Vaststellingsbeschikking

Eén keer per jaar ontvangt u als budgethouder een vaststellingsbeschikking. Dit is een brief waarin de hoogte van uw pgb staat en wat u heeft uitgegeven. De vaststellingsbeschikking geeft een overzicht van het pgb Wlz over de periode van een jaar, bijvoorbeeld van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021).

We maken dit overzicht op basis van de gegevens die wij van de SVB hebben ontvangen. Het gaat over de bestedingen van het voorgaande jaar.
Als u de vaststellingsbeschikking hebt ontvangen, vragen we u deze te controleren aan de hand van uw eigen administratie. Als dit klopt hoeft u verder niets te doen en kunt de brief in uw eigen administratie bewaren. Als er nog niet betaalde facturen zijn, vragen we u om deze zo spoedig mogelijk naar de SVB te sturen.

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. 

Bezwaar maken