Minimumloon

Uw zorgverlener heeft recht op het minimumloon en vakantiegeld. Dit minimumloon moet u (minimaal) aanhouden in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.

Dit geldt niet als u een zorgovereenkomst heeft met een zorginstelling of als uw zorgverlener ondernemer is. Dan hoeft u het minimumloon niet te betalen.

Het meest recente minimumloon vindt u op de website van de SVB.

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget?

U vindt hier downloads voor uw administratie, zoals declaratieformulieren, de toekenningstabel voor langdurig verblijf en informatiebulletins.

Formulieren pgb