Wlz in het buitenland

Scootmobiel op dijk

Heeft u een Wlz-indicatie en gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk in het buitenland? In een aantal situaties heeft u recht op (een vergoeding van) Wlz-zorg. Hierbij maken we onderscheid tussen het persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura.

Scootmobiel op dijk

Zorg in natura

Krijgt u zorg in een instelling of ontvangt u zorg thuis via een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt)? En gaat u tijdelijk naar het buitenland? Dan heeft u recht op de benodigde Wlz-zorg of een vergoeding daarvan. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland.

U kunt maximaal voor een periode van 13 weken zorg in het buitenland inkopen. Ontvangt u palliatieve zorg en wilt u naar het buitenland? Dan geldt een maximum van één jaar

Vergoeding

De vergoeding voor de kosten van Wlz-zorg in het buitenland is nooit hoger dan het bedrag dat voor die zorg in Nederland wordt betaald. Het is mogelijk dat niet alle kosten van Wlz-zorg in het buitenland worden vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
Bent u 18 jaar of ouder? Dan geldt, ook in het buitenland, een eigen bijdrage.

Aanvraag

Informeer tijdig bij uw eigen zorgverzekeraar naar de benodigdheden voor een aanvraag van (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland.

Bent u verzekerd bij Menzis, AnderZorg, Hema of PMA en ontvangt u geen pgb? Dan kunt u uw aanvraag versturen naar zorgaanbiederswlz@menzis.nl.

Ontvangt u een pgb van Menzis Zorgkantoor en wilt u naar het buitenland? Lees dan hier verder.

Pgb in het buitenland

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan gelden er andere voorwaarden.

Lees meer

Welke gegevens moet ik meesturen?

Een omschrijving van de geleverde zorg in het buitenland:

  • Vermeld bij verblijf het dagtarief dat in rekening is gebracht door de zorgaanbieder
  • Specificatie van de hoeveelheid uren en geleverde zorg

(Kopie van de) originele offerte waarop de volgende gegevens vermeld staan:

  • Volledig adres en handelsnaam van de zorgaanbieder
  • Factuurnummer en factuurdatum
  • De periode waarin u de zorg heeft ontvangen
  • Bankrekeningnummer/BIC nummer
  • Specificatie van de zorgkosten

Indien van toepassing: een terminaliteitsverklaring van de arts

Antwoord

Is de aanvraag compleet? Dan sturen we u binnen twee weken een brief of mail waarin staat dat uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Bij een goedgekeurde aanvraag vindt de vergoeding plaats op restitutiebasis. U betaalt de rekening voor de geleverde zorg in het buitenland vooraf aan de zorgaanbieder. Bij terugkomst in Nederland levert u de originele nota’s bij ons in waarna wij de kosten (deels) aan u vergoeden.