Eigen bijdrage

Voor de meeste vormen van zorg betaalt u een eigen bijdrage. Ook in de langdurige zorg is een eigen bijdrage wettelijk verplicht; voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten regelt de administratie en registratie hiervan.

Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) berekent uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouding en uw zorgindicatie.

Bereken uw eigen bijdrage

Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Dit geeft u een indicatie van de kosten die u zelf moet betalen.

Bereken uw eigen bijdrage

Vragen over de eigen bijdrage?

Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Neemt u dan contact op met het CAK. Contactgegevens en meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Wilt u contact met ons?