Formulier Niet-geleverde Wlz-zorg door corona

Door het coronavirus kon uw zorgverlener misschien niet komen werken. Om uw zorgverlener niet in financiële problemen te brengen, heeft het ministerie van VWS u gevraagd om uw zorgverlener toch door te betalen als hij niet kon werken. Dit noemen wij niet-geleverde zorg. De niet-geleverde zorg houdt u zelf bij zodat u deze gegevens kunt doorgeven.

Pgb en corona: doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd

4 mogelijkheden waarop doorbetaling van niet-geleverde zorg mogelijk is

 1. De budgethouder of zorgverlener is besmet geraakt en/of moet in quarantaine. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.
 2. De dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of het niet kunnen volgen van RIVM-richtlijnen.
 3. De zorgverlener laat zich vaccineren in werktijd. De vaccinatie afspraak moet zoveel mogelijk buiten werktijd ingepland worden. Is dit niet mogelijk? Dan kan maximaal 2 uur per vaccinatiemoment worden uitbetaald als niet-geleverde zorg. Reiskosten worden niet vergoed.
 4. De budgethouder vanwege zijn beperking of ziekte geen mondkapje kan verdragen. Dit kan leiden tot de inzet van minder of geen zorgverleners om het verhoogde risico op besmetting te beperken. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of psychische beperking (zoals autisme of dementerenden) die erg in de war raken door het dragen van mondkapjes of personen waarvan de begeleiders in verband met liplezen geen mondkapje kunnen gebruiken. Deze groep is ook uitgezonderd van de mondkapjesplicht in het personenvervoer (zie art. 6.6 Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19).

Niet-geleverde zorg bijhouden in administratie

Om gebruik te kunnen maken van doorbetalingsregeling houdt de budgethouder een registratie bij van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Doe dit per zorgverlener.

Andere aandachtspunten:

 1. Is er sprake van een besmetting? Dan wordt verwacht dat de budgethouder een schriftelijke bevestiging van de besmetting opneemt in de administratie. Bijvoorbeeld een verklaring van de GGD.
 2. Kunnen de RIVM maatregelen niet worden gehandhaafd? En kan de dagbesteding hierdoor niet of in mindere mate zorg leveren? Dan wordt de budgethouder hierover geïnformeerd door de zorgaanbieder middels het formulier ‘Verklaring dagbesteding pgb Wlz’. De budgethouder bewaart het ingevulde formulier in zijn/haar pgb-administratie.
 3. Is er geen zorg geleverd door de vaccinatie van de zorgverlener óf het niet kunnen gebruiken van mondkapjes? Dan maakt de budgethouder in de administratie inzichtelijk dat er om déze redenen is gedeclareerd.

Extra kosten vanwege corona (EKC)
Budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021.

Formulier

Download hieronder het registratieformulier niet-geleverde zorg en de verklaring dagbesteding pgb Wlz.

Formulier invullen

Let bij het invullen van het formulier goed op de volgende zaken:

 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg.        
 • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier.
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen
 • U kiest zelf of u de uren wilt registreren per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaal aantal uren maar klopt met de declaraties.
 • Zorg ervoor dat de registratieformulieren goed bewaard, ook nadat u deze gegevens met ons hebt gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over de Wlz en het coronavirus? We hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons op via Zorgadvies of afdeling pgb.

Voor actuele informatie en antwoorden op de meeste vragen over het coronavirus (COVID-19) kunt u terecht op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.