Actuele informatie

Informatie over het Persoongebonden Budget

U krijgt veel informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), PGB en zorg in natura waarin u diverse regels en procedures vindt. Op deze informatiepagina houden we u op de hoogte van nieuwe regelingen, zaken om goed op te letten en andere belangrijke informatie. We houden deze pagina up to date zodat u hier altijd het laatste nieuws vindt.

Aanvraagproces terminale zorg per 1 januari 2018 eenvoudiger

Publicatiedatum 25 januari 2018 

Op 1 januari 2018 verandert het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een Wlz-indicatie. PTZ is zorg in de laatste levensfase en kan worden ingezet zodra u of uw naaste behoefte aan deze zorg krijgt. 

Huidige situatie
Voor PTZ met een ingangsdatum in 2017 heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie kunt u nog tot en met 5 januari 2018 aanvragen. 

Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018
In 2018 kan uw zorgaanbieder de PTZ direct inzetten. Er hoeft geen indicatie bij het CIZ te worden aangevraagd. Koopt u of uw naaste de benodigde zorg in met een persoonsgebonden budget (PGB) en past de PTZ niet binnen het huidige budget? Dan kunt u extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft u een terminaliteitsverklaring nodig van de behandelend arts.

Heeft u vragen?
De Menzis Zorgadviseur helpt u graag. U kunt de Menzis Zorgadviseur van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 222 42 42.

Heeft u een vraag over het Persoonsgebonden Budget? Onze afdeling PGB-Wlz beantwoordt graag uw vragen. U kunt maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met het telefoonnummer 088 222 49 49.

Verandering aanspraak verpleging in de Wlz per 2018

Publicatiedatum 25 januari 2018

Heeft u een Wlz-indicatie, dan wordt alle verpleging voor u vanaf 1 januari 2018 vanuit de Wlz vergoed. Deze zorg wordt niet ten laste van uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering gebracht.

Heeft u een Wlz-indicatie en ontvangt u verpleging die wordt aangestuurd door de medisch specialist? Dan wijzigt er voor u niets. Het gaat dan om uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld een nierdialyse.

Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018?
In 2018 kan uw zorgaanbieder de verpleging direct inzetten. Koopt u de benodigde zorg in met een PGB en past de verpleging niet binnen het huidige budget? Dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. 

Wilt u deze zorg in natura afnemen dan kunt u bij uw zorgkantoor informeren bij welke zorgaanbieders deze zorg is ingekocht.

Hulp of meer informatie?
De Menzis Zorgadviseur helpt u graag. U kunt de Menzis Zorgadviseur van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 222 42 42.

Heeft u een vraag over het Persoonsgebonden Budget? Onze afdeling PGB-Wlz beantwoordt graag uw vragen. U kunt maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met het telefoonnummer 088 222 49 49.

Special Jaarovergang

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2018 goed te beginnen. Maar u kunt zelf ook dingen doen om goed voorbereid 2018 in te gaan. Met deze special wil de SVB u daarbij helpen. 

Informatiebulletins

Het informatiebulletin geeft u informatie over de wijzigingen in de langdurige zorg. Er staat informatie in over de tarieven, budgetgarantie en de Wet minimumloon. Het informatiebulletin is meegestuurd met de toekenningsbeschikking voor 2018.

Bewuste-keuze-gesprek

U kunt voor een PGB kiezen als het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) heeft vastgesteld dat u recht heeft op langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voordat u een budget krijgt, toetst het zorgkantoor of u hiervoor in aanmerking komt via een persoonlijk bewuste-keuze-gesprek.

PGB en buitenland

U mag uw PGB nog maar maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg tijdens verblijf in het buitenland. Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat dan moet u dat melden aan het zorgkantoor. 

Formulieren en folders

Als u graag wat meer informatie wilt, dan kunt u altijd kijken bij de folders. Hier vindt u bijvoorbeeld de folder 'Heeft u langdurige zorg nodig?' van het Menzis Zorgkantoor en de folder ‘Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen’. Maar ook de folder 'Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen' van ZiNL kan voor u interessant zijn. 

Zoekt u specifiek informatie over het budgetplan PGB of de tarievenlijst Wlz, dan kunt u beter kijken bij de
formulieren en folders voor budgethouders.

Meer informatie:

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.