Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Dit is een wettelijke verplichting voor mensen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt u elke maand een factuur. 

Zodra u Wlz-zorg ontvangt, sturen wij uw gegevens naar het CAK. Daarvoor hoeft u zelf niets te doen. Vanaf dit moment betaalt u een eigen bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

 De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw:

  • Inkomen en vermogen
  • Leeftijd
  • Huishouden
  • Zorg

Wilt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen? Dat kan met de rekenhulp van het CAK. Dit geeft u een indicatie van de kosten die u zelf moet betalen.

Bereken uw eigen bijdrage

Soorten eigen bijdrage

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage.

Hoge eigen bijdrage

Woont u in een instelling? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld:

  • Als uw partner nog thuis woont
  • Als u voor één of meer minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) moet zorgen

U betaalt dan in de meeste gevallen de lage eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage

U betaalt een lage eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • U woont in een instelling, maar uw partner woont nog thuis.
  • U maakt regelmatig kosten voor de opvoeding van een kind (onder de 18 jaar).
  • U of uw partner heeft een volledig pakket thuis (vpt), deeltijdverblijf, een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Vragen over de eigen bijdrage

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK vindt u meer informatie.
Heeft u een vraag aan het CAK? Neemt u dan contact op.

Wilt u contact met ons?