Actuele informatie

Informatie over het Persoongebonden Budget

U krijgt veel informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), PGB en zorg in natura waarin u diverse regels en procedures vindt. Op deze informatiepagina houden we u op de hoogte van nieuwe regelingen, zaken om goed op te letten en andere belangrijke informatie. We houden deze pagina up to date zodat u hier altijd het laatste nieuws vindt.

Schoonmaken van de woning in de Wlz

Met de overgang van de AWBZ naar de Wlz is het schoonmaken van de woning onderdeel geworden van de Wlz. Door uitvoeringsproblemen heeft de gemeente het schoonmaken van de woning doorbetaald onder de Wmo. Dit stopt per 1 januari 2017. Voor de mensen met een PGB liep dit al via het zorgkantoor per 1 januari 2015 (ophoging budget met een bedrag voor de huishoudelijke hulp).

Heeft u een PGB met deze ophoging? En ontving u daarnaast nog huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Dan krijgt u geen extra PGB toegekend voor schoonmaken van de woning in de Wlz, en ook geen schoonmaken van de woningen in zorg en natura. Dit valt al binnen de PGB aanspraak in de Wlz.

Special Jaarovergang

Het jaar 2016 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2017 goed te beginnen. Maar u kunt zelf ook dingen doen om goed voorbereid 2017 in te gaan. Met deze special wil de SVB u daarbij helpen. 

Wlz-indiceerbaren

U heeft een PGB op basis van extramurale functies. U valt dus onder groep Wlz indiceerbaren. In de loop van 2016 bent u opnieuw beoordeeld door het CIZ. Uit deze beoordeling is gekomen dat ongeveer 75% van deze groep een Wlz indicatie heeft gekregen meestal met ingang van 1-1-2017. 25% voldoet niet aan de criteria voor de Wlz en zal uitstromen van de Wmo en/of Zvw. De uitstroomdatum stond gepland voor 31-12-2016. VWS heeft echter besloten om de uitstroom te verlengen naar 30-6-2017.

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen?

Ook dan houdt u de zorg zoals u deze ook in 2016 had. De hoogte van de PGB in 2017 zal ten minste gelijk zijn aan die van 2016. U houdt de status Wlz-indiceerbare tot 1 januari 2020. Dat betekent dat u recht houdt op de zorg thuis die u in 2016 ontving. Wilt u wel uw zorgprofiel Wlz in laten gaan in 2017, dan kunt u contact opnemen met de afdeling PGB.

Heeft u geen Wlz-indicatie gekregen?

U krijgt een toekenning PGB voor 2017 tot en met 30-6-2017, waarvan de hoogte ten minste gelijk is aan de van 2016, berekend naar rato voor een half jaar. Voor voortzetting van de zorg kunt u zich melden bij uw gemeente of zorgverzekering.

Informatiebulletins

Het informatiebulletin van Zorginstituut Nederland geeft u informatie over de wijzigingen in de langdurige zorg. Er staat informatie in over trekkingsrecht, tarieven en budgetgarantie. In 2015 zijn diverse informatiebulletins verstuurd om u te informeren over de tarieven, trekkingsrecht en de wijzigingen in de langdurige zorg. In het najaar van 2016 zal er weer een informatiebulletin worden verstuurd.

Bewuste-keuze-gesprek

U kunt voor een PGB kiezen als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat u recht heeft op langdurig verblijf in een zorginstelling of bij een indicatie met een zorgbehoefte langer dan een jaar als het gaat om persoonlijke verzorging en verpleging. Voordat u een budget krijgt, toetst het zorgkantoor of u hiervoor in aanmerking komt via een persoonlijk bewuste-keuze-gesprek.

PGB en buitenland

U mag uw PGB nog maar maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg tijdens verblijf in het buitenland. Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat dan moet u dat melden aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor kijkt dan of uw PGB aangepast moet worden aan het prijsniveau van het land waar u naar toe gaat.

Formulieren en folders

Als u graag wat meer informatie wilt, dan kunt u altijd kijken bij de folders. Hier vindt u bijvoorbeeld de folder 'Heeft u langdurige zorg nodig?' van het Menzis Zorgkantoor en de folder ‘Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen’. Maar ook de folder 'Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen' van ZiNL kan voor u interessant zijn. 

Zoekt u specifiek informatie over het budgetplan PGB of de tarievenlijst Wlz, dan kunt u beter kijken bij de
formulieren en folders voor budgethouders.

Meer informatie:

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.