Beschikking

Heeft u een CIZ-indicatie ontvangen voor langdurige zorg? En wilt u thuis blijven wonen om daar de zorg te ontvangen? Dan beoordelen wij of uw situatie daarvoor geschikt is. Daarbij kijken we ook naar de totale kosten. Onze beslissing leggen we vast in een beschikking, die u bij uw CIZ-indicatie kunt bewaren.

U krijgt van ons een beschikking, omdat u, uw mantelzorger/contactpersoon of uw zorgaanbieder een aanvraag heeft gedaan om uw Wlz-zorg thuis te ontvangen en gekozen heeft voor:

 • een modulair pakket thuis (mpt);
 • een volledig pakket thuis (vpt);
 • een persoonsgebonden budget (pgb);
 • een combinatie van een mpt en pgb.

Thuis wonen kan tijdelijk zijn totdat u wordt opgenomen, maar het kan ook gaan om:

 • een aanleunwoning;
 • een wel/niet aangepaste woning;
 • een geclusterde woning (huur of eigendom).

Indeling van een beschikking

We vinden het belangrijk dat de tekst van een beschikking voor iedereen duidelijk te begrijpen is. Toch kan het zijn dat bepaalde begrippen niet helemaal duidelijk zijn. Daarom vindt u hier uitleg over wat er in een beschikking staat.

Onze beschikking bestaat uit een gegevensblok en 6 korte tekstblokken. In elk blok staan gegevens die te maken hebben met de beslissing op uw aanvraag. Hieronder lichten we elk blok toe of download het voorbeeld om onze beschikking met toelichting te bekijken. 

Gegevensblok 
In het gegevensblok linksboven op de eerste pagina van de beschikking vindt u de volgende gegevens:

 • Uw dossiernummer
 • Het indicatiebesluitnummer
 • Uw zorgprofiel
 • De datum van de beschikking
 • De ingangsdatum van de zorgtoewijzing

Voorbeeld van een beschikking

Download hieronder een voorbeeld van een beschikking

Voorbeeld beschikking

 • 1. Cliënt

  Hier vindt u uw cliëntgegevens.

 • 2. Reden beschikking

  In deze alinea staat op welke aanvraag de beschikking betrekking heeft. In uw geval zal dat de aanvraag zijn om Wlz-zorg (tijdelijk) thuis te ontvangen. Deze beschikking vervangt altijd eventuele eerder afgegeven beschikkingen van het Zorgkantoor.

 • 3. Beschikking

  Onder dit kopje vindt u de beslissing op uw aanvraag. Hier wordt aangegeven of u wel/geen tijdelijke toestemming krijgt om uw zorg thuis te ontvangen. Dit zegt nog niets over hoe de zorg daadwerkelijk wordt geregeld. Dit stemt u af met uw zorgverlener en wordt vastgelegd in uw zorgplan.

 • 4. Overige bepalingen

  Hierin vragen we u om wijzigingen in uw zorgvraag op tijd aan ons door te geven. Dit kan namelijk betekenen dat u een nieuwe beschikking nodig heeft. Dit kan ook nodig zijn als wet- en regelgeving verandert of als er iets wijzigt in het door ons gecontracteerde zorgaanbod. Als dit aan de orde is, ontvangt u hierover bericht van ons. Uw beschikking geldt niet meer zodra u in een instelling gaat wonen. Hier hoeft u niets voor te doen.

 • 5. Bezwaar

  Hier staat vermeld wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing, hoeveel tijd u daarvoor heeft en waar het bezwaarschrift naartoe gestuurd moet worden.

 • 6. Ondertekening namens de Wlz-uitvoerder

  Hier ziet u wie verantwoordelijk is voor de genomen beslissing op uw aanvraag.

Veelgestelde vragen

 • Waarom krijg ik een brief van Menzis Zorgkantoor terwijl ik niet verzekerd ben bij Menzis?

  Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Bij langdurige zorg hebben we het over zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met psychische aandoeningen. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 • Hoe hoog is de eigen bijdrage?

  Hoe hoog uw eigen bijdrage is, bepaalt het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK houdt daarbij rekening met uw inkomen, uw persoonlijke situatie en of u thuis woont of bij een zorgaanbieder. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

  Het CAK stuurt u een rekening voor uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK en niet aan de zorgaanbieder.
   
 • Ik heb een beschikking ontvangen. En nu?

  U hoeft verder niets te doen. U kunt de beschikking aan uw administratie toevoegen. Uw zorgaanbieder zorgt ervoor dat u uw zorg thuis kunt ontvangen.

 • Ik ben het niet eens met de beschikking.

  Bent u het niets eens met onze beslissing? Dan kunt u in bezwaar gaan. Weten hoe u dat doet? Bekijk dan onze pagina 'Bezwaar maken' met aanvullende informatie.

  Bent u het niet eens met het afgegeven zorgprofiel? Dan moet u niet bij ons, maar bij het CIZ een bezwaar indienen.  
 • Ik wil niet langer een Wlz-indicatie.

  Als het CIZ een Wlz-indicatie heeft afgegeven kan dit besluit niet zo maar worden ingetrokken. Dit kan alleen als uw situatie is veranderd en u niet langer bent aangewezen op de Wlz. Wilt u meer weten? Neem contact op met het CIZ of bekijk de website.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de beschikking? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze zorgadviseurs.

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 222 42 42. We helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Of maak gebruik van ons contactformulier.