Langdurig verblijf (ZZP)

Veranderingen PGB en langdurig verblijf

Als u bent geïndiceerd voor langdurig verblijf dan wordt uw budget gebaseerd op de Toekenningstabel bij langdurig verblijf (ZZP).

Budget bij ZZP-indicaties

Het bruto budget voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’) is gebaseerd op de toekenningstabel langdurig verblijf (ZZP). U ontvangt een ophoging van € 3.371,-. Kijkt u voor meer informatie in de Toekenningstabel bij langdurige verblijf (ZZP).

Budgetgarantie

Uw PGB-Wlz is nu misschien opgehoogd met een bedrag voor ‘budgetgarantie’. U kunt dat zien in uw toekenningsbeschikking. 

Uw PGB is opgehoogd met budgetgarantie als:
  • Uw PGB bij een eerste toekenning op basis van een ZZP-indicatie is opgehoogd met budgetgarantie;
  • U op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen.

Vervoer en ZZP VV

Als u geïndiceerd bent voor een ZZP inclusief begeleiding groep met vervoer, dan mag u uw PGB ook besteden aan de kosten van vervoer van uzelf naar de dagbesteding. Voorwaarde is wel dat de dagbesteding uit het PGB wordt betaald. U mag alleen de kosten verantwoorden van € 0,19 per km wanneer de budgethouder in de auto zit. Ook budgethouders die een PGB ontvangen op basis van een indicatie voor een ZZP VV (verzorging en verpleging) mogen het PGB ook besteden aan de kosten van vervoer van zichzelf naar de dagbesteding.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.