Pgb in het buitenland

Permanent in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Tijdelijk in het buitenland

Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland mag u uw pgb wel gebruiken. Voor het inkopen van zorg in landen buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. U kunt met uw pgb alleen binnen de Europese Unie logeeropvang inkopen.

Langer dan zes weken

Als u langer dan zes weken in het buitenland bent, moet u dat verplicht melden aan Menzis Zorgkantoor. Bel dan naar 088 222 49 49. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.

Huurt u tijdens uw verblijf een zorgverlener in die niet onder de Nederlandse belastingwetgeving valt? Als de kosten daarvan gemiddeld lager zijn dan in Nederland, kan het zorgkantoor uw pgb-budget voor de periode in het buitenland verlagen. Dit doen we op grond van het 'aanvaardbaarheidspercentage' dat voor dat land geldt. De aanvaardbaarheidspercentages vindt u in onderstaand bestand.

Terug in Nederland

Bent u na uw buitenlands verblijf weer terug in Nederland? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Menzis Zorgkantoor. Dan passen we uw budget weer aan.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.