Vergoedingenlijst

Alle zorgkantoren gebruiken dezelfde vergoedingenlijst. Op deze lijst staat waar u uw budget wel en niet aan kunt uitgeven.

De lijst is bedoeld ter ondersteuning van welke zorg wel en niet onder de langdurige zorg valt. Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling pgb. Ons telefoonnummer is: 088 222 49 49.

U kunt de vergoedingenlijst hieronder downloaden:

2022

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget?

U vindt hier downloads voor uw administratie, zoals declaratieformulieren, de toekenningstabel voor langdurig verblijf en informatiebulletins.

Formulieren pgb