Overlijden

Ook als een dierbare komt te overlijden, kunt u als naaste bij het Zorgkantoor terecht voor informatie en advies over het afronden van zaken. Bijvoorbeeld bij het leeghalen van de kamer of bij de zorg die na overlijden geboden wordt.

Zorg na overlijden

Woonde uw naaste bij een zorgaanbieder en is hij daar overleden? Dan vallen de kosten voor het schouwen, gereedmaken voor transport en tijdelijk koelen na het overlijden onder de kosten voor verblijf in een instelling. Hier mogen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht. De kosten voor het afleggen en opbaren komen voor rekening van de familie. Ook voor Wlz-zorg thuis geldt dat de laatste zorg na overlijden een verantwoordelijkheid is van de nabestaanden.

Kamer ontruimen

Als de overledene in een zorginstelling verbleef, krijgen nabestaanden over het algemeen 7 dagen de tijd om de kamer te ontruimen. De instelling maakt - in goed overleg met de cliëntenraad - beleid over het ontruimen van de kamer na overlijden. Vraag dus aan de zorgaanbieder welke afspraken hierover zijn gemaakt.

Woont u samen met uw partner in een tweepersoonskamer bij de zorgaanbieder en komt uw partner te overlijden? Vraag uw zorgaanbieder naar de afspraken en mogelijkheden.

Vragen of klachten?

Heeft u een vraag of bent u niet tevreden over de zorg in uw zorginstelling?

Neem contact met ons op