Eigen bijdrage

Berekening eigen bijdrage

Voor de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. U ontvangt per kalenderjaar een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor. In deze toekenningsbeschikking is de eigen bijdrage niet in mindering is gebracht op het PGB-Wlz. U kunt dat gehele bedrag besteden aan zorg. Voor de eigen bijdrage ontvangt u een nota van Centraal Administratiekantoor (CAK). 

Het bruto budget voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’) heeft een lichte stijging voor 2018. Kijkt u voor meer informatie in de Toekenningstabel bij langdurige verblijf.

 

Rekenhulp

U kunt de rekenprogramma’s van het CAK gebruiken om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.