Pgb in het buitenland

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Dan kunt u gebruikmaken van uw persoonsgebonden budget (pgb). U kunt uw zorg in het buitenland inkopen.

Permanent in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Tijdelijk in het buitenland

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Dan kunt u gebruik maken van uw pgb. U kunt uw zorg in het buitenland inkopen. Buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. Gaat u naar een land binnen de Europese Unie? Dan mag dat ook langer: maximaal een jaar. U kunt met uw pgb alleen binnen de Europese Unie logeeropvang inkopen.

Langer dan zes weken in het buitenland

Als u langer dan zes weken naar het buitenland gaat, moet u dat verplicht melden aan Menzis Zorgkantoor. Neem contact op met onze medewerkers via 088 222 49 49. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Wij passen uw budget aan

Huurt u in het buitenland een lokale zorgverlener in? Dan kan het zorgkantoor uw pgb-budget voor de periode dat u in het buitenland verblijft verlagen als de kosten daarvan gemiddeld lager zijn dan in Nederland. Dit doen we op grond van het ‘aanvaardbaarheidspercentage’ dat voor dat land geldt.
De aanvaardbaarheidspercentages kunt u hieronder downloaden. 

Mag ik een zorgaanbieder meenemen vanuit Nederland?

U kunt ook uw Nederlandse zorgaanbieder meenemen naar het buitenland. De zorgaanbieder wordt volgens de overeengekomen Nederlandse tarieven uitbetaald. U kunt ook een buitenlandse zorgaanbieder inhuren. U kunt deze kosten bij ons declareren. Er zijn regels voor het inhuren van een buitenlandse zorgaanbieder. Stuurt u ons deze documenten voor elke zorgaanbieder die u inhuurt:

  1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener
  2. Ondertekende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
  3. Kopie van facturen

Als uw zorgvaanbieder geen zorg aan u levert, moet u de automatische betaling stopzetten. U mag een zorgaanbieder alleen betalen uit het pgb, als uw zorgaanbieder zorg aan u levert.

Terug in Nederland

Bent u na uw buitenlands verblijf weer terug in Nederland? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Menzis Zorgkantoor. Dan passen we uw budget weer aan.

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget? U vindt hier formulieren zoals de vergoedingenlijst, wijzigingsformulier pgb en de tarieventabel.

Formulieren pgb