Stap 2: Welke zorg kan ik kiezen? 

Zorg in een instelling

Als u kiest voor zorg in een instelling, dan krijgt u daar alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. U wordt dan opgenomen in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een woonvoorziening voor gehandicaptenzorg. Uw kamer wordt schoongemaakt en de instelling zorgt voor uw maaltijden.

U kunt kiezen uit alle zorgaanbieders waarmee het Zorgkantoor een contract heeft. In dit contract staan afspraken over de kwaliteit van zorg en de betaling. De zorgaanbieders waar het Zorgkantoor afspraken mee heeft, vindt u in de Zorgatlas. U spreekt zelf met de zorgaanbieder af welke zorg en ondersteuning u krijgt. U geeft hierbij uw wensen aan. Het kan u helpen om uw wensen vooraf op papier te zetten. De afspraken die u met de zorgaanbieder maakt, worden vastgelegd in een zorgplan.

Zorg thuis

Wilt u uw zorg thuis ontvangen? Bijvoorbeeld in een aanleunwoning, een aangepaste woning, een geclusterde woning of uw eigen (huur)woning? Dat kan, hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Het Zorgkantoor of de zorgaanbieder overlegt met u welke vorm van zorg het beste past bij uw situatie.

U kunt kiezen uit verschillende pakketten:

 • Volledig pakket thuis (vpt)

  Met een volledig pakket thuis krijgt u zorg van 1 zorgaanbieder. Hierbij hoort ook verpleging en verzorging, dagbesteding, behandeling, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de woning, vervoer en logeren in een instelling. Net zoals u deze zorg bij een zorgaanbieder zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning blijft u zelf betalen.

  Omdat u thuis blijft wonen regelt u de volgende zaken zelf:

  • Gebruikelijke voorzieningen zoals waskosten, energiekosten, telefoon, etc.
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Woning aanpassingen, roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) en mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
  • Geestelijke verzorging.
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.). Dit een verantwoordelijkheid van de nabestaanden. 
 • Modulair pakket thuis (mpt)

  Met een modulair pakket thuis maakt u zelf afspraken met één of meerdere zorgaanbieders. Over de zorg die u van hen krijgt, en welke zorg de mantelzorger regelt. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u de zorg gedeeltelijk zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Het mpt bevat dezelfde zorg als het vpt, maar vergoedt geen maaltijden. Ook de huur of de hypotheek van uw woning blijft u zelf betalen.

  Omdat u thuis blijft wonen regelt u de volgende zaken zelf:

  • Gebruikelijke voorzieningen zoals waskosten, energiekosten, telefoon, etc.
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Woning aanpassingen, roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) en mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
  • Geestelijke verzorging.
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt u uw eigen zorgbudget. Daarmee organiseert u zelf uw zorg. U kiest bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener(s) word(en). U bent zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de zorg en de administratie die daarbij hoort. Ook sluit u zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Het Zorgkantoor beslist of het pgb bij u en uw situatie past. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

  Het pgb kan gebruikt worden voor verpleging, verzorging, begeleiding, vervoer, het schoonhouden van uw woonruimte en logeeropvang. Voor de zorgvorm behandeling kunt u geen pgb krijgen. Heeft u dit wel nodig? Dan kunt u deze zorg in natura ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder.

  Wat regelt u zelf:

  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Woning aanpassingen, roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) en mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • Combinatie modulair en pgb

  Het is mogelijk om een modulair pakket thuis (mpt) te combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). U regelt een deel van de zorg zelf. Voor het andere deel kunt u kiezen uit de zorgaanbieders waar het zorgkantoor afspraken mee heeft gemaakt.

 • Deeltijdverblijf

  Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis en in een instelling wonen. Gemiddeld woont u dan 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een instelling. Meer of minder dagen is geen deeltijdverblijf. Voor de zorg thuis kunt u kiezen tussen een pgb en een mpt.

Let op: Wilt u thuis zorg ontvangen? Dan moet de door u gekozen zorg verantwoord en doelmatig zijn. Het Zorgkantoor controleert deze voorwaarden en neemt hierover een besluit. Bent u het niet eens met het schriftelijke besluit van uw Zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar aantekenen

Een pgb. Zo werkt dat

U denkt erover zelf uw zorg in te kopen? Maar u wilt weten wat u te wachten staat? We leggen u in een paar stappen uit hoe het pgb werkt.

Zo werkt een pgb

Vormen van zorg

 • Zorg in een instelling
 • Zorg thuis

Volledig pakket thuis (vpt)

Modulair pakket thuis (mpt)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Combinatie mpt en pgb

Deeltijd verblijf

Wat doet het Menzis Zorgkantoor voor u?

 • Zorgvuldig adviseren
 • Beoordelen of de door u gekozen zorg het beste bij uw situatie past
 • Beoordelen of de zorg verantwoord en doelmatig is
 • Toekennen van een pgb en extra gelden voor de zorg

Zorgatlas

Zoekt u een zorgaanbieder? De Zorgatlas helpt u hierbij. In de Zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee Menzis Zorgkantoor een contract heeft afgesloten.

Naar de Zorgatlas

Veel voorkomende vragen

 • Kan mijn partner met me meeverhuizen naar een instelling?

  Als u wordt opgenomen voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, kan uw partner ervoor kiezen met u mee te verhuizen. Dat kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor de Wlz-zorg. Vanuit de Wlz worden de kosten hiervoor vergoed.
  Uw partner krijgt met deze regeling wel recht om met u samen te wonen in een zorginstelling, maar geen recht op zorg. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan moet dit apart worden geregeld volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld de Wmo of Zvw. Of uw partner moet zelf ook een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen.

  Hoe kunt u samen met uw partner worden opgenomen?

  Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen, is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorgaanbieder doet dit en zorgaanbieders zijn dit ook niet verplicht. U vindt de zorgaanbieders met partnerplekken in de Zorgatlas.
  De zorgaanbieder vraagt bij het CIZ een indicatiebesluit aan voor partnerverblijf en registreert uw meeverhuizende partner. Uw partner heeft ook recht op eten en drinken van de zorgaanbieder en op het schoonhouden van de woonruimte. Wel geldt een eigen bijdrage voor uw partner.

  Als er (nog) geen woonruimte voor u samen beschikbaar is bij uw aanbieder van voorkeur, dan zijn er twee opties:

   

  • Als uw gezondheid het toelaat, kunt u kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst van de voorkeursaanbieder geplaatst te worden. Zodra er plek is, kunt u samen opgenomen worden. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de nodige zorg ontvangen
  • Als opname niet kan wachten, dan kunt u opgenomen worden bij een andere zorgaanbieder dan uw voorkeursaanbieder. Dat kan tijdelijk zijn of langdurig en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeur voor een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbaarheid van woonruimte en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen

  Zowel bij de keuze voor een zorgaanbieder als het regelen van tijdelijke zorg kunnen de zorgadviseur van het zorgkantoor u helpen.

 • Wie kan me helpen bij het maken van een keuze

  Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Heeft u nog geen Wlz-indicatie gekregen? Dan kunt u ondersteuning krijgen van uw gemeente. U kunt het zorgkantoor altijd bellen voor informatie en advies.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een volledig pakket thuis (vpt)?

  U kunt een volledig pakket thuis krijgen, als:

  • uw gezondheid het toelaat om thuis te blijven wonen en u thuis geen gevaar loopt
  • uw zorg thuis niet duurder is dan wonen in een zorginstelling.

  Het zorgkantoor beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

  Wat zit in een volledig pakket thuis?

  In een volledig pakket thuis kunt u de volgende zorg krijgen:

  • wijkverpleging
  • thuiszorg
  • dagbesteding voor volwassenen
  • gespecialiseerde Wlz-behandeling door zorgaanbieder
  • vervoer naar dagbesteding en/of behandeling
  • maaltijden
  • huishoudelijke hulp
  • logeren in een instelling (om uw mantelzorger even rust te geven)

  Wat zit niet in dit pakket?

  De volgende zaken regelt u zelf:

  • Gebruikelijke voorzieningen (zoals waskosten, energiekosten, telefoon)
  • Algemene zorg zoals huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. U regelt dit via uw zorgverzekering.
  • Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze zorg
  • Algemene voorzieningen uit de Wmo (via uw gemeente)
  • Woningaanpassingen (u kunt hiervoor een beroep doen op de Wmo)
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen en opbaren). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden.
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een modulair pakket thuis mpt

  U kunt een modulair pakket thuis krijgen als:

  • u thuis verantwoorde en geschikte zorg kunt krijgen (zodat u gezond en veilig thuis kunt blijven wonen)
  • de zorg thuis niet duurder is dan wonen in een instelling
  • het zorgkantoor beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

  Wat zit er in een modulair pakket thuis?

  In een modulair pakket thuis kunt u de volgende zaken kiezen:

  • wijkverpleging
  • thuiszorg
  • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
  • Wlz-behandeling
  • vervoer naar de behandeling (met begeleiding)
  • huishoudelijke hulp
  • logeren in een instelling (om uw mantelzorger even rust te geven)

  Wat zit niet in dit pakket?

  De volgende zaken regelt u zelf:

  • Maaltijden en gebruikelijke voorzieningen (zoals waskosten, energiekosten, telefoon)
  • Algemene zorg zoals huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. U regelt dit via uw zorgverzekering. Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze zorg
  • Algemene voorzieningen uit de Wmo (via uw gemeente)
  • Woningaanpassingen (u kunt hiervoor een beroep doen op de Wmo
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb)?

  Wanneer u een CIZ-indicatie heeft, kunt u een aanvraag voor een pgb indienen bij het zorgkantoor. In deze aanvraag legt u uit waarom een pgb voor u geschikt is.

  • U beschrijft in het budgetplan welke zorg u inkoopt bij welke zorgverleners
  • U sluit overeenkomsten af met uw zorgverleners
  • Behandelingen mogen niet worden betaald uit het pgb
  • Vaak is het verplicht dat iemand het pgb voor u beheert (de zogenaamde gewaarborgde hulp)

  Het zorgkantoor beslist uiteindelijk of een pgb bij u past.
  Wanneer u een van de volgende zorgprofielen heeft, komt u niet in aanmerking voor een pgb:

  • Zorgprofiel 9B VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • Zorgprofiel 1 LVG wonen met enige behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel 2 LVG wonen met behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel 3 LVG wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
  • Zorgprofiel 4 LVG wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel 5 LVG besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
  • Zorgprofiel SGLVG behandeling in een SGLVG behandelcentrum
  • Zorgprofiel GGZ-B voortgezet verblijf GGZ met behandeling
  • Zorgprofiel 5 GGZ-W beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
 • Hoe verder na afloop van de zorg?

  Na afloop van de zorg, door bijvoorbeeld overlijden, kunt u als naaste altijd bij het zorgkantoor terecht voor informatie en advies en afhandeling van lopende zaken. Alle informatie rondom de zorg van overlijden vindt u op deze pagina.

Wilt u contact met ons?