Voetzorg

Weten wie de kosten van voetverzorging moet betalen? Dit hangt af van welk type voetverzorging sprake is. De zorgaanbieder beepaalt welk type voetverzorging nodig is. Er zijn 3 categorieën. Meer hierover leest u hieronder. 

Noodzakelijke voetverzorging

Noodzakelijke voetverzorging valt onder persoonlijke verzorging en wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij noodzakelijke voetverzorging maakt het niet uit wie de zorg biedt. Dat kan een verzorgende zijn, een pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut. Ook maakt het niet uit of de voetverzorging plaatsvindt binnen een Wlz-instelling of daarbuiten. Uw zorgaanbieder bepaalt wie de zorg levert en betaalt de kosten van de noodzakelijke voetzorg. Deze kosten mag hij dus niet bij u in rekening brengen. Kiest u voor een andere zorgverlener dan uw zorgaanbieder heeft aangewezen? Dan zijn de kosten voor uw rekening. Het is belangrijk dat uw zorgaanbieder u goed informeert over de mogelijkheden.

Betalen met een pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u de noodzakelijke voetverzorging betalen vanuit uw budget. Dit geldt niet voor medisch noodzakelijke geneeskundige voetzorg of cosmetische voetverzorging.

Medisch noodzakelijke voetverzorging

Medisch noodzakelijke voetzorg (ook wel geneeskundige voetzorg genoemd) wordt niet vergoed vanuit de Wlz. Als u geneeskundige zorg nodig heeft (zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn), dan is dit zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In uw zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld. Woont u in een instelling? En ontvangt u van deze instelling ook behandeling? Dan vallen de kosten onder de Wlz. In dit geval zijn de kosten voor rekening van uw zorgaanbieder

Voetzorg in een zorginstelling

Verblijft u in een zorginstelling en krijgt u van dezelfde zorginstelling ook een behandeling? Dan wordt deze geneeskundige voetzorg wel vergoed vanuit de Wlz.

Cosmetische voetverzorging

Cosmetische voetverzorging (niet-noodzakelijke voetzorg) is onverzekerde zorg. Deze kosten zijn voor uw rekening.

Waar kunt u terecht?

Heeft u vragen over uw nieuwe situatie? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Die kan u informatie geven over de zorg die zij verlenen. Komt u er samen met uw zorgaanbieder niet uit? Wij helpen u graag.

Wilt u contact met ons?