Zorg buiten Nederland

Als u langer dan zes weken buiten Nederland verblijft dan bent u verplicht om dat aan het zorgkantoor te melden. Van belang is het dan om te bekijken of u gebruik maakt van zorgverlener(s) die wel of niet vallen onder de Nederlandse fiscale en sociale zekerheidswetgeving. Is er sprake van zorgverlener(s) die niet onder de Nederlandse fiscale en sociale zekerheidswetgeving vallen dan dient een aanvaardbaarheidspercentage berekend te worden. Het zorgkantoor zal het budget dan voor de periode dat u langer dan zes weken buiten Nederland verblijft verlagen. In het onderstaande bestand “aanvaardbaarheidspercentage” vindt u alle percentages voor het buitenland.

Is er sprake van zorgverlener(s) die wel onder de Nederlandse fiscale en sociale zekerheidswetgeving vallen dan mag u uw PGB ten hoogste 13 weken per kalenderjaar gebruiken in het buitenland voor betaling van zorg, indien die zorg als voortzetting van reeds in Nederland aangevangen zorg betreft. Zodra u weer in Nederland bent en dit doorgeeft aan het zorgkantoor, kunt u weer gebruik maken van uw PGB.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.