Stap 3: U sluit zorgovereenkomsten af

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, maakt u met uw zorgverlener afspraken over welke zorg u nodig heeft en welke prijs u daarvoor betaalt. De afspraken legt u vast in een zorgbeschrijving en in een zorgovereenkomst. Heeft u meerdere zorgverleners? Dan maakt u met iedere zorgverlener afspraken.

U maakt een zorgbeschrijving

In een zorgbeschrijving staat welke zorgbehoefte u heeft, welke zorg u krijgt en waarom deze zorg nodig is. U krijgt een model van het zorgkantoor dat u kunt invullen.

Download zorgbeschrijving

U maakt een zorgovereenkomst

In een zorgovereenkomst staan de afspraken over welke zorg de zorgverlener u biedt en welke prijs u daarvoor betaalt. U bent verplicht om gebruik te maken van één van de modelovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank.

U en de zorgverlener tekenen overeenkomst en beschrijving

U en uw zorgverlener ondertekenen de zorgbeschrijving en de zorgovereenkomst. U stuurt deze documenten naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor controleert de documenten. Klopt er iets niet? Dan neemt het zorgkantoor contact met u op. Vervolgens stuurt het zorgkantoor de zorgovereenkomst door naar de SVB. Als zowel het zorgkantoor als de SVB akkoord is, stuurt het zorgkantoor u een brief met dit akkoord. Zodra u de brief heeft ontvangen, kunt u declaraties of nota's insturen naar de SVB.

Voor welke zorg mag ik mijn pgb gebruiken?

U mag het pgb alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorg:

 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • begeleiding (individueel en groep)
 • vervoer naar en van de dagbesteding (begeleiding groep)
 • huishoudelijke hulp
 • logeeropvang

Per kalenderjaar mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Bewoners van een wooninitiatief mogen in 2020 maximaal € 4.480 besteden aan de kosten van de zorginfrastructuur van het wooninitiatief.

Dit doet u zelf

 • U stelt een zorgbeschrijving op
 • U sluit een zorgovereenkomst af
 • U stuurt ons de zorgbeschrijving en -overeenkomst

Wat doet Menzis Zorgkantoor voor u?

 • Controleert de zorgovereenkomst en -beschrijving
 • Neemt contact met u op als er iets ontbreekt of niet klopt
 • Stuurt de goedgekeurde zorgovereenkomst naar de SVB

Model zorgovereenkomst

 • U vindt de modelovereenkomsten op de website van de SVB
 • U kunt de modelovereenkomsten ook opvragen bij de SVB, via telefoonnummer 030 264 82 00

Veel voorkomende vragen

 • Wat is het minimumloon dat ik moet bieden?

 • Wat is het maximum loon dat ik mag bieden?

 • Hoe kan ik een hoger tarief aanvragen?

 • Mag ik mijn pgb gebruiken voor zorg in het buitenland?

Wilt u contact met ons?