingen;
 • als u komt te overlijden.

Wordt u ondersteund door een gewaarborgde hulp?

Dan eindigt het pgb ook als het zorgkantoor vindt dat die ondersteuning niet langer goed georganiseerd is of als u geen gewaarborgde hulp meer heeft. U moet het zorgkantoor zelf informeren over wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op het toegekende pgb. Als het pgb eindigt dan mag u uw pgb nog besteden aan het salaris (en vakantiegeld en –dagen) dat u nog aan zorgverleners moet betalen in verband met wettelijke opzegtermijnen.

Wanneer u een van de volgende zorgprofielen heeft, komt u niet in aanmerking voor een pgb:

 • Zorgprofiel 9B VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
 • Zorgprofiel 3 LVG wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
 • Zorgprofiel 4 LVG wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
 • Zorgprofiel 5 LVG besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
 • Zorgprofiel SGLVG behandeling in een SGLVG behandelcentrum
 • Zorgprofiel GGZ-B voortgezet verblijf GGZ met behandeling

Wilt u contact met ons?

 

Vragen over uw pgb

 


Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

 


Of stel uw vraag via ons contactformulier

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.