Tarieventabel

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft en u gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (pgb) dan kunt u met behulp van het overzicht in het document 'tarieventabel langdurig verblijf'' nagaan hoeveel pgb u kunt ontvangen met uw zorgprofiel.

Deze tarieven worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieronder vindt u de tarieven, inclusief een speciale versie voor de budgethouders die onder de Wlz-indiceerbaren (vangnetregeling) vallen.

Uitleg afkortingen

ZZP
zorgzwaartepakket

PV
persoonlijke verzorging

VP
verpleging

BEG IND
begeleiding individueel

BEG GR
begeleiding groep

ZZP en Zorgbelang

Bekijk ook de pagina ZZP en Zorgprofiel

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget?

U vindt hier downloads voor uw administratie, zoals declaratieformulieren, de toekenningstabel voor langdurig verblijf en informatiebulletins.

Formulieren pgb