Zorgzwaartepakket en zorgprofiel

We geven u graag meer informatie over de zorgzwaartepakketten (ZZP's) en zorgprofielen, die toegang geven tot het pgb-Wlz.

ZZP's en zorgprofielen onder elkaar

In dit overzicht ziet u om welke zorgzwaartepakketten en zorgprofielen het gaat:

Tarieventabel met lang verblijf

Voor budgethouders

Formulieren en folders nodig voor uw persoonsgebonden budget?

U vindt hier downloads voor uw administratie, zoals declaratieformulieren, de toekenningstabel voor langdurig verblijf en informatiebulletins.

Formulieren pgb