Bezwaar en klacht

Hoe dient u uw bezwaar of klacht in?

Bezwaar 

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het zorgkantoor? Bijvoorbeeld de beëindiging van uw persoons gebonden budget (pgb)? Een besluit over uw zorg in natura thuis, met een modulair pakket thuis of een volledig pakket thuis? Of de afwijzing of goedkeuring van uw zorgverlener Wlz? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit?

Om bezwaar te maken moet u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit van het zorgkantoor. Zorg ervoor dat de volgende gegevens in uw bezwaarschrift staan:

  • De datum waarop u de brief verstuurt
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Het besluit van het zorgkantoor waar u het niet mee eens bent. Geef in uw brief tenminste een omschrijving van het besluit waar u op reageert. U kunt ook een kopie van het besluit toevoegen aan uw brief
  • De reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Onderteken uw brief 

Zonder deze gegevens kunnen we uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. Vermeld in het bezwaarschrift bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. We kunnen dan snel en eenvoudig contact met u opnemen om de afhandeling van uw bezwaarschrift te bespoedigen.

Wat gebeurt er daarna?

  • Nadat uw bezwaarschrift is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging
  • U kunt gevraagd worden uw bezwaarschrift nader toe te lichten tijdens een hoorzitting
  • Binnen 12 weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn, krijgt u een schriftelijk antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’.

We streven ernaar om zo snel mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u van ons krijgt.

Let goed op!

Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit. Anders kan uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld worden.

Wilt u zeker weten dat uw bezwaar bij het juiste adres is aangekomen? Dan adviseren we u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Voegt u dan een machtiging toe waarin staat aangegeven dat men namens u de bezwaarprocedure mag voeren.

Klacht

Bent u ontevreden over het zorgkantoor? Bijvoorbeeld over de manier waarop we de Wlz uitvoeren? Of misschien vindt u dat we te langzaam werken? Of u bent niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Laat ons weten wat uw klacht is. Dit kunt u doen door ons een brief te sturen of door ons te mailen. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Wat gebeurt er daarna?

We geven zo snel mogelijk antwoord op uw klacht. U ontvangt in ieder geval binnen 6 weken schriftelijk antwoord op uw klacht. In veel gevallen vinden we al snel een oplossing waar iedereen tevreden over is. Kunt u zich niet vinden in de afhandeling van uw klacht over de uitvoering van de Wlz? Dan kunt u de klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Klachten over een door het Zorgkantoor gecontracteerde zorginstelling?
Bent u ontevreden over een door het zorgkantoor gecontracteerde zorginstelling? Dan kunt u een klacht indienen. Heeft u een klacht over een zorgverlener die u betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Wat kunt u doen?
Bespreek uw onvrede eerst met uw zorginstelling. Probeer samen met hen het probleem op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een klacht indienen. Iedere zorginstelling is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook heeft iedere zorginstelling een klachtenfunctionaris.

Vindt u het moeilijk of vervelend om met uw zorginstelling in gesprek te gaan? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliƫnt ondersteuner of de klachtenfunctionaris van uw zorginstelling. Zij kunnen u helpen als u een klacht heeft. De hulp die u van hen krijgt is gratis en onafhankelijk.
Klikt u hier voor de contactgegevens van de onafhankelijke cliƫntondersteuner.

U kunt uw klacht ook bij ons indienen. Stuur uw klacht (brief of e-mail) naar het zorgkantoor. Als u daarvoor toestemming geeft, dan kunnen we in gesprek met de zorginstelling om tot een oplossing te komen.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.