Stap 3: Hoe vraag ik het aan?

Indicatie aanvragen bij het CIZ

Om zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen, vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Besluit binnen 6 weken

Het CIZ beoordeelt uw aanvraag in principe binnen 6 weken. Als het CIZ meer informatie nodig heeft, ontvangt u hierover bericht. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit staat op welke zorg u recht heeft. Dit heet een zorgprofiel. Ook staat er in vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en ook eventueel wanneer uw recht op zorg stopt.
U ontvangt (in principe) binnen 6 weken het indicatiebesluit per brief. In het indicatiebesluit staat uw zorgprofiel en de naam van uw contactpersoon bij het CIZ.

Online uw aanvraag volgen?

U volgt uw aanvraag op MijnOverheid.nl. U logt hier in met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ bekijkt u de status van uw aanvraag. U ziet de status pas wanneer het CIZ de aanvraag ontvangen en verwerkt heeft. Dit kan een aantal dagen duren. Ook kunt u via MijnOverheid de brieven van het CIZ digitaal ontvangen.

Na het besluit

Uw aanvraag is goedgekeurd

 • Het zorgkantoor ontvangt uw indicatiebesluit en neemt (telefonisch) contact met u op
 • Heeft u een voorkeur aangegeven voor een bepaalde zorgaanbieder of voor een bepaalde vorm van zorg (bijvoorbeeld in een instelling of zorg thuis)? Dan neemt de zorgaanbieder van uw voorkeur contact met uw op

Uw aanvraag is niet goedgekeurd

 • Heeft u wel zorg of ondersteuning nodig, maar niet de hele dag of niet intensief? U heeft dan geen recht op zorg uit de Wlz. U kunt terecht voor ondersteuning bij uw gemeente of uw zorgverzekering
 • Als u het niet eens bent met een beslissing van het CIZ, kunt u een bezwaarschrift indienen

Bezwaar maken

Huisbezoek

Als u een Wlz-aanvraag heeft gedaan, kan u een brief krijgen voor een huisbezoek. Een CIZ-medewerker komt dan bij u langs om te vragen wat u wel en niet zelf kunt.

Iemand uit uw naaste omgeving mag hierbij aanwezig zijn. Twee weten meer dan één.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

 • Beoordeelt uw aanvraag.
 • Stuurt u een indicatiebesluit toe.
 • Geeft uw indicatiebesluit door aan het zorgkantoor.

Wat doet Menzis Zorgkantoor voor u

 • Na het indicatiebesluit nemen wij contact met u op
 • Wij zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft
 • Wij regelen dat de zorgaanbieder van uw voorkeur contact met u opneemt. Bij een pgb regelt u uw eigen zorgverlener

Online indicatie aanvragen

Op de website van het CIZ kunt u

 • kunt u een Wlz-check doen, om te kijken of u recht heeft op langdurige zorg
 • staat een handig overzicht welke stappen u moet doorlopen
 • kunt u digitaal een indicatie aanvragen

Liever een papieren aanvraag? Neem dan telefonisch contact op met het CIZ.

Veel voorkomende vragen

Wilt u contact met ons?