Langdurig verblijf

Heeft u een indicatie voor een langdurig verblijf? Dan wordt uw persoonsgebonden budget gebaseerd op de 'toekenningstabel bij langdurig verblijf'.

Budget bij ZZP-indicaties

Het budget voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’) is gebaseerd op de toekenningstabel langdurig verblijf (ZZP).

Wooninitiatief

Een wooninitiatief:

 • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners op 1 adres, of binnen een straal van 100 meter,
 • waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is
 • die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Woont u in een wooninitiatief dan kan u in 2021 aanmerking komen voor een toeslag van € 4.652.

Kleinschalig wooninitiatief
Voor klanten die in een kleinschalig wooninitiatief wonen en één van de onderstaande zorgprofielen hebben, heeft het zorgkantoor het persoonsgebonden budget in 2021 met € 4.229 verhoogd.

Het gaat om de zorgprofielen:

 • VV Beschermd wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding of
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging of
  klanten die op 31 december 2014 recht hadden op zorgzwaartepakket 4 VV, 5 VV, 6 VV, 7 VV of 8 VV

Zorgatlas

In de Zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee Menzis Zorgkantoor een contract heeft afgesloten. Meer informatie over de Zorgatlas vindt u op deze pagina.

Veel voorkomende vragen

 • Extra budget aanvragen

 • Budgetgarantie

 • Vervoer en ZZP VV

Huishoudelijke hulp

Als u geïndiceerd bent voor de Wlz dan kunt u uw budget ook gebruiken voor de betaling van huishoudelijke hulp.

Wilt u contact met ons?