GGZ: toegang tot de Wlz vanaf 2021

Heeft u levenslange intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig? En heeft u hiervoor een blijvende behoefte aan permanent toezicht. Of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan verandert er wat voor u. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg vergoed.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2021 wordt de GGZ-zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Dit geeft u de zekerheid dat de zorg voor de lange termijn is geregeld. Een indicatie voor de langdurige zorg hoeft maar 1 keer aangevraagd te worden. Behalve als uw zorgbehoefte verandert.  

Jonger dan 18 jaar en GGZ-zorg nodig? Deze zorg valt voorlopig nog onder de Jeugdwet.  

Een indicatie aanvragen bij het CIZ  

Voor de langdurige zorg heeft u een indicatie nodig. U (of uw vertegenwoordiger) vraagt een indicatie aan bij het CIZ. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? U heeft recht op cliëntondersteuning. U kunt ook uw gemeente vragen naar de mogelijkheden. Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig. 

U krijgt binnen 6 weken een brief van het CIZ. In de brief staat of u een Wlz-indicatie krijgt. Een Wlz-indicatie blijft altijd geldig. 

Let op!
 Het CIZ krijgt op dit moment veel aanvragen. De beoordeling duurt daarom langer. Kijk hier voor meer informatie over de gevolgen.

Meer weten over de Wlz-indicatie? In een kort filmpje (rechts boven) wordt uitgelegd wat het voordeel is van een Wlz-indicatie én hoe u die aanvraagt.

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? 
U krijgt een brief van het CIZ. Het Zorgkantoor ontvangt ook bericht en nemen contact met u op. U hoeft hiervoor niets te doen. Het Zorgkantoor regelt dat u langdurige zorg ontvangt. 

Is uw aanvraag afgewezen?
U krijgt een brief van het CIZ. Het CIZ legt aan u of uw contactpersoon uit waarom de aanvraag is afgewezen. Dit verandert niets aan de zorg die u nu heeft. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het CIZ.


Zorg, ondersteuning en behandeling

Het Zorgkantoor regelt de langdurige zorg. Wij nemen contact met u op en kunnen u helpen om een keuze te maken. U kunt kiezen voor verschillende vormen van zorg. U kunt zorg krijgen via een instelling bij u thuis, in een instelling gaan wonen of zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Wat de mogelijkheden precies zijn, is afhankelijk van uw situatie. 

Hulpmiddelenzorg

Heeft u naast GGZ-zorg ook een lichamelijke beperking waarvoor u hulpmiddelen gebruikt? Dan geldt na ingang van uw Wlz-indicatie het volgende:

1. Wanneer u bij een Wlz-aanbieder woont, dan worden mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel en een scootmobiel vanuit de Wlz vergoedt. Dit geldt ook voor ‘roerende voorzieningen’ zoals tilliften en hoog-laagbedden.

Let op: maakt u al gebruik van hulpmiddelen van de gemeente? Dan blijft de gemeente verantwoordelijk of neemt het zorgkantoor uw hulpmiddelen over.

2. Ontvangt u thuis Wlz-zorg? Dan regelt de gemeente en/of uw zorgverzekeraar de hulpmiddelen. 
Lees meer informatie over hulpmiddelen

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Bij de overgang naar Wlz-zorg kan de hoogte van de eigen bijdrage veranderen. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, bepaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK houdt daarbij rekening met uw inkomen, uw persoonlijke situatie en of u thuis woont of bij een zorgaanbieder. Meer weten over uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken of de informatiebrochure bekijken.

Vragen?

We snappen dat de overgang naar de Wlz veel vragen bij u oproept. We hebben daarom een lijst met vragen en antwoorden voor u samengesteld.

Cliëntondersteuning

U heeft recht op gratis ondersteuning voor informatie en advies. Als u een Wlz-indicatie heeft, kunt u voor uw vragen terecht bij het Zorgkantoor. Heeft u (nog) geen Wlz-indicatie? Dan kunt u terecht bij uw gemeente. 

Alle informatie op 1 plek

Heeft u straks zelf zorg nodig, kent u iemand die zorg nodig heeft, of bent u zorgverlener? Lees meer informatie over de GGZ

Langdurige zorg ontvangen

Heeft u langdurige zorg nodig? We vertellen u graag wat er komt kijken bij het aanvragen van langdurige zorg.

Naar stappenplan

Wilt u contact met ons?