Schoonmaken van de woning in de Wlz

Met de overgang van de AWBZ naar de Wlz is huishoudelijke hulp onderdeel geworden van de Wlz. Voor de mensen met een PGB liep dit al via het zorgkantoor per 1 januari 2015 (ophoging budget met een bedrag voor de huishoudelijke hulp). Maar door uitvoeringsproblemen hebben veel gemeenten huishoudelijke hulp ook nog doorbetaald onder de Wmo. Dit stopt per 1 januari 2017.

28 november 2016
Had u tot nu toe een PGB met de ophoging vanuit het zorgkantoor? En ontving u daarnaast ook nog huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Vanaf 1 januari 2017 stopt deze hulp vanuit de Wmo, zowel in PGB als in zorg in natura. U houdt de ophoging van uw PGB (dit heet vanaf 1 januari 2017 ‘schoonmaken van de woning’ en is ook alleen daarvoor bestemd), maar krijgt geen extra PGB toegekend voor het vervallen van de hulp vanuit de Wmo.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.