Stap 3 U sluit zorgovereenkomsten af

zorgovereenkomsten afsluiten

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, maakt u met uw zorgverlener afspraken over welke zorg u nodig heeft en welke prijs u daarvoor betaalt. De afspraken legt u vast in een zorgbeschrijving en in een zorgovereenkomst. Heeft u meerdere zorgverleners? Dan maakt u met iedere zorgverlener afspraken.

U maakt een zorgbeschrijving

In een zorgbeschrijving staat welke zorgbehoefte u heeft, welke zorg u krijgt en waarom deze zorg nodig is. U krijgt een model van het zorgkantoor dat u kunt invullen.

U maakt een zorgovereenkomst

In een zorgovereenkomst staan de afspraken over welke zorg de zorgverlener u biedt en welke prijs u daarvoor betaalt. U bent verplicht om gebruik te maken van één van de modelovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank.

U en de zorgverlener tekenen overeenkomst en beschrijving

U en uw zorgverlener ondertekenen de zorgbeschrijving en de zorgovereenkomst. U stuurt deze documenten naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor controleert de documenten. Klopt er iets niet? Dan neemt het zorgkantoor contact met u op. Vervolgens stuurt het zorgkantoor de zorgovereenkomst door naar de SVB. Als zowel het zorgkantoor als de SVB akkoord is, stuurt het zorgkantoor u een brief met dit akkoord. Zodra u de brief heeft ontvangen, kunt u declaraties of nota's insturen naar de SVB.

Voor welke zorg mag ik mijn pgb gebruiken?

U mag het pgb alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorg:  

 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • begeleiding (individueel en groep)
 • vervoer naar en van de dagbesteding (begeleiding groep)
 • huishoudelijke hulp
 • logeeropvang

Per kalenderjaar mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Bewoners van een wooninitiatief mogen maximaal € 4.480 besteden aan de kosten van de zorginfrastructuur van het wooninitiatief. 

Zorgbeschrijving

U vindt hier de zorgbeschrijving waar u uw zorgbehoefte kunt beschrijven. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, bekijk dan de toelichting.

Zorgbeschrijving

Veel voorkomende vragen

Het meest recente minimumloon vindt u op de website van de SVB. Dit minimumloon dient u (minimaal) aan te houden in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.

De SVB controleert dit in uw zorgovereenkomst. 

Direct naar de SVB-website

U mag aan uw zorgverlener niet meer betalen dan € 20 per uur of dagdeel. U mag uw zorgverlener alleen meer betalen als uw zorgverlener:

 • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
 • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
 • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

U mag deze professionele zorgverleners niet meer betalen dan € 63 per uur of € 58 per dagdeel. U mag hen alleen, met toestemming van het zorgkantoor, meer betalen voor zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. Voor logeeropvang geldt geen maximumtarief.

In een aantal specifieke situaties mag u uw professionele zorgverlener meer betalen. Dit geldt voor de zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U kunt toestemming aanvragen bij het Zorgkantoor. Bij de aanvraag voor een hoger tarief vragen wij u de volgende informatie aan te leveren:

 • een motivatie waarom een hoger tarief wordt gebruikt
 • een gedetaileerde omschrijving van de geleverde zorg
 • het berekende tarief
 • de naam van de zorg verlenende instantie
 • de prestatiecode

Als we deze informatie van u hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling. U krijgt van ons bericht over de beslissing.

Permanent in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Tijdelijk in het buitenland

Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland mag u uw PGB wel gebruiken. Voor het inkopen van zorg in landen buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. U kunt met uw pgb alleen binnen de Europese Unie logeeropvang inkopen.

Langer dan zes weken

Als u langer dan zes weken in het buitenland bent, moet u dat verplicht melden aan Menzis Zorgkantoor. Bel dan naar 088 222 49 49. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.

Huurt u tijdens uw verblijf een zorgverlener in die niet onder de Nederlandse belastingwetgeving valt? Als de kosten daarvan gemiddeld lager zijn dan in Nederland, kan het zorgkantoor uw PGB-budget voor de periode in het buitenland verlagen. Dit doen we op grond van het 'aanvaardbaarheidspercentage' (pdf) dat voor dat land geldt. De aanvaardbaarheidspercentages vindt u in onderstaand bestand.

Terug in Nederland

Bent u na uw buitenlands verblijf weer terug in Nederland? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Menzis Zorgkantoor. Dan passen we uw budget weer aan.


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.