GGZ: toegang tot de Wlz vanaf 2021

Oude man met baard

Heeft u levenslange intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig? En heeft u hiervoor een blijvende behoefte aan permanent toezicht. Of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan verandert er wat voor u. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg vergoed.

Oude man met baard

Wat betekent dit voor u?

Tot en met 31 december 2020 wordt de GGZ vergoed vanuit de gemeente (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). De toegang van de GGZ tot de Wlz vanaf 1 januari 2021 geeft u de zekerheid dat zorg voor de lange termijn is geregeld. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. U hoeft niet meerdere keren beoordeeld te worden, tenzij uw zorgbehoefte verandert.

Jonger dan 18 jaar? Dan blijft de zorg voorlopig onder de Jeugdwet vallen. 

Indicatiestelling door het CIZ

U (of uw vertegenwoordiger) vraagt Wlz-zorg aan bij het CIZ. U kunt dat vanaf januari 2020 doen. Heeft u al een indicatie ontvangen? Dan sturen wij u 2 weken na ontvangst van de indicatie een welkomstbrief met informatie. Daarin staat onder andere dat u uw zorg vanaf 1 januari 2021 ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot die tijd blijft uw gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de zorg.

Zorg, ondersteuning en behandeling

Het Zorgkantoor regelt de langdurige zorg. Wij nemen contact met u op via de welkomstbrief en eventueel telefonisch om u te helpen met uw keuze voor passende zorg. De zorg kan bijvoorbeeld geleverd worden via een instelling bij u thuis, in een instelling, of via een persoonsgebonden budget (pgb). Wat de mogelijkheden precies zijn, is afhankelijk van uw situatie.

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Bij de overgang naar Wlz-zorg kan de hoogte van de eigen bijdrage veranderen. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, bepaalt het CAK. Het CAK houdt daarbij rekening met uw inkomen, uw persoonlijke situatie en of u thuis woont of bij een zorgaanbieder. Meer weten over uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken of de informatiebrochure bekijken.

Vragen?

We snappen dat de overgang naar de Wlz veel vragen bij u oproept. We hebben daarom een lijst met vragen en antwoorden voor u samengesteld.

Cliƫntondersteuning

U heeft recht op gratis ondersteuning voor informatie en advies. Voor vragen over de zorg vanaf 1 januari 2021 kunt u bij het Zorgkantoor terecht. Heeft u vragen over de zorg die u ontvangt in het jaar 2020, dan kunt u terecht bij uw gemeente.

Alle informatie op 1 plek

Heeft u straks zelf zorg nodig, kent u iemand die zorg nodig heeft, of bent u zorgverlener? Voor alle informatie over de overgang voor GGZ-klanten naar de Wlz verwijzen we u naar de website van VWS.

Hulp bij het regelen?

Heeft u langdurige zorg nodig? We helpen u om uit te zoeken of:

Hulp bij het regelen

Wilt u contact met ons?