Stap 4: Uw kosten declareren - pgb

Het zorgkantoor heeft uw zorgbeschrijving goedgekeurd en de zorgovereenkomst is verwerkt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nu kunt u de rekening van uw zorgverlener declareren bij de SVB.

Controleer altijd eerst of de rekening klopt, voor u deze doorstuurt naar de SVB. Dat geldt ook als u gewaarborgde hulp heeft of een wettelijk vertegenwoordiger.

Online declareren

U kunt online voor uw zorgverlener declareren. Daarvoor maakt u gebruik van Mijn PGB van de SVB. U logt in met uw DigiD en geeft digitaal uw declaraties door.

Papieren declaraties

U kunt ook papieren declaraties opsturen naar de SVB. Kijk daarvoor op de website van de SVB. Maar het verwerken van declaraties gaat sneller als u Mijn PGB gebruikt.

Mijn PGB

 • U ziet hoeveel budget er nog is voor de rest van het jaar
 • U kunt bekijken wat er betaald is aan uw zorgverleners

Wat doen SVB en Zorgkantoor?

 • SVB: betaalt uw zorgverlener of zorginstelling vanuit uw budget
 • Zorgkantoor: stuurt u in het voorjaar een vaststellingsbeschikking, met daarin het bestede bedrag van uw budget

Veel voorkomende vragen

 • Kan ik een deel van het pgb zelf gebruiken

  Van het pgb kunt u 1,5% zelf opvragen. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Dit bedrag heet het ‘verantwoordingsvrije bedrag’. Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven.

  U heeft geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag als u geen uitgaven heeft gedaan. Om het bedrag op te vragen vult u het formulier ‘Opvragen verantwoordingsvrij bedrag’ in. De SVB maakt het verantwoordingsvrije bedrag over naar uw eigen bankrekening.
 • Moet ik loonbelasting inhouden?

  In de volgende situaties hoeft u geen loonbelasting in te houden:

  • De zorgverlener is een instelling
  • De zorgverlener is uw partner, een eerste- of tweedegraads familielid, uw wettelijk vertegenwoordiger, uw bewindvoerder, uw curator of een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)
  • De zorgverlener werkt op basis van een arbeidsovereenkomst op niet meer dan drie dagen per week voor u.

  Uw zorgverlener is dan zelf verantwoordelijk voor de opgave en afdracht van de loonbelasting. Als de zorgverlener op meer dan drie dagen per week op basis van een arbeidsovereenkomst voor u werkzaam is dan bent u werkgever en verplicht om loonbelasting en sociale premies in te houden. Die verplichting is er ook als uw zorgverlener op drie dagen of minder dan drie dagen per week voor u werkt en u met de zorgverlener heeft afgesproken dat u loonbelasting inhoudt.
  De SVB zal bij de registratie van de zorgovereenkomst beoordelen of loonbelasting moet worden ingehouden. De SVB zorgt dan voor de salarisadministratie en dus ook voor de inhouding en de afdracht van loonbelasting aan de Belastingdienst.

 • Aan welke declaratie-eisen moet de declaratie voldoen?

  De SVB controleert bij iedere declaratie of het bedrag uit uw pgb betaald mag worden. Het is daarom belangrijk dat uw declaratie voldoet aan de eisen van de SVB. Een overzicht van de eisen vindt u op de website van de SVB of in de modelovereenkomst.

  U kunt pas declareren als de zorgperiode is verstreken. Uw zorgverlener heeft zes weken de tijd om een factuur te sturen. Nadat u de factuur hebt ontvangen, heeft u vier weken de tijd om de declaratie in te dienen bij de SVB. Nadat de SVB uw declaratie heeft ontvangen, betaalt de SVB uw zorgverlener of zorginstelling uit uw budget.
 • Moet ik declareren als ik een vast maandloon heb afgesproken?

  Heeft u een vast maandloon afgesproken met uw zorgverlener? Dan hoeft u niet te declareren. De SVB betaalt maandelijks het afgesproken bedrag uit.

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 10.30 -15.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier