Formulier Niet-geleverde Wlz-zorg door corona

Door het coronavirus kon uw zorgverlener misschien niet komen werken. Om uw zorgverlener niet in financiële problemen te brengen, heeft het ministerie van VWS u gevraagd om uw zorgverlener toch door te betalen als hij niet kon werken. Dit noemen wij niet-geleverde zorg. De niet-geleverde zorg houdt u zelf bij zodat u deze gegevens kunt doorgeven.

Pgb en corona: doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd

Niet-geleverde zorg bijhouden in administratie

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Ook wordt, in geval de zorg niet kan worden geleverd in verband met besmetting, van budgethouders verwacht dat zij een schriftelijke bevestiging van de besmetting opnemen in hun administratie. De registratie betreft dus alleen zorg en ondersteuning die – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM – niet geleverd kan worden.

In het geval dat de RIVM maatregelen niet kunnen worden gehandhaafd en dagbesteding hierdoor niet of in mindere mate kan worden geleverd, dient de zorgaanbieder hierover de budgethouder schriftelijk - middels het formulier Verklaring dagbesteding - te informeren om doorbetaling van niet-geleverde zorg mogelijk te maken. De budgethouder bewaart het ingevulde formulier in zijn/haar pgb-administratie.

Extra kosten vanwege corona (EKC)
Budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021.

Formulier

Download hieronder het registratieformulier niet-geleverde zorg en de verklaring dagbesteding pgb Wlz.

Formulier invullen

Let bij het invullen van het formulier goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg.
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen
  • U kiest zelf of u de uren wilt registreren per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaal aantal uren maar klopt met de declaraties.
  • De registratieformulieren goed bewaard, ook nadat u deze gegevens met ons hebt gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over de Wlz en het coronavirus? We hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons op via Zorgadvies of afdeling pgb.

Voor actuele informatie en antwoorden op de meeste vragen over het coronavirus (COVID-19) kunt u terecht op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.