Voetzorg

Voor iedereen met een Wlz-indicatie geldt dat alle noodzakelijke voetverzorging, behalve geneeskundige voetzorg, onder persoonlijke verzorging valt. Persoonlijke verzorging wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Noodzakelijke voetverzorging

Bij noodzakelijke voetverzorging maakt het niet uit wie de zorg biedt. Dat kan een verzorgende zijn, een pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut. Uw zorgaanbieder betaalt de kosten van de noodzakelijke voetzorg. Deze kosten mag hij dus niet bij u in rekening brengen.

Betalen met een pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u de noodzakelijke voetverzorging betalen vanuit uw budget. Dit geldt niet voor geneeskundige voetzorg.

Geneeskundige voetzorg

Geneeskundige voetzorg wordt niet vergoed vanuit de Wlz. Als u geneeskundige zorg nodig heeft (zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn), dan is dit zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In uw zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld.

Voetzorg in een zorginstelling

Verblijft u in een zorginstelling en krijgt u van dezelfde zorginstelling ook een behandeling? Dan wordt deze geneeskundige voetzorg wel vergoed vanuit de Wlz.

Waar kunt u terecht?

Heeft u vragen over uw nieuwe situatie? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Die kan u informatie geven over de zorg die zij verlenen. Komt u er samen met uw zorgaanbieder niet uit? Wij helpen u graag.

Wilt u contact met ons?