Informatiebulletin

In het informatiebulletin staan de wijzigingen voor het komende budgetjaar. De zorgkantoren in Nederland versturen het informatiebulletin periodiek aan budgethouders.

Informatiebulletin budgethouder 2022 

In het informatiebulletin 2022 staat informatie over de de hoogte van het pgb-Wlz budget in 2022 en de maximumtarieven 2022. Het informatiebulletin 2022 is in november 2021 gepubliceerd. De inhoud is afgestemd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Lees het informatiebulletin budgethouder 2022

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget?

U vindt hier downloads voor uw administratie, zoals declaratieformulieren, de toekenningstabel voor langdurig verblijf en informatiebulletins.

Formulieren pgb