Beschikking

Heeft u een CIZ-indicatie ontvangen voor langdurige zorg? En wilt u thuis blijven wonen om daar de zorg te ontvangen? Dan beoordelen wij of uw situatie daarvoor geschikt is. Daarbij kijken we ook naar de totale kosten. Onze beslissing leggen we vast in een beschikking, die u bij uw CIZ-indicatie kunt bewaren.

U krijgt van ons een beschikking, omdat u, uw mantelzorger/contactpersoon of uw zorgaanbieder een aanvraag heeft gedaan om uw Wlz-zorg thuis te ontvangen en gekozen heeft voor:

 • een modulair pakket thuis (mpt);
 • een volledig pakket thuis (vpt);
 • een persoonsgebonden budget (pgb);
 • een combinatie van een mpt en pgb.

Thuis wonen kan tijdelijk zijn totdat u wordt opgenomen, maar het kan ook gaan om:

 • een aanleunwoning;
 • een wel/niet aangepaste woning;
 • een geclusterde woning (huur of eigendom).

Indeling van een beschikking

We vinden het belangrijk dat de tekst van een beschikking voor iedereen duidelijk te begrijpen is. Toch kan het zijn dat bepaalde begrippen niet helemaal duidelijk zijn. Daarom vindt u hier uitleg over wat er in een beschikking staat.

Onze beschikking bestaat uit een gegevensblok en 6 korte tekstblokken. In elk blok staan gegevens die te maken hebben met de beslissing op uw aanvraag. Hieronder lichten we elk blok toe of download het voorbeeld om onze beschikking met toelichting te bekijken. 

Gegevensblok 
In het gegevensblok linksboven op de eerste pagina van de beschikking vindt u de volgende gegevens:

 • Uw dossiernummer
 • Het indicatiebesluitnummer
 • Uw zorgprofiel
 • De datum van de beschikking
 • De ingangsdatum van de zorgtoewijzing

Voorbeeld van een beschikking

Download hieronder een voorbeeld van een beschikking

Voorbeeld beschikking

Veelgestelde vragen

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de beschikking? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze zorgadviseurs.

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 222 42 42. We helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Of maak gebruik van ons contactformulier.