Vptz kosteloze hulp in de terminale zorg

Oude vrouw in bed pratend met vrouw

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ondersteuning zodat deze laatste fase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden

Oude vrouw in bed pratend met vrouw

De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. VPTZ-vrijwilligers komen daar waar een patiënt thuis is, dus ook in een verzorgings- of verpleeghuis.

Mantelzorgers ontlasten

VPTZ Nederland is een koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillig palliatieve terminale zorg. Deze landelijke organisatie bestaat al 32 jaar en heeft ruim 11.000 vrijwilligers. VPTZ-vrijwilligers kunnen in mantelzorgers ontlasten als er spraken is van een terminale patiënt. Mantelzorgers zijn soms al maanden belast met de terminale zorg van bijvoorbeeld een partner, een vader of moeder. Men doet het uit liefde, maar de zorg kan enórm vermoeiend en zelfs belastend zijn. Voorbeeld van een veel voorkomende thuissituatie: de mantelzorger wil een keer overdag zélf de boodschappen doen, ergens naartoe gaan om te ontspannen of ‘s nachts beter slapen en niet uit bed hoeven vanwege de zorg voor de terminale huisgenoot.

VPTZ kan delen meerdere dagdelen en/of nachten in de week kosteloos bij een patiënt komen waken en doet dat in overleg met de mantelzorger(s) en de formele organisatie die al dagelijks de zorg heeft voor de (para-)medische handelingen.

VPTZ bij u in de buurt

Bent u benieuwd waar u bij u in de buurt een beroep kunt doen op VPTZ? Kijk dan op de website www.vptz.nl. De vrijwilligers hebben heel bewust voor dit specifieke vrijwilligerswerk gekozen, zij hebben speciale cursussen gevolgd en hebben ervaring. Bel gerust naar een coördinator in uw omgeving voor vrijblijvende informatie. Als de nood hoog is, is VPTZ nabij.

Wilt u contact met ons?