Gewaarborgde hulp

Mannelijke mantelzorger laat folder zien aan oude vrouw

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Een gewaarborgde hulp kan u hierbij helpen, door de taken van het pgb van u over te nemen. Deze persoon zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb.

Mannelijke mantelzorger laat folder zien aan oude vrouw

Wat doet een gewaarborgde hulp?

De gewaarborgde hulp:

 • helpt u met de formulieren voor de aanvraag van uw pgb;
 • voert samen met u het bewuste keuze-gesprek;
 • helpt u met het afsluiten van zorgovereenkomsten;
 • controleert de declaraties die uw zorgverlener stuurt, en dient ze in bij de Sociale Verzekeringsbank;
 • is aanwezig bij het huisbezoek;
 • beoordeelt of uw zorg goed is;
 • co├Ârdineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan.

Wie kan gewaarborgde hulp worden?

U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp is. Dat mag een familielid of uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders. Wel stellen we een aantal eisen aan de gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp:

 • woont op redelijke afstand van u, of toont aan dat hij - ondanks de fysieke afstand - aan de taken en plichten voldoet;
 • zit niet in de Wet schuldsanering, heeft geen schulden en is niet failliet verklaard;
 • staat niet onder bewind of curatele;
 • is geen zorgverlener van u (uitzonderingen kunnen we beoordelen);
 • is het aanspreekpunt voor het Zorgkantoor;
 • heeft in totaal niet meer dan 3 budgethouders;
 • heeft zich in het verleden ook gehouden aan de taken en verantwoordelijkheden van een gewaarborgde hulp (indien van toepassing).

Is een gewaarborgde hulp verplicht?

Iedere budgethouder kan een gewaarborgde hulp aanstellen. Maar soms is het verplicht. Heeft u een indicatie voor een zorgprofiel 4 t/m 7 VV of 4 t/m 8 VG? Dan is een gewaarborgde hulp verplicht.

Hoe word je een gewaarborgde hulp?

Gebruik het formulier Verklaring gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. Wij beoordelen dan of uw gewaarborgde hulp aan de eisen voldoet. Verandert er iets? Dan moet u dit doorgeven aan het Zorgkantoor.

Verklaring gewaarborgde hulp

Voor het aanstellen van een gewaarborgde hulp is een verklaring nodig. Vul het document in en stuur het op.

Verklaring gewaarborgde hulp

Veelgestelde vragen

Is uw vraag nog niet beantwoord? Bekijk dan het document 'Vraag en antwoord gewaarborgde hulp'.

Vraag en antwoord gewaarborgde hulp