Misbruik en fraude

Fraudebeleid

We stellen als Menzis Zorgkantoor geld beschikbaar voor mensen die Wlz-zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). We gaan er vanuit dat dit geld wordt uitgegeven aan de zorg waarvoor het bedoeld is. Fraude met zorggeld vinden we dan ook onacceptabel. Daarom werken we actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude met zorggeld. De wijze waarop we deze fraude aanpakken hebben we omschreven in ons fraudebeleid. Ook werken we samen met collega’s, klanten, zorgaanbieders, Zorgverzekeraar Nederland (ZN), andere zorgverzekeraars en ketenpartners.

Wat is fraude? 

We spreken van fraude als een klant, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Het opstellen van valse zorgovereenkomsten;
  • Het declareren van zorg die niet is geleverd;
  • Het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg.

Wat doen we als we fraude vermoeden?

Bij Menzis Zorgkantoor vinden we fraudepreventie en -bestrijding erg belangrijk. Als we fraude vermoeden dan voeren we een nader onderzoek uit. Dit onderzoek doen we zorgvuldig en blijft vertrouwelijk.

Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van de ernst van de fraude. Dit kan variëren van het geven van een waarschuwing tot het doen van aangifte bij de politie. We vorderen altijd het onterecht betaalde bedrag terug en brengen de door ons gemaakte onderzoekskosten in rekening. De bewezen fraudeonderzoeken worden daarnaast vastgelegd bij ZN.

Vermoeden van fraude?

Meldt het ons! De informatie die u ons geeft blijft vertrouwelijk.

U kunt uw melding per e-mail of per post sturen. Heeft uw vermoeden betrekking op een PGB? Stuur dan een e-mail naar pgbwlz@menzis.nl. Betreft het Zorg in Natura? Stuur uw e-mail naar inkoop-care@menzis.nl.  


Stuur uw post naar:

PGB Zorg in Natura

Menzis Zorgkantoor

t.a.v. afdeling PGB-Wlz

Postbus 477

7500 AL ENSCHEDE

Menzis Zorgkantoor

t.a.v. afdeling Inkoop Wlz

Postbus 477

7500 AL ENSCHEDE

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.