Actuele informatie

Informatie over het Persoonsgebonden Budget

U krijgt veel informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz), PGB en zorg in natura waarin u diverse regels en procedures vindt. Op deze informatiepagina houden we u op de hoogte van nieuwe regelingen, zaken om goed op te letten en andere belangrijke informatie. We houden deze pagina up to date zodat u hier altijd het laatste nieuws vindt.

SVB vraagt om een zorgovereenkomst met derdenbeding

Publicatiedatum 6 augustus 2018

Wat is een derdenbeding?
Vanaf 1 januari 2019 stelt de wet Regeling langdurige zorg (Rlz) een zorgovereenkomst met derdenbeding verplicht. Dit beding bevat afspraken waardoor eventuele vorderingen op uw zorgverlener verhaald kunnen worden, in plaats van op u.

Heeft u nog een lopende zorgovereenkomst zonder derdenbeding?
Bestaande zorgovereenkomsten waarin het derdenbeding nog niet is opgenomen moeten voor 1 januari 2019 zijn vervangen door een modelzorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat merkt u hiervan?
Sommige budgethouders krijgen hierover binnenkort een brief van de SVB of hebben deze inmiddels ontvangen. Andere budgethouders later dit jaar. In deze brief vraagt de SVB u om een nieuwe zorgovereenkomst te maken waarin het derdenbeding is opgenomen. De SVB start alvast met het opvragen zodat zij en wij uw nieuwe zorgovereenkomst kunnen beoordelen.

Heeft u de nieuwe zorgovereenkomst, inclusief derdenbeding, al gebruikt met uw zorgverlener(s)?
Dan ontvangt u van de SVB geen brief en hoeft u niets te doen.

Wilt u ook andere wijzigingen opnemen in uw zorgovereenkomst?
Bijvoorbeeld veranderingen in uw zorg en/of wijziging van uw gegevens? Neemt u dan contact met ons op.

Waarom modelzorgovereenkomsten met een derdenbeding?
Per 1 april 2017 is het gebruik van een modelzorgovereenkomst voor nieuwe budgethouders en nieuwe en/of gewijzigde zorgovereenkomsten verplicht. De SVB stelt deze modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren vast, die verplicht gebruikt moeten worden door budgethouders en hun zorgverleners. In deze modelovereenkomst is een bepaling opgenomen die u beschermt in geval van fraude door de zorgverlener. Dit heet het ‘derdenbeding’.

Meer maatwerk bij Wlz-zorg thuis per 1 juli 2018

Publicatiedatum 2 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 wordt de regeling ‘Extra Kosten Thuis’ uitgebreid. Extra Kosten Thuis (EKT) is extra budget voor Wlz-zorg thuis. Dit is mogelijk als uw zorgprofiel te weinig financiële ruimte biedt en u niet uitkomt met uw budget. Het budget kan dan met maximaal 25% worden verhoogd.

Wie kunnen een beroep doen op EKT?
De huidige EKT-regeling is toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Vanaf 1 juli 2018 is EKT beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis indien: 

  • u zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of modulair pakket thuis (MPT) ontvangt;
  • waarbij het beschikbare aantal uren/budget aantoonbaar onvoldoende is, en;
  • met inzet van EKT alsnog verantwoorde zorg thuis geboden kan worden.

Hoe gaat het vanaf 1 juli 2018?
Koopt u uw zorg in met een PGB? En komt u niet uit met uw huidige budget? Neem dan contact op met de afdeling PGB-Wlz van het zorgkantoor. U krijgt dan een aanvraagformulier. We toetsen vooraf, op basis van het aanvraagformulier en aanvullende voorwaarden, of het extra budget noodzakelijk is. 

Heeft u vragen?
Heeft u een vraag over het PGB? Onze afdeling PGB-Wlz beantwoordt graag uw vragen. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met onze medewerkers op telefoonnummer 088 222 49 49.

Aanvraagproces terminale zorg per 1 januari 2018 eenvoudiger

Publicatiedatum 25 januari 2018 

Op 1 januari 2018 verandert het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een Wlz-indicatie. PTZ is zorg in de laatste levensfase en kan worden ingezet zodra u of uw naaste behoefte aan deze zorg krijgt. 

Huidige situatie
Voor PTZ met een ingangsdatum in 2017 heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie kunt u nog tot en met 5 januari 2018 aanvragen. 

Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018
In 2018 kan uw zorgaanbieder de PTZ direct inzetten. Er hoeft geen indicatie bij het CIZ te worden aangevraagd. Koopt u of uw naaste de benodigde zorg in met een persoonsgebonden budget (PGB) en past de PTZ niet binnen het huidige budget? Dan kunt u extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft u een terminaliteitsverklaring nodig van de behandelend arts.

Heeft u vragen?
De Menzis Zorgadviseur helpt u graag. U kunt de Menzis Zorgadviseur van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 222 42 42.

Heeft u een vraag over het Persoonsgebonden Budget? Onze afdeling PGB-Wlz beantwoordt graag uw vragen. U kunt maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met het telefoonnummer 088 222 49 49.

Verandering aanspraak verpleging in de Wlz per 2018

Publicatiedatum 25 januari 2018

Heeft u een Wlz-indicatie, dan wordt alle verpleging voor u vanaf 1 januari 2018 vanuit de Wlz vergoed. Deze zorg wordt niet ten laste van uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering gebracht.

Heeft u een Wlz-indicatie en ontvangt u verpleging die wordt aangestuurd door de medisch specialist? Dan wijzigt er voor u niets. Het gaat dan om uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld een nierdialyse.

Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018?
In 2018 kan uw zorgaanbieder de verpleging direct inzetten. Koopt u de benodigde zorg in met een PGB en past de verpleging niet binnen het huidige budget? Dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. 

Wilt u deze zorg in natura afnemen dan kunt u bij uw zorgkantoor informeren bij welke zorgaanbieders deze zorg is ingekocht.

Hulp of meer informatie?
De Menzis Zorgadviseur helpt u graag. U kunt de Menzis Zorgadviseur van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 222 42 42.

Heeft u een vraag over het Persoonsgebonden Budget? Onze afdeling PGB-Wlz beantwoordt graag uw vragen. U kunt maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met het telefoonnummer 088 222 49 49.

Special Jaarovergang

Het jaar 2017 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2018 goed te beginnen. Maar u kunt zelf ook dingen doen om goed voorbereid 2018 in te gaan. Met deze special wil de SVB u daarbij helpen. 

Informatiebulletins

Het informatiebulletin geeft u informatie over de wijzigingen in de langdurige zorg. Er staat informatie in over de tarieven, budgetgarantie en de Wet minimumloon. Het informatiebulletin is meegestuurd met de toekenningsbeschikking voor 2018.

Bewuste-keuze-gesprek

U kunt voor een PGB kiezen als het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) heeft vastgesteld dat u recht heeft op langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voordat u een budget krijgt, toetst het zorgkantoor of u hiervoor in aanmerking komt via een persoonlijk bewuste-keuze-gesprek.

PGB en buitenland

U mag uw PGB nog maar maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg tijdens verblijf in het buitenland. Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat dan moet u dat melden aan het zorgkantoor. 

Formulieren en folders

Als u graag wat meer informatie wilt, dan kunt u altijd kijken bij de folders. Hier vindt u bijvoorbeeld de folder 'Heeft u langdurige zorg nodig?' van het Menzis Zorgkantoor en de folder ‘Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen’. Maar ook de folder 'Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen' van ZiNL kan voor u interessant zijn. 

Zoekt u specifiek informatie over het budgetplan PGB of de tarievenlijst Wlz, dan kunt u beter kijken bij de
formulieren en folders voor budgethouders.

Meer informatie:

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.