Tarieventabel

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft en u gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (pgb) dan kunt u met behulp van het overzicht in het document 'tarieventabel langdurig verblijf'' nagaan hoeveel pgb u kunt ontvangen met uw zorgprofiel.

Deze tarieven worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieronder vindt u de tarieven. 

Uitleg afkortingen

ZZP
zorgzwaartepakket

PV
persoonlijke verzorging

VP
verpleging

BEG IND
begeleiding individueel

BEG GR
begeleiding groep

ZZP en Zorgprofiel 

Bekijk ook de pagina met meer informatie over Zorgzwaarteprofielen (ZZP) en zorgprofielen

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget? U vindt hier formulieren zoals de vergoedingenlijst, wijzigingsformulier pgb en de tarieventabel.

Formulieren pgb