Wooninitiatief persoonsgebonden budget

Een wooninitiatief is een gezamenlijke woonvorm. De bewoners ontvangen een persoonsgebonden budget, waarmee zij gezamenlijk zorg inkopen. Op deze pagina leest u meer over een wooninitiatief.

Wat is een wooninitiatief?

Een wooninitiatief is een woonsituatie waarbij:

 • Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners met een pgb uit de Wlz, Zvw, Wmo of de jeugdwet wonen. Zij kunnen door een bundeling van meerdere budgetten gezamenlijk zorg inkopen;
 • De bewoners verblijven op één woonadres of op verschillende woonadressen binnen een straal van 100 meter;
 • Er is ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig waar bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben.

Toeslag wooninitiatief

Woont u in een wooninitiatief pgb en blijft u wonen in dit wooninitiatief?

 • Dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag. De woontoeslag is in de eerste plaats bedoeld voor het organiseren van zorg, voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes en voor de huur van een gemeenschappelijke ruimte (op voorwaarde dat daar zorg wordt verleend).
 • In 2023 is deze toeslag € 5.007.
 • De toeslag vindt u in uw toekenningsbeschikking.

Ontvangt u de toeslag wooninitiatief en heeft u een zorgprofiel 4VV t/m 8VV?

 • Dan heeft u ook recht op de toeslag voor kwaliteit verpleging en verzorging. Deze toeslag is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen.
 • In 2023 is deze toeslag €4.552.
 • De toeslag vindt u in uw toekenningsbeschikking.

Toeslagen declareren

U kunt in uw zorgovereenkomst met het wooninitiatief aanvinken dat de zorgverlener een wooninitiatief is. U stelt de overeenkomst op in het PGB Portaal.

Er zijn twee mogelijkheden om de toeslagen te declareren:

 1. U neemt de toeslag mee in het vast maandbedrag;
 2. U declareert de toeslag achteraf. U kunt dit doen via het PGB Portaal. U gaat naar ‘indienen declaratie’ en kiest dan ‘declaratie bijzondere zorgkosten’ en dan voor ‘wooninitiatief zorg’.

  Woont u in een ouder initiatief? Dan kiest u voor een declaratie ‘wooninitiatief enkel huis’.

Veelgestelde vragen