Brief aan cliënten met thuiszorg en wachtend op opname

Het Zorgkantoor stuurt de komende periode brieven aan cliënten die wachten op opname in een instelling en ondertussen zorg thuis ontvangen.

18 januari 2017

Aanleiding

Het kan zijn dat, door een specifieke woonwens, opname in een instelling langer duurt dan gebruikelijk is. Om de periode van wachten zo goed mogelijk te overbruggen, wordt veelal zorg in de thuissituatie ingezet. De zorgaanbieder (die de zorg thuis levert) en de verblijfsaanbieder (waar de klant opgenomen wenst te worden) houden in de gaten of de zorg thuis nog verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat voor sommige klanten de situatie thuis eigenlijk niet houdbaar is en dat opname zo spoedig mogelijk dient plaats te vinden.

Taak van het Zorgkantoor

Het Zorgkantoor heeft de taak om te zorgen voor tijdige- en passende zorg voor klanten met een Wlz-indicatie. Hierdoor hebben we besloten, in samenspraak met het Ministerie van VWS, om alle klanten, die volgens ons wachten op opname in een instelling (en ondertussen zorg thuis ontvangen) aan te schrijven.

Doel

Het doel van het aanschrijven is dat we graag willen weten of de zorg die u als cliënt momenteel in de thuissituatie ontvangt, voldoende is. Mocht toch meer of andere zorg noodzakelijk zijn, dan helpen we u hier graag mee. In een gesprek geven we informatie en advies over de mogelijkheden die er zijn, om zorg te krijgen die past bij uw wensen. Ook kunnen we met u meedenken bij het vinden van een zorgaanbieder die op korte termijn een plek heeft zodat u niet onnodig lang hoeft te wachten.

Procedure 

We vragen de cliënten die zijn aangeschreven om, indien contact met het Zorgkantoor gewenst is, de antwoordkaart in te vullen en retour te sturen door gebruik te maken van de bijgevoegde retourenveloppe. We nemen dan binnen 2 weken na ontvangst van de antwoordkaart contact met de klant op. Ook kan een contactpersoon worden doorgegeven indien deze uw belangen beter kan vertegenwoordigen.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.