Stap 3: U sluit zorgovereenkomsten af

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, maakt u met uw zorgverlener afspraken over welke zorg u nodig heeft en welke prijs u daarvoor betaalt. De afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Heeft u meerdere zorgverleners? Dan maakt u met iedere zorgverlener afspraken.

U maakt een zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst staan de afspraken over welke zorg de zorgverlener u biedt en welke prijs u daarvoor betaalt. U kunt in het PGB Portaal een zorgovereenkomst opstellen. U stelt de zorgovereenkomst digitaal op en verstuurt deze ter controle naar de zorgverlener.

De zorgverlener controleert de overeenkomst en ondertekend deze. U ondertekend vervolgens ook de zorgovereenkomst. Hierna gaat de overeenkomst ter controle naar het zorgkantoor. In het PGB Portaal ziet u altijd de status van de zorgovereenkomst.

Vindt u het lastig een digitale zorgovereenkomst op te stellen? In het PGB Portaal vindt u meer informatie en uitlegvideo’s om u met uw overeenkomst te helpen.

Voor welke zorg mag ik mijn pgb gebruiken?

U mag het pgb alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorg:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • begeleiding (individueel en groep)
  • vervoer naar en van de dagbesteding (begeleiding groep)
  • huishoudelijke hulp
  • logeeropvang

Per kalenderjaar mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Bewoners van een wooninitiatief mogen in 2023 maximaal € 5.007 besteden aan de kosten van de zorginfrastructuur van het wooninitiatief.

Veel voorkomende vragen

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8.30 -12.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier