Langdurig verblijf

Heeft u een indicatie voor een langdurig verblijf? Dan wordt uw persoonsgebonden budget gebaseerd op de 'toekenningstabel bij langdurig verblijf'.

Budget bij ZZP-indicaties

Het budget voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’) is gebaseerd op de toekenningstabel langdurig verblijf (ZZP).

Wooninitiatief

Een wooninitiatief:

 • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners die pgb ontvangen op 1 adres, of binnen een straal van 100 meter,
 • waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is
 • die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Woont u in een wooninitiatief dan kan u in 2021 aanmerking komen voor een toeslag van € 4.652.

Kleinschalig wooninitiatief
Voor klanten die in een kleinschalig wooninitiatief wonen en één van de onderstaande zorgprofielen hebben, heeft het zorgkantoor het persoonsgebonden budget in 2021 met € 4.229 verhoogd.

Het gaat om de zorgprofielen:

 • VV Beschermd wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding of
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging of
  klanten die op 31 december 2014 recht hadden op zorgzwaartepakket 4 VV, 5 VV, 6 VV, 7 VV of 8 VV

Zorgatlas

In de Zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee Menzis Zorgkantoor een contract heeft afgesloten. Meer informatie over de Zorgatlas vindt u op deze pagina.

Veel voorkomende vragen

 • Extra budget aanvragen

  Ontvangt u een PGB en kunt u onvoldoende zorg inkopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra budget. De Wlz kent namelijk enkele regelingen voor mensen die meer zorg nodig hebben dan ze met hun budget kunnen inkopen. Het gaat om:

  1. Extra kosten thuis
  2. Terminale zorg (extra zorg in de laatste fase van het leven)
  3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  4. Meerzorg
  5. Persoonlijk Assistentie Budget

  Wilt u meer weten? Leest u dan de folder Mogelijkheden voor extra budget 2021.
  Heeft u vragen of denkt u in aanmerking te komen voor één van deze regelingen, neem dan contact op met de afdeling PGB van het Zorgkantoor. Ze zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur). Of stel uw vraag via ons contactformulier. Wij helpen u graag verder.

 • Budgetgarantie

  Uw PGB-Wlz is nu misschien opgehoogd met een bedrag voor ‘budgetgarantie’. U kunt dat zien in uw toekenningsbeschikking.

  Uw PGB is opgehoogd met budgetgarantie als:

  • Uw PGB bij een eerste toekenning op basis van een ZZP-indicatie is opgehoogd met budgetgarantie;
  • U op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen.
 • Vervoer en ZZP VV

  U mag uw pgb ook besteden aan de kosten van vervoer van uzelf naar de dagbesteding. Voorwaarde is wel dat de dagbesteding uit het pgb wordt betaald. U mag alleen de kosten verantwoorden van € 0,19 per km wanneer de budgethouder in de auto zit. Ook budgethouders die een pgb ontvangen op basis van een indicatie voor een Zorgprofiel VV (verzorging en verpleging) mogen het pgb ook besteden aan de kosten van vervoer van zichzelf naar de dagbesteding.

Huishoudelijke hulp

Als u geïndiceerd bent voor de Wlz dan kunt u uw budget ook gebruiken voor de betaling van huishoudelijke hulp.

Wilt u contact met ons?