Stap 3 Hoe vraag ik het aan?

Hoe vraag ik het aan?

Indicatie aanvragen bij het CIZ

Om zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen, vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. 

Besluit binnen 6 weken

Het CIZ beoordeelt uw aanvraag in principe binnen 6 weken. Als het CIZ meer informatie nodig heeft, ontvangt u hierover bericht. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit staat op welke zorg u recht heeft. Dit heet een zorgprofiel. Ook staat er in vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en ook eventueel wanneer uw recht op zorg stopt. 
 
U ontvangt (in principe) binnen 6 weken het indicatiebesluit per brief.  In het indicatiebesluit staat uw zorgprofiel en de naam van uw contactpersoon bij het CIZ.  
 
Online uw aanvraag volgen?  

U volgt uw aanvraag op MijnOverheid.nl. U logt hier in met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ bekijkt u de status van uw aanvraag. U ziet de status pas wanneer het CIZ de aanvraag ontvangen en verwerkt heeft. Dit kan een aantal dagen duren. Ook kunt u via MijnOverheid de brieven van het CIZ digitaal ontvangen. 

Na het besluit

Uw aanvraag is goedgekeurd

 • Het zorgkantoor ontvangt uw indicatiebesluit en neemt (telefonisch) contact met u op.
 • Heeft u een voorkeur aangegeven voor een bepaalde zorgaanbieder of voor een bepaalde vorm van zorg (bijvoorbeeld in een instelling of zorg thuis)? Dan neemt de zorgaanbieder van uw voorkeur contact met uw op.

Uw aanvraag is niet goedgekeurd

 • Heeft u wel zorg of ondersteuning nodig, maar niet de hele dag of niet intensief? U heeft dan geen recht op zorg uit de Wlz. U kunt terecht voor ondersteuning bij uw gemeente of uw zorgverzekering. 
 • Als u het niet eens bent met een beslissing van het CIZ, kunt u een bezwaarschrift indienen.
Bezwaar maken

Veel voorkomende vragen

Ja, dat kan. Het CIZ heeft een ingevuld machtigingsformulier nodig, dit stuurt u met de aanvraag mee. U ondertekent het machtigingsformulier altijd zelf, anders is het niet geldig. Doet uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor u? Dan kan hij/zij het aanvraagformulier ondertekenen zonder machtiging.

 

Lukt het u zelf niet om de aanvraag te doen? Vraag dan hulp aan de huisarts, de transferverpleegkundige, wijkverpleegkundige of familieleden of vrienden. U kunt ook terecht bij de medewerkers van het Wmo-loket in uw gemeente. Ook uw (toekomstige) zorgverlener kan u helpen bij uw aanvraag.
U ontvangt u besluit binnen zes weken. Het kan zijn dat het CIZ meer informatie nodig heeft. Zij nemen telefonisch of per post contact met u.
U kunt via de website van het CIZ een aanvraag doen.
Het CIZ kan uw aanvraag pas beoordelen als zij deze informatie van u hebben:
 • Een document waarin uw diagnose staat. Hierop moet de naam van de arts staan die de diagnose heeft gesteld en de datum van de diagnose.
 • Documenten over het verloop van de ziekte/aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen.
 • Het aanvraagformulier moet door u ondertekend zijn. De beschikking van de wettelijke vertegenwoordiger die de aanvraag mag ondertekenen (als dit van toepassing is).
 • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is. Is er bijvoorbeeld blijvend zorg nodig? Moet er altijd zorg dichtbij zijn? Is er 24 uur per dag zorg nodig?
 • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt.
 • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren.
 • Uw zorgplan (als dat er is).

Wilt u contact met ons?

 

Vragen over langdurige zorg
Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

 

Vragen over uw pgb
Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

Of stel uw vraag via ons contactformulier


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.