Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het Zorgkantoor? Bijvoorbeeld de beëindiging van uw persoonsgebonden budget? Een beslissing over uw zorg in natura thuis? Of de afwijzing of goedkeuring van uw zorgverlener Wlz? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit?

Om bezwaar te maken, moet u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit van het Zorgkantoor. Zorg ervoor dat deze gegevens in uw bezwaarschrift staan:

 • De datum waarop u de brief verstuurt;
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Het besluit van het Zorgkantoor waarmee u het niet eens bent. Geef in uw brief ten minste een omschrijving van het besluit waarop u reageert. U kunt ook een kopie van het besluit toevoegen aan uw brief;
 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • Uw handtekening onder aan uw brief. 

Zonder deze gegevens kunnen we uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. Vermeld in het bezwaarschrift bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. We kunnen dan snel en eenvoudig contact met u opnemen om de afhandeling van uw bezwaarschrift te bespoedigen.

Wat gebeurt er daarna?

 • Nadat we uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • U kunt gevraagd worden uw bezwaarschrift nader toe te lichten tijdens een hoorzitting.
 • Binnen 12 weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn, krijgt u een schriftelijk antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’. We streven ernaar om zo snel mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u van ons krijgt.

Let goed op!

 • Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit. Anders kan uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld worden.
 • Wilt u zeker weten dat uw bezwaar bij het juiste adres is aangekomen? Dan adviseren we u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.
 • Maakt iemand anders namens u bezwaar? Voegt u dan een machtiging (pdf) toe, waarin staat aangegeven dat diegene namens u de bezwaarprocedure mag voeren.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Bezwaar & Klacht Wlz
Postbus 477
7500 AL Enschede

Klacht indienen

Bent u ontevreden over het Zorgkantoor? En wilt u hierover een klacht indienen?

Klik dan hier