Toeslag extra kosten vanwege het coronavirus

Om de zorg tijdens de coronaperiode zo veel mogelijk te laten doorgaan, heeft VWS extra maatregelen genomen.

Heeft u thuis vervangende en/of extra zorg nodig door het coronavirus? Dan kunt u aanspraak maken op de toeslag 'Extra Kosten als gevolg van Corona (EKC)'. U mocht voor deze zorg professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten.

Maakt u nog extra kosten door het coronavirus en de -maatregelen én komt u niet uit met uw budget? Dan kunt u hiervoor een EKC-aanvraag doen bij het zorgkantoor. Dit kan tot en met 31 december 2021. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is.

Maakt u gebruik van de verlenging? Vergeet dan niet om de datum in uw zorgovereenkomst ook aan te passen. U bent hier zelf voor verantwoordelijk.

Stappenplan toeslag

 • Stap 1: Aanvraagformulier

  Voor het aanvragen van de toeslag voor zorg die wordt geleverd vanaf 1 oktober 2020 gebruikt u het volgende aanvraagformulier.

 • Stap 2: Vul het formulier in

  U mag gebruik maken van professionele en niet-professionele zorgverleners.
  Maximumtarieven:

  • € 66,60 euro per uur voor professionele zorgverleners
  • € 21,14 euro per uur voor niet-professionele (zoals familieleden) zorgverleners

  Belangrijk: niet-professionele zorgverleners mogen niet meer dan 40 uur per week werken.

 • Stap 3: Ondertekenen en versturen formulier

  U, uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp ondertekent het formulier en stuurt deze als pdf per mail naar ons op. U kunt het formulier mailen naar pgbwlz@menzis.nl.
 • Stap 4: Beslissing

  Na ontvangst beoordelen we uw aanvraag. U hoort zo snel mogelijk of u deze extra toeslag krijgt.
  Heeft u toestemming van ons gekregen? Dan kunt u vanaf dat moment de aangevraagde zorg inzetten. Lees bij stap 5 wat we nog meer van u nodig hebben.

 • Stap 5: Invullen en opsturen aanvullende informatie

  Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u moet doen is afhankelijk van de situatie en vertellen we u hieronder:

  1. Uw bestaande zorgverlener verleent meer uren zorg
   Ontvangt uw zorgverlener een vast maandloon en gaat hij of zij meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief? Vul dan een wijzigingsformulier zorgovereenkomst in en stuur deze naar de SVB. Het wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

   Let op: De SVB heeft dit wijzigingsformulier zorgovereenkomst nodig en niet het formulier ‘aanvraag extra kosten corona’.

   Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf? Dan hoeft u niets te doen.
  2. U zet vervangende zorg in
   Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor nieuwe zorg? Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.

   Wilt u weten hoe u dat doet? Bekijk onze website.
  3. U betaalt uw zorgverlener(s) ook al wordt er geen zorg geleverd
   Een voorwaarde is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is.
   a. Houd dit alvast bij in uw administratie
   b. Vraag uw zorgverlener of de niet-geleverde zorg op de factuur gezet kan worden

   Vanaf 1 januari 2021 geldt dat de niet-geleverde zorg niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Er zijn nog een paar uitzonderingen hierop.

   Meer weten over het bijhouden van niet-geleverde zorg vindt u op de pagina Niet-geleverde-zorg.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over de Wlz en het coronavirus? We hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons op via de afdeling pgb.

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49
(ma t/m vrij 10.30 - 15.30 uur)

Of stel uw vraag via ons contactformulier.

Aandachtspunt tijdelijke zorgovereenkomst/zorgbeschrijving

In een aantal situaties is het versturen van een wijzigingsformulier of zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nodig. Dit geldt voor de volgende situaties:

 • Wanneer er een tijdelijk wijzigingsformulier/zorgovereenkomst voor een bepaalde periode is ingediend voor een bestaande zorgverlener en deze terug gaat naar de “oude” situatie.
  Bijvoorbeeld: het maandbedrag van de zorgverlener is tijdelijk verhoogt en moet per 01-08-2020 weer naar het oude maandbedrag teruggezet worden.
 • Wanneer er een wijzigingsformulier/zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd is afgegeven voor een extra zorgverlener ingezet tijdens de periode extra kosten Corona en deze niet in dienst blijft. In dit geval stuurt u een wijzigingsformulier beëindiging zorgovereenkomst op.

Worden mondkapjes, handschoenen en desinfecterende handgels vergoed?

Uw zorgverlener kan gebruikmaken van de algemene richtlijn Gebruik PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) buiten het ziekenhuis van VWS.

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen.