Bewuste keuze gesprekken en huisbezoeken

Een Persoonsgebonden Budget aanvragen

U kunt voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) kiezen als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat u recht heeft op langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ bepaalt welke zorg u ontvangt en hoeveel zorg dit is.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat met alle nieuwe budgethouders een zogenoemde ‘bewuste-keuze-gesprek’ moet worden gevoerd. Zodra u kenbaar heeft gemaakt dat u uw zorg zelf wilt inkopen, maakt het zorgkantoor een afspraak met u voor het gesprek.
U krijgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Zorgkantoor. Bij de uitnodiging ontvangt u een aanvraagformulier en een budgetplan. Deze worden tijdens het gesprek besproken. Na het gesprek beoordeelt het Zorgkantoor of u in aanmerking komt voor een PGB.

We willen graag van u weten:

  • Waarom heeft u gekozen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB)?
  • Bent u op de hoogte van de rechten en plichten van een PGB?
  • Wat is de reden dat u kiest voor PGB en geen zorg in natura?
  • Heeft u geïnformeerd naar zorg in natura, en waarom is dit voor u niet mogelijk?
  • Gaat / kunt u uw PGB zelf beheren?
  • Wie voert de administratie van uw budget uit?

Ook stelt het zorgkantoor vast hoeveel geld u krijgt. De zorg die u inkoopt mag alleen langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn. Om na te gaan wat mogelijk is, kunt u de vergoedingenlijst van het zorgkantoor bekijken waarop antwoorden staan wat wel en niet met een PGB ingekocht mag worden.

Gewaarborgde hulp

Het PGB Wlz brengt verplichtingen met zich mee. Voor de indicaties ZZP’s VV4 tot en met 7 of VG4 tot en met 8 is het verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben. Een gewaarborgde hulp is een natuurlijk persoon die namens u instaat voor de verplichtingen van het PGB. Zonder deze gewaarborgde hulp mag er geen PGB worden toegekend. Aan de gewaarborgde hulp worden een aantal voorwaarden en eisen gesteld. Deze staan op de verklaring en voor een volledige opsomming hiervan verwijzen we u naar het landelijk beleid. Uw gewaarborgde hulp zal door het zorgkantoor geregistreerd worden. Hiervoor zal de verklaring gewaarborgde hulp getekend moeten worden. Mochten er veranderingen optreden, dan dient u dit door te geven aan het zorgkantoor. We hebben de veel gestelde vragen over de gewaarborgde hulp voor u in een overzicht gezet.

Huisbezoeken

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de zorgkantoren in de gelegenheid om bij een groot aantal budgethouders op bezoek te gaan. Deze huisbezoeken vinden plaats om een aantal redenen. De eerste reden is omdat we graag willen weten of u tevreden bent over de zorg die met een PGB is ingekocht. De tweede reden is omdat het zorgkantoor een taak heeft om na te gaan of het PGB wordt besteed waarvoor deze is bedoeld. Wanneer u in aanmerking komt voor een huisbezoek ontvangt u een brief.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.