Maximumtarief

Er zijn maximumtarieven bij het PGB

In het PGB zijn maximumtarieven opgenomen. U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan €63,- per uur of €58,- per dagdeel. Als u voor het eerst een PGB in de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt, dan is het maximumtarief dat u aan uw zorgverlener mag betalen € 20,- per uur of dagdeel. Ook als u een PGB ontving van de Wmo of Zvw en u komt terug in de Wlz, bent u een nieuwe budgethouder in de Wlz en mag u uw zorgverlener niet meer dan € 20 per uur betalen. 

U mag uw zorgverlener alleen méér betalen als uw zorgverlener:
  • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;
  • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en geen familie van u is.

Logeeropvang

U mag met uw PGB logeeropvang inkopen. U kunt maximaal 156 etmalen inkopen. U kunt daarmee drie etmalen per week logeeropvang inkopen, maar u mag de dagen ook opsparen voor een langere logeerperiode. 

Als u logeeropvang inkoopt is het van belang dat de zorgaanbieder zorgt voor een beschermende woonomgeving. Dat betekent dat sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving. Verder moet er sprake zijn van samenhangende zorg. Dat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren. U kunt dus tijdens het logeren geen extra zorg betalen. 

U kunt logeeropvang inkopen bij familie, maar ook dan moet er een beschermende woonomgeving zijn en samenhangende zorg. Logeeropvang buiten de EU is niet mogelijk.

Wanneer u uw PGB ontvangt van uw Zorgkantoor

Als er wijzigingen zijn in de zorgovereenkomst, geeft u dit dan tijdig door aan de SVB. Als de zorgovereenkomst een einddatum heeft en u wilt nog wel zorg inkopen bij deze zelfde zorgverlener, dan levert u een nieuwe zorgovereenkomst aan. 

Hanteren hoger tarief

Voor alle budgethouders geldt dat u uw (professionele) zorgverlener alleen meer mag betalen dan € 63 per uur of € 58 per dagdeel voor zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze informatie op de website van de Nza

Voor het hanteren van een hoger tarief dient u een aanvraag in bij het Zorgkantoor. Alleen de budgethouder of de vertegenwoordiger kan een aanvraag indienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de specifiek geleverde zorg aan de budgethouder, dus niet per zorgverlenende instantie.


In deze aanvraag moet het volgende staan:
  1. een motivatie waarom een hoger tarief wordt gebruikt
  2. een specifieke omschrijving van de geleverde zorg
  3. het berekende tarief
  4. de naam van de zorgverlenende instantie

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.