GGZ: toegang tot de Wlz vanaf 2021

Heeft u levenslange intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig? En heeft u hiervoor een blijvende behoefte aan permanent toezicht. Of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan verandert er wat voor u. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg vergoed.

Wat betekent dit voor u?

Tot en met 31 december 2020 wordt de GGZ vergoed vanuit de gemeente (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). De toegang van de GGZ tot de Wlz vanaf 1 januari 2021 geeft u de zekerheid dat zorg voor de lange termijn is geregeld. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. U hoeft niet meerdere keren beoordeeld te worden, tenzij uw zorgbehoefte verandert.

Jonger dan 18 jaar? Dan blijft de zorg voorlopig onder de Jeugdwet vallen. 

Meer informatie over de overgangsregeling vindt u op de website van informatielangdurigezorg.nl.

Heeft u vragen hierover? Een overzicht met de veelgestelde vragen en antwoorden vindt u hier

Indicatiestelling door het CIZ

Heeft u nog geen indicatie? U (of uw vertegenwoordiger) vraagt Wlz-zorg aan bij het CIZ. Heeft u recht op Wlz-zorg? Dan geeft het CIZ een indicatie af. Het zorgkantoor ontvangt dit bericht ook en neemt contact met u op. 

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen voor een Wlz-indicatie binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat u een besluit ontvangt. Als de indicatie wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd houdt u recht op de bestaande zorg via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet). Ggz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar die na 1 januari worden gegeven, gaan in op de datum van het indicatiebesluit. Er is geen sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan hier.  De continuïteit van zorg voor u mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen afspraken gemaakt om dit goed te organiseren.

Zorg, ondersteuning en behandeling

Het Zorgkantoor regelt de langdurige zorg. Wij nemen contact met u op via de welkomstbrief en eventueel telefonisch om u te helpen met uw keuze voor passende zorg. De zorg kan bijvoorbeeld geleverd worden via een instelling bij u thuis, in een instelling, of via een persoonsgebonden budget (pgb). Wat de mogelijkheden precies zijn, is afhankelijk van uw situatie.

Hulpmiddelenzorg

Heeft u naast zorg ook een lichamelijke beperking waarvoor u hulpmiddelen gebruikt? Dan geldt na ingang van uw Wlz-indicatie het volgende:

1. Wanneer u gaat wonen bij een Wlz-aanbieder dan worden mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel en een scootmobiel vanuit de Wlz vergoedt. Dit geldt ook voor ‘roerende voorzieningen’ zoals tilliften en hoog-laagbedden.

Let op: maakt u al gebruik van hulpmiddelen van de gemeente? Dan blijft de gemeente verantwoordelijk of neemt het zorgkantoor uw hulpmiddelen over.

2. Ontvangt u thuis Wlz-zorg? Dan worden hulpmiddelen verstrekt door de gemeente en/of zorgverzekeraar.

Kijk voor meer algemene informatie op de website van VWS.

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Bij de overgang naar Wlz-zorg kan de hoogte van de eigen bijdrage veranderen. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, bepaalt het CAK. Het CAK houdt daarbij rekening met uw inkomen, uw persoonlijke situatie en of u thuis woont of bij een zorgaanbieder. Meer weten over uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken of de informatiebrochure bekijken.

Vragen?

We snappen dat de overgang naar de Wlz veel vragen bij u oproept. We hebben daarom een lijst met vragen en antwoorden voor u samengesteld.

Cliëntondersteuning

U heeft recht op gratis ondersteuning voor informatie en advies. Voor vragen over de zorg vanaf 1 januari 2021 kunt u bij het Zorgkantoor terecht. Heeft u vragen over de zorg die u ontvangt in het jaar 2020, dan kunt u terecht bij uw gemeente.

Alle informatie op 1 plek

Heeft u straks zelf zorg nodig, kent u iemand die zorg nodig heeft, of bent u zorgverlener? Voor alle informatie over de overgang voor GGZ-klanten naar de Wlz verwijzen we u naar de website van VWS.

Hulp bij het regelen?

Heeft u langdurige zorg nodig? We helpen u om uit te zoeken of:

Hulp bij het regelen

Wilt u contact met ons?