Wat is langdurige zorg?

Zware, intensieve zorg die voor langere tijd nodig is, dat noemen we langdurige zorg. Voor kwetsbare ouderen en mensen met een handicap. Langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wie langdurige zorg mag krijgen, bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U krijgt dan een Wlz-indicatie. Met een Wlz-indicatie krijgt u alle begeleiding en zorg die nodig is. Zoals verpleging en verzorging. Het Zorgkantoor koopt de zorg in en helpt u bij het regelen. 

In een instelling of thuis

Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt ook thuis blijven wonen met intensieve zorg. Dit kan alleen als u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. In de wet staat namelijk dat u verantwoorde en doelmatige zorg moet kunnen krijgen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.

Veel voorkomende vragen

Iedereen die in Nederland inkomen uit werk en woning heeft, betaalt premie volksverzekeringen. We noemen dat ook wel loonbelasting. Een van de volksverzekeringen is de Wet langdurige zorg (Wlz). Langdurige zorg wordt betaald uit de inkomsten uit die volksverzekering.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

  • Verblijf in een zorginstelling Met een zogeheten Wlz-indicatie (hier staat in dat u Wlz-zorg nodig heeft) krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
  • Medische zorg Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • Dagbesteding Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Vervoer naar de plek van behandeling Zoals vervoer naar het ziekenhuis.
  • Hulpmiddelen Denk aan een rolstoel of medicijnen.
Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Voor langdurige zorg regelt het zorgkantoor dit vanuit de Wlz.

Een mix van zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb) is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een zorg thuis met een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Het persoonsgebonden (pgb) is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s:

  1. pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  2. pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)
  3. pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet
  4. pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Menzis Zorgkantoor regelt de zorg voor de Wlz. Die zorg kan thuis of in een instelling plaatsvinden. De kosten worden door het zorgkantoor betaald (natura) of in sommige gevallen vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen, om zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Uw gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor een beperkte groep mensen. Deze mensen hebben blijvend, de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Uw zorgkantoor regelt de uitvoering van de Wlz. 

Wmo- hulp aanvragen

Wilt u contact met ons?

 

Vragen over langdurige zorg
Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

 

Vragen over uw pgb
Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

Of stel uw vraag via ons contactformulier


Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.