Beschikking zorg in natura thuis

Heeft u een CIZ-indicatie ontvangen voor langdurige zorg? En wilt u (tijdelijk) thuis blijven wonen om daar de zorg te ontvangen? Dan beoordelen wij of uw situatie daarvoor geschikt is. Daarbij wordt ook gekeken naar de totale kosten. Onze beslissing wordt uiteindelijk vastgelegd in een beschikking. Deze beschikking kunt u bij uw CIZ-indicatie bewaren.

Algemeen

U ontvangt van ons een beschikking omdat u, uw mantelzorger/contactpersoon of uw zorgaanbieder een aanvraag heeft gedaan om uw Wlz-zorg thuis te ontvangen. We vinden het belangrijk dat de tekst van een beschikking voor iedereen duidelijk te begrijpen is. Toch kan het zijn dat bepaalde begrippen niet helemaal duidelijk zijn. Daarom vindt u op deze pagina uitleg over wat er in een beschikking staat.

Indeling van een beschikking

In onze beschikking krijgt u informatie in korte tekstblokken. Elk blokje begint met een kopje. Onder elk kopje staan gegevens die te maken hebben met de beslissing op uw aanvraag. Of klik hier voor een voorbeeld.

Gegevensblok linksboven

In het gegevensblok linksboven op de eerste pagina van de beschikking vindt u de volgende gegevens:

  • Uw dossiernummer
  • Het indicatiebesluitnummer
  • Uw zorgprofiel
  • De datum van de beschikking
  • De ingangsdatum van de zorgtoewijzing

Kopje ‘1. Cliënt’
Hier vindt u uw cliëntgegevens.

Kopje ‘2. Reden beschikking’
In deze alinea staat op welke aanvraag de beschikking betrekking heeft. In uw geval zal dat de aanvraag zijn om Wlz-zorg (tijdelijk) thuis te ontvangen. Deze beschikking vervangt altijd eventuele eerder afgegeven beschikkingen van het zorgkantoor.

Kopje ‘3. Beschikking’
Onder dit kopje vindt u de beslissing op uw aanvraag. Hier wordt aangegeven of u wel/geen of tijdelijk toestemming krijgt om uw zorg thuis te ontvangen. Dit zegt nog niets over hoe de zorg daadwerkelijk wordt geregeld. Dit stemt u af met uw zorgverlener en wordt vastgelegd in uw zorgplan.

Kopje ‘4. Overige bepalingen’
Hierin vragen we u om wijzigingen in uw zorgvraag op tijd aan ons door te geven. Dit kan namelijk betekenen dat u een nieuwe beschikking nodig heeft. Dit kan ook nodig zijn als wet- en regelgeving verandert of als er iets wijzigt in het door ons gecontracteerde zorgaanbod. Wanneer dit aan de orde is, ontvangt u hierover bericht van ons. Uw beschikking geldt niet meer zodra u in een instelling gaat wonen. Hier hoeft u niets voor te doen.

Kopje ‘5. Bezwaar’
Hier staat vermeld wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing. Hoeveel tijd u daarvoor heeft en waar het bezwaarschrift naartoe gestuurd moet worden. Meer weten? Bekijk onze themapagina over bezwaar.

Kopje ‘6. Ondertekening namens de Wlz-uitvoerder’
Hier ziet u wie verantwoordelijk is voor de genomen beslissing op uw aanvraag.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de beschikking? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze zorgadviseurs. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 222 42 42. We helpen u graag op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. Of maak gebruik van ons contactformulier.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.