Klacht indienen

Bent u ontevreden over het Zorgkantoor? Bijvoorbeeld over de manier waarop we de Wlz uitvoeren? Of over de manier waarop we werken? Of over de manier waarop u bent behandeld? Laat ons weten wat uw klacht is. U dient uw klacht in door ons een brief te sturen of te mailen.

We geven vervolgens zo snel mogelijk antwoord op uw klacht. U ontvangt in elk geval binnen 6 weken schriftelijk antwoord op uw klacht. In veel gevallen vinden we al snel een oplossing waarover iedereen tevreden is. Kunt u zich niet vinden in de afhandeling van uw klacht over de uitvoering van de Wlz? Dan kunt u de klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Klachten over een zorginstelling?

Bent u ontevreden over een zorginstelling die door het Zorgkantoor is gecontracteerd? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. 

Dat doet u zo:

  • Bespreek uw onvrede eerst met uw zorginstelling. Probeer samen met hen het probleem op te lossen.
  • Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een klacht indienen. Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook heeft elke zorginstelling een klachtenfunctionaris.
  • Vindt u het moeilijk of vervelend om met uw zorginstelling in gesprek te gaan? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner of de klachtenfunctionaris van uw zorginstelling. Zij kunnen u helpen als u een klacht heeft. De hulp die u van hen krijgt, is gratis en onafhankelijk. Klik hier voor de contactgegevens van de onafhankelijke cliëntondersteuner
  • U kunt uw klacht ook bij ons indienen. Stuur uw klacht (brief of e-mail) naar het Zorgkantoor. Als het nodig is en u daarvoor toestemming geeft, kunnen we in gesprek met de zorginstelling proberen om tot een oplossing te komen.
  • Lukt dat niet? Meld uw klacht bij de landelijke geschillencommissie.

Klachten over een zorgverlener bij een persoonsgebonden budget?

Bij een pgb bent u als budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingekochte zorg en kunt u daarom met uw klacht terecht bij de zorgverlener.   

Met welke klachten kunt u naar het Zorgkantoor?

  • U hebt een klacht over de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) door het Zorgkantoor;
  • U hebt een klacht over een zorgverlener of een zorginstelling die door het Zorgkantoor is gecontracteerd;
  • U bent het niet eens met een beslissing.

Stuur uw klacht naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Bezwaar & Klacht Wlz
Postbus 477
7500 AL Enschede

Of mail ons uw klacht.

U kunt ons ook bellen. We helpen u graag. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op het telefoonnummer: 053 485 63 10.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het Zorgkantoor? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Bezwaar maken